Allâh’ım! Îmânı bize sevdir, gönüllerimizi onunla zînetlendir! Bizi sövgü, azgınlık ve isyandan nefret ettir! Bizleri din ve dünya için yararlı olan şeyleri bilenlerden, doğru yola erenlerden eyle!”

(Ahmed, III, 424; Başat, I, 686-687/1868; III, 26/4308)