Bir şey infâk etmek için illâ zengin olmak şart değil. Cenâb-ı Hakk mü’minleri överken, bir vasıflarının da, “Kendilerine rızık olarak verilenlerden de infâk ederler.” buyuruyor. “Yarım hurma ile de olsa, cehennemden korunmaya bakın!” buyuruyor, Efendimiz (s.a.v).” Dr. Murat Kaya anlatıyor.