Ana Sayfa / Dini Bilgiler / Acem Ve Rum’un Fazileti ile ilgili Hadisler

Acem Ve Rum’un Fazileti ile ilgili Hadisler

 

Resulullah (sav) Cum’a süresini tilavet buyurdu: “Onlardan öteki bir grup gönderdi ki (faziletçe) birincilere yetişememişlerdir” (Cum’a 3) ayetine erişince, bir sahabe: “Ey ALLAH’ın Resulü! Bizlere kavuşamayacak olan bunlar kimlerdir?” diye sordu. Aleyhissalatu vesselam elini Selman (ra)’ın üstüne koyarak: “Ruhumu kudret elinde tutan Zat-ı Zülcelal’e yemin olsun, eğer inanç Süreyya yıldızında olsaydı, ona, bunun kavminden bazı kimseler gene de ulaşacaklardır -Bir öteki rivayette: “Fars’tan bazı kimseler”- buyurdu.
Ravi: Ebu Hüreyre
Kaynak: Buhari, Tefsir, Cum’a 1; Müslim, Fezailu’s-Sahabe (2546); Tirmizi, Menakıb, (3229)

Resulullah (sav)’ın yanında Acemler zikredilmişti, şu şekilde buyurdular: “Ben onlara -veya bazılarına- sizden -veya bazınızdan- daha oldukça itimat duyuyorum!”
Ravi: Ebu Hüreyre
Kaynak: Tirmizi, Menakıb, (3928)

Resulullah (sav)’ı işittim, diyordu ki: “Rumlar insanların ekserisi olduğu bir sırada Kıyamet kopar” (Bunu işiten) Amr İbnul-As (ra) atılarak: “Söylediğine dikkat et!” dedi. Müstevrid: “Ben Resulullah (sav)’dan işittiğimi söylüyorum!” diye te’yid etti. Amr: “Sen bunu söylersen (bil ki) onlarda dört haslet vardı: Fitne esnasında, insanların en halimidirler. Musibete uğrayınca da onu en acele atlatanıdırlar. Kaçtıktan sonrasında geri dönmede insanların en çabuğudurlar. Miskin, yetim ve zayıflara en hayırlı olanlarıdır. Beşinci olarak hoş ve güzel bir hasletleri de kralların zulümlerine en fazla karşı koyan kimseler olmalarıdır.”
Ravi: Müstevrid el-Kureyşi
Kaynak: Müslim, Fiten 35, (2898)

Bu habere de bakabilirisiniz

dini bilgiler

Şükrün Anlamı Nedir?

Şükrün Anlamı Nedir? Nasıl şükredilir? şükür kelimesinin manasını sizler için derledik.

Bir Cevap Yazın

CLOSE
CLOSE