Ana Sayfa / Eğitim / Cevher Hazırlama Mühendisliği Nasıl Bir Bölümdür?

Cevher Hazırlama Mühendisliği Nasıl Bir Bölümdür?

Cevher Hazırlama Mühendisliği Nasıl Bir Bölümdür?

Cevher Hazırlama Mühendisliği Nasıl Bir Bölümdür?

Devletimizde bir tek İstanbul Teknik Üniversitesi bu kısmı bünyesinde barındırır. MF – 4 puan türü ile here yıl ortalama 30 öğrenciyi bölüme alır. 4 senelik bir lisans programı olmakla beraber mecburi olan (Hazırlık Okulu geçme sınavından başarıya ulaşmış olunduğu takdirde mecburi tutulaz) bir senelik Hazırlık Okulu programı mevcuttur.

Cevher Hazırlama Mühendisliği son yıllarda çokça tercih edilen bölümlerden birisidir. Bu bölümde organik kaynakların çeşitli sanayiler için kullanılabilir halde getirilmesi aşamasında nitelikli mühendis ihtiyacını gidermek için eğitim verilir. Organik kaynakları hem kullanışlı malzemelere çevirmek hem de endüstriye sanat içerikli bir bakış açışıyla yaklaşmak istiyorsanız bu kısmı tercih edebilirsiniz.

Cevher Hazırlama Mühendisliği Temelinde Hangi Yetkinlikleri ve Amaçları Barındırır ?

Cevher Hazırlama Mühendisliği kısmı organik kaynakları cam, seramik, boya endüstrsi, enerji üretimi ve deterjan benzer biçimde değişik alanlarda kullanılabilir hale getirebilecek ustalaşmış mühendisler yetiştirir. Hammaddeleri zararı olan maddelerinden ayırma, boyutlandırma ve zenginleştirme işlemlerini gerçekleştirebilecek bir yetkinlik kazandırır. Bu işlemlerin bir çok teknoloji ile direkt ilişkili olduğundan bilgisayar bilgisi de edindirir. Dikkat gerektiren bir meslektir. Tasarım işlemi için hayal gücü yüksek mühendisler yetiştirilir. Sanatla alakalı bir görüş açısı kazandırır.

Bölümde Hangi Dersler Verilir ?

 • Mineraloji ve Petnografi
 • Termodinamik
 • Akışkanlar Mekaniği
 • Maden Üretim Teknolojisi
 • Cevher Hazırlama Tesisi Otomasyonu
 • Fizyolojik Zenginleştirme Şekilleri
 • Flotasyon ve Flokülasyon
 • Cevher Hazırlama Tesis Tasarımı

Ek olarak son sınıfta bitirme emek harcaması adı ile bir ders açılır ve sav niteliğindeki projeler hazırlanmış olur. Bireysel olarak hazırlanan bu emek harcama yıl içinde belirlenen ders saatlerinde devamlı olarak aşama aşama sunulur.
Lisans eğitimi süresince seçmeli dersler de alınarak uzmanlık alanı belirlenir. Öğrenciler uzmanlık alanlarını teknik ya da görsel olacak şekilde belirleme şansına haiz olurlar.

Bölümün Emek verme Alanları Nedir?

 • Cam, Seramik Endüstrisi
 • Termik Enerji Santralleri
 • Temiz Katı Yakıt Üretimi
 • Nükleer Hammadde
 • Cevher Zenginleştirme Tesisleri
 • Kalite Denetim
 • Organik Minerallerle Ürün Geliştirme
 • Artıkların Güvenli Depolanması
 • Nanoteknoloji İle Nanocevher Hazırlama
 • Toprak Islah Emekleri
 • Mineral Bazlı Hammadde Üretimi
 • Altın, Platin ve Kıymetli Metal Üretiminde Zenginleştirme

Bu habere de bakabilirisiniz

İşletme Nasıl Bir Bölümdür?

İşletme bölümü üniversitelerin İktisadı ve İdari Bilimler Fakültesi içerisinde yer alan ve birden çok disiplini içerisinde bulunduran bir bölümdür. İşletme bölümü, tüm dünyada geçerliliği olan ve her geçen yıl önemi artan bir bölüm olarak göze çarpmaktadır. 

Bir Cevap Yazın

CLOSE
CLOSE