“ Ademoğlunun misali, yanı başlangıcında doksan dokuz tane (öldürücü) belanın olmasına benzer. Bu belalardan kurtulmuş olsa bile, sonunda ölünceye kadar çekeceği düşkünlük hali elde edecektir.”

(Tirmizi, Yazgı 14)