Cinayetin cezası ve kefareti ne vakit ve nerede ödenir? İşte cevabı…

Hac ve umrede işlenen bir cinayetin cezasını ödemek için belirli bir süre yoktur. Cinayetin işlenişinden ömrün sonuna kadar, daima ödenebilir. Bundan dolayı tüm kefâretler, gecikmeli olarak (terâhî suretiyle) yapılabilecek vâcip türündendir. Sadece, işlenen cinayetin hac yada umrede meydana getirmiş olduğu kusuru bir an ilkin gidermek efdaldir. Vefatına kadar ödemeyen ve ödenmesini vasiyet de etmeyen kimse günahkâr olur. Vasiyet olmadığı halde, mi- rasçıların, teberru olarak ödemeleriyle de borç eda edilmiş sayılır.

Söz mevzusu kefâretlerden oruç, sadaka ve bedelini ödeme cezalarının ödeneceği belirli bir yer yoktur. İstenilen her yerde bunlar eda edilebilir. Ceza kurbanları ise, ister deve yada sığır, ister koyun yada keçi olsun, öteki “hedy” kurbanları şeklinde sadece Harem bölgesinde kesilir.

Gerek sadakaların gerekse bu kurbanların etlerinin, bir tek Harem bölgesindeki yoksullara verilmesi ve yedirilmesi gerekmez. Öteki yerlerdeki yoksullara da verilebilir.

Kaynak: İslam İlmihali 1, TDV Yayınları