Birbirinize kin tutmayınız, hased etmeyiniz, sırt dönmeyiniz ve ilginizi kesmeyiniz. Ey ALLAH’ın kulları, kardeş olunuz. Bir müslümanın, din kardeşini üç günden fazla terketmesi helâl değildir.”

(Buhârî, Edeb 57, 58, 62; Müslim, Birr 23, 24, 28, 30-32.)