“Aden nefsin hoşuna gitmeyen şeylere; cehennem ise şehevî şeylerle kuşatılmıştır.”

(Müslim, Aden, 1; Ebû Dâvûd, Sünnet, 22; Tirmizî, Aden, 21)