Ana Sayfa / Dini Bilgiler / Dilin Afetleri İle İlgili Hadisler

Dilin Afetleri İle İlgili Hadisler

 

Resulullah (sa)’dan konu alıyor: “Ademoğlu sabaha erdi mi, tüm azaları, dile temenna edip: “Bizim hakkımızda ALLAH’tan kork. Zira biz sana tabiyiz. Sen istikamette olursan ikimiz de istikamette oluruz, sen sapıtırsan ikimiz de sapıtırız” derler.”
Ravi: Ebu Saidi’l-Hudri
Kaynak: Tirmizi, Zühd 61, (2409)

Ey ALLAH’ın Resulü dedim, “uyacağım bir amel tavsiye et bana!” Şu cevabı verdi: “Rabbim ALLAH’tır de, sonrasında doğru ol!” “Ey ALLAH’ın Resulü” dedim yine, “Benim hakkımda en fazlaca korktuğunuz şey nedir?” Eliyle dilini tutup sonrasında: “İşte şu!” buyurdu.
Ravi: Sufyan İbnu Abdillah
Kaynak: Tirmizi, Zuhd 61, (2412)

Resulullah (sa) buyurdular ki: “ALLAH’a ve ahiret gününe inanan kimse ya hayır konuşsun ya da sussun.” [Tirmizi’nin İbnu Ömer (ra)’den yaptığı diğer bir rivayette, Resulullah: “Kim susarsa kurtulur” buyurmuştur.] Ravi: Ebu Hureyre
Kaynak: Tirmizi, Kıyamet 51, (2502)

Ali İbnu’l-Huseyn, Ebu Hureyre (ra)’den naklediyor: “Resulullah (sa) buyurdular ki: “Kişinin malayani şeyleri terki İslam’ının güzelliğinden ileri gelir.”
Ravi: Ali İbnu’l-Huseyn
Kaynak: Tirmizi, Zühd 11, (2318, 2319); Muvatta, Husnu’l-Hulk 3, (2, 903)

Bir adam ölmüştü, öteki biri, Resulullah (sa)’ın işiteceği şekilde onun için şu şekilde söylemiş oldu: “Aden kutsal olsun!” Resulullah (sa) sordu: “Nereden biliyorsun? Kim bilir o malayani konuştu yada kendisini varlıklı kılmayacak bir oranda cimrilik etti!”
Ravi: Enes
Kaynak: Tirmizi, Zuhd 11, (2217)

Resulullah (sa) buyurdular ki: “Kul (bazan), ALLAH’ın rızasına uygun olan bir kelamı, önem vermeksizin sarfeder de ALLAH onun sebebiyle cennetteki derecesini yükseltir. Gene kul (bazan) ALLAH’ın hoşnutsuzluğuna sebep olan bir kelimeyi önem vermeksizin sarfeder de ALLAH, o sebeple onu cehennemde yetmiş senelik aşağıya atar.”
Ravi: Ebu Hureyre
Kaynak: Buhari, Rikak 23; Müslim, Zühd 49, (2988); Muvatta, 4, (985); Tirmizi, Zühd 10, (2315)

Hz. Ebu Bekr (ra), Zeyneb isminde Ahmesli bir kadının yanına girmişti. Onun için asla konuşmadığını görmüş oldu: “Nesi var, niye konuşmuyor?” diye sordu. Oradakiler: “Asla konuşmadan hacc yapıyor!” dediler. Hz. Ebu Bekr hanıma: “Konuş. Zira bu yaptığın helal değil, bu cahiliye işidir” dedi. Hanım da konuşmaya başladı. Ilkin: “Sen kimsin?” diye sordu. Hz. Ebu Bekir: “Muhacirlerden biriyim!” dedi. “Hangi muhacirlerdensin?” “Kureyş’ten.” “Kureyş’ten kimlerdensin.” “Oo! Sen fazlaca sual sordun! Ben Ebu Bekr’im.” “ALLAH’ın cahiliyeden sonrasında bizlere lütfettiği bu güzel din üstüne ne kadar kalımlı kalacağız?” “İmamlarınız müstakim (doğru yolda) olduğu müddetçe bakisiniz.” “İmamlar ne demek?” “Kavmindeki reisler ve eşraflar var ya, halka emrederler, halk da onlara itaat eder?” “Evet!” “İşte onlar imamlardır.”
Ravi: Kays İbnu Ebi Sindirim
Kaynak: Buhari, Menakıbu-l Ensar 26

Resulullah (sa) buyurdular ki: “Münafığa “efendi” demeyin. Zira eğer o, seyyid olursa ALLAH’ı kızdırırsınız.”
Ravi: Büreyre
Kaynak: Ebu Davud, Edeb 83, (4977)

Resulullah (sa) buyurdular ki: “Ademoğlunun, emr-i bi’l-ma’ruf yada nehy-i ani’l-münker yada ALLAH Teala hazretlerine zikir hariç tüm sözleri lehine değil, aleyhinedir.”
Ravi: Ümmü Habibe
Kaynak: Tirmizi, Zühd 63, (2414)

Resulullah (sa) buyurdular ki: “ALLAH Teala hazretleri, insanlardan, sığırların dilleriyle toplamaları şeklinde, dilleriyle toplayan belagat sahiplerine buğzeder.”
Ravi: İbnu Amr İbni’l As
Kaynak: Tirmizi, Edeb 82, (2857)

Resulullah (sa) buyurdular ki: “Kim, insanların kalbini çelmek için kelamın kullanılışını öğrenirse, ALLAH kıyamet günü, ondan ne farz ne nafile hiçbir ibadetini kabul etmez!”
Ravi: Ebu Hureyre
Kaynak: Ebu Davud, Edeb 94, (5006)

Resulullah (sa) buyurdular ki: “Kelamda ileri gidenler helak oldular! Kelamda ileri gidenler helak oldular! Kelamda ileri gidenler helak oldular!”
Ravi: İbnu Mesud
Kaynak: Müslim, İlm 7, (2670); Ebu Davud, Sünnet 6, (4609)

Meşrık cihetinden iki adam geldi ve bir hitabede bulundular. Onların beyanlarındaki güzellik her insanın hoşuna gitti. Bunun üstüne Resulullah (sa): “Beyanda ne olursa olsun bir sihir var!” buyurdular.
Ravi: İbnu Ömer
Kaynak: Buhari, Tıbb 51; Muvatta, Kelam 7, (2, 986); Ebu Davud, Edeb 94, (5007); Tirmizi, Birr 81, (2029)

Resulullah (sa) buyurdular ki: “Ben, haklı bile olsa münakaşayı terkeden hiç kimseye cennetin kenarında bir köşkü güvence ediyorum. Latife bile olsa yalanı terkedene de cennetin ortasında bir köşkü, ahlakı güzel olana da cennetin en üstünde bir köşkü güvence ediyorum.”
Ravi: Ebu Ümame
Kaynak: Ebu Davud, Edeb 7, (4800)

Resulullah (sa) buyurdular ki: “Sana günah olarak, husumeti devam ettirmen yeterlidir (zira bu, gıybete kapı açar).”
Ravi: İbnu Abbas
Kaynak: Tirmizi, Birr 58, (1995)

Resulullah (sa) buyurdular ki: “Sizden kimse: “Ramazan’ın tamamında (namaza) kalktım, tamamında orucumu tuttum” demesin.” [Hadisi Ebu Bekre’den rivayet eden Hasan Basri der ki): “Bilemiyorum, Aleyhissalatu vesselam bu sözüyle kişinin nefsini tezkiye etmiş olmasını mı mekruh addetti veya “uyumak da lazım yatmak da” mı de(mek iste)di?”] Ravi: Ebu Bekre
Kaynak: Ebu Davud, Savm 47, (2415); Nesai, Sıyam 6, (4, 130)

Resulullah (sa) buyurdular ki: “Sakın biriniz: “Nefsim kirli oldu!” demesin, aksine: “Nefsim fena oldu” desin.”
Ravi: Sehl İbnu Hanif
Kaynak: Buhari, Edeb 100; Müslim, Elfaz 17, (2251); Ebu Davud, Edeb 84, (4978)

İmam Malik’e Yahya İbnu Said’den ulaştığına nazaran “Hz. İsa yolda bir domuza rastlar. Ona: “Selametle yoldan çekil!” der. Yanında bulunanlar: “Bunu şu domuz için mi söylüyorsun.?” diye merak ederler. (O ise domuz kelimesini diliyle söyleniş etmekten çekindiğini ifade eder ve): “Ben, dilimin çirkin şeyi anlatmaya alışmasından korkuyorum!” yanıtını verir.”
Ravi:
Kaynak: Muvatta, Kelam 4, (2, 985)

Resulullah (sa) bir adamdan kendisine menfi bir söz ulaşmış olduğu zaman: “Falan niye bu şekilde söylemiş?” demezdi. Fakat: “İnsanlara ne oluyor da şu şekilde şu şekilde söylüyorlar?” derdi.
Ravi: Aişe
Kaynak: Ebu Davud, Edeb 6, (4788)

Resulullah (sa) buyurdular ki: “ALLAH’ın zikri haricinde kelamı fazlaca yapmayın. Zira, ALLAH’ın zikri haricinde fazlaca kelam, kalbe kasvet (katılık) verir. Şunu bilin ki, insanların ALLAH’a en uzak olanı kalbi katı olanlardır.”
Ravi: İbnu Ömer
Kaynak: Tirmizi, Zühd 62, (2413)

Resulullah (sa) buyurdular ki: “Ümmetimde dört şey vardır, cahiliye işlerindendir, bu tarz şeyleri terketmeyeceklerdir: 1-Haseble iftihar, 2-Nesebi sebebiyle insanlara ta’n, 3-Yıldızlardan yağmur bekleme, 4-(Ölenin arkasından) matem!” Resulullah sözlerine şu şekilde devam etti: “Matemci hanım, eğer tevbe etmeden ölecek olursa, kıyamet günü üstünde katrandan bir elbise, uyuzlu bir gömlek olması durumunda (kabrinden) kaldırılır.”
Ravi: Ebu Malik el-Eş’ari
Kaynak: Müslim, Cenaiz 9, (934)

Bir adam, Resulullah (sa)’ın huzuruna girmek için izin istemişti. Aleyhissalatu vesselam: “Bir aşiretin kardeşi ne fena!” buyurdu. Fakat adam girince ona iyi davrandı, yumuşak sözle hitap etti. Adam gidince: “Ey ALLAH’ın Resulü! Insanın sesini işitince şu şekilde şu şekilde söyledin. Sonrasında yüzüne karşı mültefit oldun, iyi davrandın” dedim. Şu cevabı verdi: “Ey Aişe! Beni ne süre kaba buldun? Kıyamet günü, ALLAH Teala hazretlerinin yanında mevkice insanların en kötüsü, kabalığından korkarak halkın kendini terkettiği kimsedir.”
Ravi: Aişe
Kaynak: Buhari, Edeb 38, 48; Müslim, Birr 73, (2591); Muvatta, Hüsnü’l-Hulk 4, (2, 903, 904); Ebu Davud, Edeb

Resulullah (sa)’ın yanında bir adam bir hitabede bulunmuş oldu ve dedi ki: “Kim ALLAH ve Resulü’ne itaat ederse doğru yolu bulmuştur, kim de o ikisine isyan ederse doğru yoldan sapmıştır.” Resulullah (sa): “Sen ne fena hatipsin. Şöyleki söyle: “…Kim ALLAH ve Resulüne isyan ederse…” buyurdular.
Ravi: İbnu Hatim
Kaynak: Müslim, Cum’a 48, (870); Ebu Davud, Edeb 85, (4981), Salat 229, (1099); Nesai, Nikah 40, (6, 90)

Resulullah (sa) buyurdular ki: “ALLAH’ın istediği ve falanın istediği” demeyin, lakin şu şekilde deyin: “ALLAH’ın istediği , sonrasında da falanın istediği.”
Ravi: Huzeyfe
Kaynak: Ebu Davud, Edeb 84, (4980)

Resulullah (sa) buyurdular ki: “Bir kimsenin “İnsanlar helak oldu!” söylediğini duyarsanız, bilin ki o, kendisi, herkesten fazlaca helak olandır.”
Ravi: Ebu Hureyre
Kaynak: Müslim, Birr 139, (2623); Muvatta, Kelam 2, (2, 989); Ebu Davud, Edeb 85, (4983)

Resulullah (sa) buyurdular ki: “Ümmetimin hepsi affa mazhar olacaktır, günahı açık işleyenler hariç. Kişinin geceleyin işlediği fena bir ameli ALLAH örtmüştür. Fakat, sabah olunca o: “Ey falan, bu gece ben şu şu işleri yaptım!” der. Böylece o, geceleyin ALLAH kendini örtmüş olması durumunda, sabahleyin, üstündeki ALLAH’ın örtüsünü açar. İşte bu, günah, açık işlemenin bir çeşididir.”
Ravi: Ebu Hureyre
Kaynak: Buhari, Edeb 60; Müslim, Zühd 52, (2990)

Resulullah (sa) buyurdular ki: “Halka kıssa (mevize, tembih) anlatma işini buyruk yada (emirin atama edeceği) işgören yada tekebbür sahibi yapar.”
Ravi: Avf İbn Malik
Kaynak: Ebu Davud, İlm 13, (3665)

Bu habere de bakabilirisiniz

Amasya İftar Saatleri (Ramazan İmsakiyesi 2017)

Amasya İftar Saatleri (Ramazan İmsakiyesi 2017)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir