Ana Sayfa / Eğitim / Eski Yunan Dili Ve Edebiyatı Nasıl Bir Bölümdür?

Eski Yunan Dili Ve Edebiyatı Nasıl Bir Bölümdür?

Eski Yunan Dili Ve Edebiyatı Nasıl Bir Bölümdür?

Eski Yunan Dili Ve Edebiyatı Nasıl Bir Bölümdür?

İlk olarak Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi bünyesi altında Mustafa Kemal Mustafa Kemal Atatürk tarafınca 1936 senesinde Latince ile beraber oluşturulan Eski Yunan Dili ve Edebiyatı böümü, 1944 senesinde Klasik Filoloji adı altında Latince ile beraber İstanbul’da da okutulmaya adım atmıştır. 1982’ye kadar bu bölümlerle beraber okutulan Eski Yunan Dili ve Edebiyatı; 1983 senesinde yeni yasa ile ayrılmıştır. Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri bölümünün altında Latince ve Hititoloji ile beraber anabilim dalı olarak İstanbul Üniversitesi’nde okutulmaya başlanmıştır.

Lisans eğitim süresi dört senedir. Vatanımızda Eski Yunan Dili ve Edebiyatı adı altında yalnızca İstanbul Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi’nde bulunur. Uygar Yunan Dili ve Yunan Dili ve Edebiyatı bölümleri de İstanbul, Ankara ve Trakya Üniversiteleri’nde okutulur.

Eğitim Eski Helen alfabesinin temelleri ve grammer kuralları ile adım atar. İlerleyen dönemlerde metin okuma, anlama ve yorumlama dersleri dile hakim olunması için pekiştirilir. Üst sınıflarda ders yapısı daha fazlaca çevirilere döner. Bununla beraber Eski Yunan Dili ve Edebiyatı bölümünde antik çağların  edebiyat ve kültürü ile ilgili dersler de vardır. Bizans ve Homeros edebiyatları ile bunlarla eş zamanlı olarak yürütülen kültür dersleri yardımıyla bu dönemlerin dini, siyasal, toplumsal yapıları hakkında öğrencilerin bir düşünce edinmesi amaçlanır. Öğrencilerin formasyon alabilmeleri için Yunan Filojosine Giriş, Yunan Epigrafyasına Giriş, İlkçağ Felsefesi şeklinde dersler de verilir.

Bölümün amacı Eski Hellen kültür ve uygarlığının yeni nesiller tarafınca öğrenilmesi ve buna yönelik çalışmaların sürekliliğini sağlamaktır. Hellen döneminde hümanizm, özgürlük, rasyonelizm ehemmiyet kazanan kavramlardır. Bu varlıklı uygarlığın geçmişte bıraktığı eserlerinin okunması, çevirilerinin yapılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından Eski Yunan Dili ve Edebiyatı kısmı büyük bir ehemmiyet taşır. Geçmişten günümüze oluşacak bu köprüyü bölüm öğrencileri elde edecektir.

Bu bölümün mezunları konsolosluklar, tercüme merkezleri, elçilikler, kütüphaneler ve arşivlerde çalışabilir.

Bu habere de bakabilirisiniz

İşletme Nasıl Bir Bölümdür?

İşletme bölümü üniversitelerin İktisadı ve İdari Bilimler Fakültesi içerisinde yer alan ve birden çok disiplini içerisinde bulunduran bir bölümdür. İşletme bölümü, tüm dünyada geçerliliği olan ve her geçen yıl önemi artan bir bölüm olarak göze çarpmaktadır. 

Bir Cevap Yazın

CLOSE
CLOSE