Ana Sayfa / Eğitim / Ceza Hukuku Nasıl Çalışılır?

Ceza Hukuku Nasıl Çalışılır?

Ceza Hukuku Nasıl Çalışılır?

Ceza Hukuku Nasıl Çalışılır?

Suçun unsurları, suçun oluşmasındaki etkenleri, kabahat tipleri, oluşan suça hangi cezaların uygulanacağı, kabahat oluşsa dahi hangi koşullarda cezalandırılmayacağı şeklinde mevzular Ceza hukuku dersinin konusunu oluşturur. Ceza hukuku çalışırken dizgesel buna gore belirlenmelidir.

Ceza hukuku derslerinin Genel Hükümler ve Hususi Hükümler olmak suretiyle iki başlıkta incelenmesi gerekir.

Genel hükümler kısmında ilkeleri, suçun maddi ve içsel unsurlarını, hukuka uygunluk nedenlerini, cezayı etkileyecek sebepleri, suçların hususi görülme biçimleri şeklinde birçok genel mevzular incelenir.

Hususi hükümler kısmında ise mevzusuna gore bölümler halinde kabahat tipleri ve bunların cezaları incenir.

Ceza hukuku dersine genel hükümler kısmından başlanmalıdır.

Şundan dolayı genel hükümler kısmında suçun tanımı, iyi mi oluşacağı, hangi koşullarda cezalandırılacağı, hangi fiillerin kabahat oluşturma vasfına haiz olacağı öğrenilir.

Suçla ilgili öğrenilen tüm hususlar hususi hükümler kısmındaki kabahat tiplerine uygulanır. Böylece bir fiilin hukuka aykırı kabahat oluşturup oluşturmadığı, kabahat oluşturduysa hangi kabahat tipine girmiş olduğu ve bu suçunun iyi mi cezalandırıldığı ortaya çıkarılır.

Ceza hukuku çalışılırken bu şekilde hareket etmek gerekir. Eylem aslına bakarsan kabahat oluşturmuyor ise kabahat tipini ve ve cezasını araştırmak da gereksiz olacaktır.

Yukarıda açıklanan metodların fazlaca iyi kavranması gerekir.

Genel hükümler kısmındaki suçla ilgili tüm özellikler vaka ve kararlar üstünde uygulama edilmeli, edinilen bilginin kesinlikle somut vaka üstünde pratikleştirilmesi gerekir.

Ceza hukuku ezberlenecek bir ders değildir.

Mühim olan genel kısmının mantığını kavrayıp Türk Ceza Kanunu sistematiğini iyi bilmektir.

Hangi suçun yada genel hükmün kanunun sistematiği içinde nerede olduğu bilinmelidir.

Somut olaydaki suçların tespitinde kanunda benzerlik gösteren birçok maddeyle karışması mümkündür. Bu yüzden kabahat kategorileri ve türlerinin hangi başlık altında düzenlenmiş olduğu iyi bilinmelidir.

Ceza hukuku derslerinde başarıya ulaşmış olmanın yolu öğrenilen genel yargı bilgilerinin kesinlikle hususi hükümlerdeki kabahat tiplerine uygulanarak ergonomik yapılmasından geçer.

Şundan dolayı Ceza hukuku mevzularını anlamakta fazlaca zorlanılmaz.

Aslolan sorun teorinin pratikteki bir vakaya iyi mi uygulanacak olmasıdır.

Fazlaca karmaşık ve uzun bir vakada ilk olarak vakası sadeleştirerek ihtiyaç duyulan yerlerinin özeti çıkarılmalıdır. Somut olayın koşullarına gore olaydaki kişiler ve olayın oluş şekline gore genel ve hususi yargı bilgilerinin vakaya uygulanması gerekir.

OKUDUYSANIZ yada IZLEDIYSENIZ PAYLAŞIN LÜTFEN HERKES OKUSUN ve IZLESIN.

Bu habere de bakabilirisiniz

İspanyolca Nasıl Akıcı Konuşulur?

Yabancı bir dil öğrenmek birçok insan için oldukça zor ve külfetli olmuştur. Yoğun gramer ve dil bilgisi kurallarının arasında bir de akıcı ve etkili konuşma becerisi kazanmak kişinin uzun zamanını alır. Dünyada en çok konuşulan 2. dil olan İspanyolca da son zamanlarda trend haline gelmiş bir dildir. Birçok insan zamanını ve parasını bu dili öğrenmek için ayırır, ancak birçok insan dilin gramer yapısını öğrenmiş olsa dahi akıcı konuşma safhasını geçmekte zorlanır.

Bir Cevap Yazın

CLOSE
CLOSE