Ana Sayfa / Eğitim / Almanca Nasıl Okunması mümkün?

Almanca Nasıl Okunması mümkün?

Almanca Nasıl Okunması mümkün?

Almanca Nasıl Okunur?

Almanca Avrupa Birliği’nde en fazla konuşulan dillerden biridir. Her dilin değişik bir okuma metodu olduğu şeklinde Almanca’nın da kendine özgü okunuş metodu ve dilbilgisi yapısı vardır.

Alman alfabesi 26 harften oluşmaktadır ve Latin alfabesinden oluştuğu için öğrenme açısından daha kolaydır. Alfabenin okunuşu A [a], B [be], C [tse], D [de], E [e], F [ef], G [ge], H[ha], i [i], J [yot], K [ka], L[el], M [em], N [en], O [o], P [pe], Q [ku], R [er], S [es], T [te], U [u], V [fau], W [ve], X [iks], Y [ipsilon], Z [tset] şeklindedir. Okurken kelimenin bütününü baz alınır ve ayraç içindeki şeklinde okunmaz. Zira harflerin tek tek okunuş hali bu şekildedir. Kelimenin okunuşu başka harflerin yan yana gelmesiyle değişik bir halde okunmaktadır.

Ek olarak Almanca’da ‘r’ harfleri fazlaca baskılı söylenmemekle beraber yumuşak g (ğ) sesine benzer bir ses vermektedir. ‘ä’ Türkçe’deki ‘e’ şeklinde, geniş ve açık bir halde okunması mümkün. ‘a, i, o, u’ harflerinin hepsinin okunuşları Türkçe’deki gibidir. ‘ai’ sesi ‘ay’ şeklinde okunması mümkün. ‘w’ ise Türkçe’deki ‘r’ şeklinde okunması mümkün. Fakat kelime sonuna geldiği süre ‘-er’ hecesinde ‘r’ fazlaca hafifçe, hatta kimi zaman asla okunmaz. ‘aa, ee, oo’ şeklinde iki aynı sesli harf yan yana geldiği süre o hece uzun okunmalıdır. ‘sechs [zeks]’, ‘machen [mähen]’, ‘ich [ih]’, ‘brücke [brüke]’ şeklinde bazı sessiz harfler de yan yana geldiği süre değişik sesler verirler.

Öteki mühim okunuş kuralları ise ‘ch’ sesi ‘h’ olarak, ‘sch’ sesi ‘ş’ olarak, ‘ei’ sesi ‘ay’ olarak, ‘eu’ sesi ‘oy’ olarak, ‘ph’ sesi ‘f’ olarak, ‘ie’ sesi ‘i’ olarak, ‘tsch’ sesi ‘ç’ olarak, ‘st’ sesi ‘şt’ olarak, ‘au’ sesi ‘o’ olarak, ‘sp’ sesi ‘şp’ olarak, ‘tion’ sesi ‘tsiyon’ olarak, ‘z’ sesi ‘ts’ olarak okunması mümkün.

Almanca yazılış, Türkçe anlamı ve okunuşu olarak aşağıdaki örnekleri verilebilir.

Guten tag = İyi günler = gutın tag
Kein sorun = Mesele değil = kayn sorun
Danke schön = Teşekkür ederim = dankı şö:n
wie hesist du? = Adın ne? = wi hayst du
Ich heisse Anıl = Benim Adım Anıl= ih hayse Anıl

Bu habere de bakabilirisiniz

Arapça Nasıl Geliştirilir?

Dünyada yaklaşık 25 ülkede milyonlarca kişi tarafından konuşulan Arapça, Birleşmiş Milletler tarafından 5. resmi dil olarak kabul edilen bir dildir. Ortadoğu'da yaşanan son gelişmeler sebebiyle Arapçanın dünyada ticari, ekonomik ve kültürel önemi giderek artmış, Arapça öğrenimi de bu bağlamda önem kazanmıştır. Arapçanın geliştirilmesi ve akıcı bir Arapçaya sahip olunması için;

Bir Cevap Yazın

CLOSE
CLOSE