10 Muharem Aşûre gününün önemi ve o gün yapılması faziletli olan ibadetler…

Hadîs-i şerifte buyrulur:

“Kim Aşûre günü (nafaka hususunda) ailesine geniş davranırsa Allah Teâlâ da bütün sene boyunca onun rızkına bolluk ihsân eyler.”

(Taberânî, Evsat, IX, Kebîr, X, 77; Beyhakî, Şuab, III, 366)

AŞÛRE GÜNÜ YAPILACAK 6 FAZİLETLİ İBADET

  • Gusül abdesti alın!
  • Oruç tutun!
  • İftar verin!
  • Sadaka verin!
  • Evinize 10 çeşit ihtiyaç alın!
  • En az 10 kişiye selam verin!