İlk Müslümanlardan Ebû Huzeyfe Mihşem Bin Utbe Bin Rebîa’nın (r.a.) yaşamı…

Ebû Huzeyfe Mihşem Bin Utbe Bin Rebîa (r.a.) ilk Müslüman olan sahâbîlerdendir. Künyesiyle tanındığı için adı kati olarak bilinmemekle beraber kaynakların çoğunda Mihşem, bir kısmında da Hâşim ve Hüşeym şeklinde geçmektedir. Babası Utbe Bin Rebîa müşriklerin ileri gelenlerindendi. Kırk dördüncü Müslüman olduğu rivayet edilen Ebü Huzeyfe, İslâm’ın ilk yıllarında okuma yazma bilen on yedi sahâbîden biriydi. Hz. Peygamber’e istihâze konusunu sormasıyla meşhur olan Sehle Binti Süheyl ile evliliğe ilk adımını attı ve Habeşistan’a meydana getirilen her iki hicrete de onunla beraber katıldı.

KARDEŞLİK BAĞI

Ebû Huzeyfe Habeşistan’dan Mekke’ye döndü ve Medine’ye hicrete kadar Hz. Peygamber’in yanından ayrılmadı. Medine’ye hicret edince azatlısı Sâlim’le beraber Abbâd Bin Bişr’in (r.a.) evine konuk olduğundan Hz. Peygamber onunla Abbâd içinde kardeşlik bağları (muâhât) kurdu.

Abdullah Bin Cahş (r.a.) kumandasında meydana getirilen Batn-ı Nahle Seriyyesi’nde bulunan Ebû Huzeyfe Bedir, Uhud ve Hendek başta olmak suretiyle tüm gazvelere katıldı.

Babası Utbe’yi oldukça seviyor ve bigün Müslüman olacağını umut ediyordu. Onu Bedir gazvesinde düşman saflarında görünce oldukça üzüldü ve kendisini mübarezeye çağrı etti.

Sadece Hz. Peygamber buna engel oldu. Cenk bittikten sonrasında Resûlullah’ın, “Rabbimin sizin için vaad etmiş olduğu şeyin gerçek bulunduğunu şimdi gördünüz mü?” diyerek Bedir Kuyusu’na attırdığı müşriklerin cesetleri içinde Utbe’ninki de vardı. Uhud gazvesinde Hz. Hamza’ya yaptıklarıyla tanınan kız kardeşi Hind, Bedir’de babasına karşı takındığı tavır sebebiyle Ebû Huzeyfe’yi (r.a.) bir şiirle hicvetti.

İlk Müslümanlardan olan Salim, Ebû Huzeyfe’nin kölesi olup ona nisbetle Salim Mevlâ Ebû Huzeyfe (r.a.) diye anılır. Ebû Huzeyfe Sâlim’i azat ettikten sonrasında evlât edindi ve kendisini yeğeni Fâtıma bint Velîd ile evlendirdi.

Evlâtlıkların babalarına nisbet edilmesini emreden âyet (Ahzâb 33/5) nazil olduktan sonrasında da Ebû Huzeyfe Sâlim’i yanından ayırmadı. Sadece erişkinlik çağına ulaştığında evlerine teklifsizce girip çıkmasının sakıncalı olabileceğini düşünen Sehle Binti Süheyl durumu Hz. Peygamber’e sormuş, o da aralarında süt mahremliği meydana gelmesi için Sâlim’i emzirmesini tavsiye etmişti. Resûlullah’ın verdiği bu ruhsatın bir tek bu vakaya mahsus olduğu kabul edilmektedir.

Ebû Huzeyfe (r.a.) elli dört yaşlarında iken Yemâme cenginde azatlısı Salim ile beraber şehit oldu. Adı çeşitli hadislerde geçmektedir.

Kaynak: Sorularla İslamiyet