İnsan kendi amellerine olan güveninden ötürü diğer insanları yargılar ve kendince bir hüküm vermeye kalkar ise haddi aşan ve Rabbini unutan bir kul oluverir.

İşte bu denli bir konuyu ele alan kıssayı anlatan kısa video çalışması…