Ana Sayfa / Dini Bilgiler / Avrete bakan göz hakkında bilgi

Avrete bakan göz hakkında bilgi

 

Harama ve bilhassa de karşı cinsten görmemesi ihtiyaç duyulan uzuvlara, şu demek oluyor ki “avrete” bakmanın ne fena bir günah bulunduğunu bildiren bir fazlaca âyet-i kerime ve hadîs-i serîfler vardır. Tek cümle ile, hadîsi kutsi de buyurulduğu şeklinde, “bakma, şeytanın zehirli oklarından bir oktur.” Sadece ortalama olarak sizin verdiğiz mânâda bir söz (hadîs) fıkıh kitaplarında zikredilirse de müdekkik âlimlerce aslı bulunamamıştır. Hidâye dahil, fıkıh kitaplarının “Haram-helâl” bölümlerinde zikredilen şekliyle meali şu şekilde dir: “Kim yabancı bir kadının güzelliklerine şehvetle bakarsa Kıyamet günü gözlerine eritilmiş kurşun dökülecektir.” Bakabıldiğimiz kadarı ile bu anlamda bir hadîs meşhur hadîs kaynaklarında olmadığı şeklinde, Ibn Kesîr’in Mecma’uzzevâid’i ve el-Hindî’nin Kenzü’1-Ummâl’i şeklinde müracaat kitaplarında da yoktur. Ibn Hacer ed-Dirâye’sinde bunu bulamadığını söyler.(Ibn Hacer, ed-Diraye I/225)

Zeyla’î “gariptir” der.(Zeylâî Nasbu’r-râye) Sadece “garib”i hadîs istilahındaki meşhur mânâsı ile değil “bulunamamıştır” şeklinde bir anlamda kullanır. Her ikisi de bunun değil de buna benzer bir hadîsin var olduğundan söz ederler. “Istemedikleri halde bir topluluğa kulak verip dinleyenin kulağına Kıyamet günü eritilmiş kurşun dökülecektir.” anlamındaki o hadîs meşhur kaynaklarda vardır ve sahîhtir.(bk. Buhari, ta’bir 45; Ebu Davud, edeb 88; Tirmizi, libas 19 vb.) Ibnü’1-Esîr de meşhur hadîs lugatinda, bir tek ikinci hadîse işaret etmektedir.(Ibnü’I-esîr, en-Nihâye I/77) Buna gore muhtemelen kulak için vârid olan tehdit bir kelime değiştirmekle yanlışlıkla göz için de kullanılmıştır. Ya da hadîs kitaplarına geçmemekle birlikte fıkıhçılar kanalı ile nakledilegelmiştir. Her halükârda hadîsçilerin bu söze verdikleri not “aslı yoktur” şeklindedir. Doğrusu hadîs bulunduğunu gösteren bir senedi bulunamamıştır, anlamına gelir.

Avrete Bakmanın Tesiri

Kadının hanıma ve adamın adama gösteremeyeceği yerlerinin göbekle dizkapağı arası bulunduğunu biliyoruz. BuraIarın isteyerek gösterilmesi halinde kırk günlük sevabın boşa gitmesi diye bir şey var mıdır?

Insan ruh ve gövde ikilisinden oluşan bir varlıktır. Gövde iyi mi helâl ve yararlı gıdalara muhtaç ise, zararı olan ve zehirli gıdalardan korunması gerekiyor ve korunmadığı takdirde fena yönde ve bazan uzun soluklu etkileniyorsa ruh da öyledir. Gıdası olan ibâdetler ve zikirle beslenmeli, maddî ve manevî haramlardan korunmalıdır. Korunmadığı takdirde, haramın derecesine gore ruh ondan etkilenecek ve insanoğlunun manevî mekanızması(letaifi, tinsel alıcıları) bozan bir tel kopmakla, bazan arap saçına dönmekle, bazan da (ALLAH korusun) tamiri mümkün olmayacak halde parçâ parça hale gelmekle zarar görecektir. İşte her günahın insanoğlunun tinsel dünyasında üç gün, beş gün, kırk gün; yaşam boyu sürecek bir izi olur, sevabı da o nisbette azalır. Meseleyi -Allahu a’lem- bu şekilde idrak etmek gerekir. Yoksa göbekle dizkapağı arasını gösteremeyeceği insana gösterenin tüm amelleri boşa gider; hiçbir hayrı kalmaz diye anlamamalıdır: Bir lokma haramın ibâdetler üstünde kırk gün fena tesiri vardır, mealindeki hadisde bizlere bu aşamada ışık meblağ.

Bu habere de bakabilirisiniz

Amasya İftar Saatleri (Ramazan İmsakiyesi 2017)

Amasya İftar Saatleri (Ramazan İmsakiyesi 2017)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir