İslam’a nazaran bakmanın günahı olur mu? Bir adamın hanıma, kadının adama bakması haram mıdır? Parfüm kullanmak yada güzel kokular sürmek hanım ve erkekler için caiz midir?

Erkekler ile hanımefendiler içinde hayâ, iffet, nezâhet ve nezâketin başat olması îcâb eder.

BAKMANIN GÜNAHI OLUR MU?

Adam ve kadının gayr-i meşrû alâka ve muhabbeti, “bakış”la adım atar. Bu sebeple Müslüman adam ve bayanların gereksiz bakışlardan sakınmaları, konuşacakları süre da başlarını önlerine eğerek konuşmaları emredilmiştir:

(Resûlüm!) Mü’min erkeklere söyle: Gözlerini (haramdan) sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Şundan dolayı bu, kendileri için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz ALLAH, onların yapmakta olduklarından haberdardır.

Mü’min bayanlara da söyle: Gözlerini (harama bakmaktan) korusunlar; nâmus ve iffetlerini muhafaza etsinler. Görünen kısımları müstesnâ, zînetlerini teşhir etmesinler. Başörtülerini, yakalarının üstüne (kadar) örtsünler… Gizlemekte oldukları zînetleri anlaşılsın diye ayaklarını yere vurmasınlar (dikkat çekecek şekilde yürümesin, dışarı çıkarken câzip kokular sürünmesinler). Ey mü’minler! Hep birden ALLAH’a tevbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz.” (Nûr, 30-31)

Bu âyet-i kerîme nâzil olunca mesciddeki hanım sahâbîler, evlerine gitmeyi beklemeden derhal orada elbiselerinin fazla kısımlarını keserek başlarını ve yakalarını emre uygun şekilde örttüler. (Buhârî, Tefsîr, 24/12; Ebû Dâvûd, Libâs, 31-33/4102)

Erkekler de evlerine dönerek hanımlarına, kızlarına, kızkardeşlerine ve tüm arkabalarına bu âyetleri okudular. Bunun üstüne tüm hanımefendiler, baştan aşağıya güzelce örtündüler. Böylece ALLAH Teâlâ’nın indirmiş olduğu hükümleri derhal onay ettiklerini ve onlara gönülden inandıklarını gösterdiler. Sabah namazda ALLAH Resûlü’nün arkasında güzelce örtünmüş olarak safa durdular. Takındıkları siyah örtüleri sebebiyle sanki başlarının üstünde kargalar varmış şeklinde görünüyordu. (İbn-i Kesîr, Tefsîr, [Nûr, 31])

HARAM OLAN ŞEYİ ANSIZIN GÖRMENİN HÜKMÜ NEDİR?

Cerîr (r.a) şu şekilde der: Peygamber Efendimiz’e bakılması haram olan şeyi ansızın görmenin hükmünü sormuş oldum:

“–Derhal gözünü başka tarafa çevir!” buyurdu. (Müslim, Âdâb 45; Ebû Davûd, Nikâh, 43; Tirmizî, Edeb, 28)

ZİNA YAPMADIĞINIZA EMİN MİSİNİZ?

Şundan dolayı bakmak gözlerin zinası olmaktadır ve günahtır. Aynı şekilde kulakların zinası dinlemek, dilin zinası konuşmak, elin zinası dokunmak, ayakların zinası yürümek, kalbin ve nefsin zinası da arzu etmektir. (Buhârî, İsti’zân 12, Yazgı 9; Müslim, Yazgı 20-21; Ebû Dâvûd, Nikâh, 43)k

Resûlullah, gereksiz bakışların kalp için ne aşama zararı dokunan bulunduğunu şu şekilde ifade buyurur:

“Harama bakış, iblisin zehirli oklarından bir oktur. Her kim ALLAH korkusu sebebiyle bunu terk ederse ALLAH ona kalbinde halâvetini hissedeceği bir inanç bahşeder.” (Egemen, IV, 349/7875)

“Kimin gözü bir kadının güzelliğine takılır da derhal gözünü ondan çevirirse, ALLAH ona, kalbinde halâvetini hissedeceği bir yakarma sevâbı ihsân eder.” (Ahmed, V, 264; Heysemî, VIII, 63)

PARFÜM KULLANMAK HARAM MI?

Harama bakmak yasaklandığı şeklinde insanların dikkatini çekecek şekilde parfüm ve kokular sürünmek ve değişik davranışlarda bulunmak da yasaktır. Resûlullah şu şekilde buyurur:

“Her göz (harama bakmakla) zina eder. Hanım koku sürünüp (adamların bulunmuş olduğu) bir meclisten geçmiş olduğu süre, o da zina etmiş sayılır.” (Tirmizî, Edeb, 35/2786; Ebû Dâvud, Tereccül, 7/4173; Nesâî, Zînet, 35)

“Bir karı koku süründüyse, yatsı namazında bizimle beraber bulunmasın!” (Müslim, Salât, 143; Ebû Dâvûd, Tereccül, 7; Nesâî, Zînet, 37,38)

Kaynak: Dr. Murat Kaya, Sonsuz Yol Haritası İslam, Erkam Yayınları

 

 

HUZURLU AİLE HAYATININ ŞARTLARI – OSMAN NURİ TOPBAŞ (VİDEO)