Ana Sayfa / Eğitim / Fars Dili ve Edebiyatı Nasıl Bir Bölümdür?

Fars Dili ve Edebiyatı Nasıl Bir Bölümdür?

Fars Dili ve Edebiyatı Nasıl Bir Bölümdür?

Fars Dili ve Edebiyatı Nasıl Bir Bölümdür?

Fars Dili ve Edebiyatı kısmı üniversitelerin Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer edinen ve 4 yıl devam eden bir lisans programıdır. Bu bölüm içinde Farsça ile beraber Fars zamanı, kültürü, edebiyatı, yazınsal nazariyeleri, dilbilgisi yapısı, tercüme bilimi şeklinde konuların eğitimi verilir. Ek olarak, Osmanlıca ve Arapça şeklinde dersler de bölüm içinde okutulur.

Fars Dili ve Edebiyatı bölümlerinin kurum amacı bilgili, kültür ve dil bilinci gelişmiş, etik değerleri göz önünde bulunduran ve diller içinde karşılaştırma yapabilen bireyler yetiştirmektir. Bu bölümden mezun olan kişiler, üniversitelerde, araştırma merkezlerinde, kamu ve hususi sektörde çalışabilir.

Fars Dili ve Edebiyatı bölümünde ilk olarak Farsçanın iyi mi bir dil olduğu öğretilir. Bölüm içinde Farsçanın dilbilgisi olarak öğretilmesinin yanı sıra ağız, lehçe şeklinde detaylı dil özellikleri de gösterilir. Farsçanın doğru bir telaffuzla öğrenilmesi için yoğun bir program hazırlanmış olur. Bu bölüm öğrencileri mezun olduklarında İran başta olmak suretiyle Farsça konuşulan coğrafyalarda çeşitli ünvanlarla vazife alabilmektedir.

Fars Dili ve Edebiyatı kısmı içinde Farsçanın klasik ve modern dönemlerine ilişkin metinler okutulur. Bu metinlerin şerhi, incelemesi ve alt metinleri ele alınır. Bu bölümde Mevlâna başta olmak suretiyle Nizami Gencevi, Hafız, Sadi şeklinde mühim Acem alimlerinin metinleri okutulur. İranlıların Türkler ile tarih süresince ilişki içinde olduğu düşünülürse bölüm içinde İran-Türk ilişkileri ile ilgili olarak Selçuklular, Moğollar, Gazneliler, Safeviler ve Timurlular şeklinde büyük devletlerin zamanı ve edebiyatı da incelenir.

Fars Dili ve Edebiyatı kısmı Üniversite Yerleştirme Imtihanı ile talebe alımında DİL-3 puan türünü göz önünde bulundurmaktadır. Bunun yanı sıra bu bölüme İlahiyat önlisans programından mezun olan öğrenciler dikey geçiş yöntemi ile kabul edilebilir. Bu öğrencilerin aldıkları Arapça dersi muaf sayılmaktadır.

Fars Dili ve Edebiyatı bölümünde öğrencilere hazırlık eğitimi verilmez. Farsça, 4 senelik süreç içinde öğretilir ve öğrenciler başarıya ulaşmış kabul edilebilmesi için yıl sonu ağırlıklı not averajının minimum 2.00 olması gerekmektedir.

Fars Dili ve Edebiyatı kısmı mezunları Farsça bildikleri için devlet kademesinde mühim görevlerde bulunabilir. Dışişleri Bakanlığı başta olmak suretiyle TSK ve MİT Fars Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun personel istihdam etmektedir.

Bu habere de bakabilirisiniz

İşletme Nasıl Bir Bölümdür?

İşletme bölümü üniversitelerin İktisadı ve İdari Bilimler Fakültesi içerisinde yer alan ve birden çok disiplini içerisinde bulunduran bir bölümdür. İşletme bölümü, tüm dünyada geçerliliği olan ve her geçen yıl önemi artan bir bölüm olarak göze çarpmaktadır. 

Bir Cevap Yazın

CLOSE
CLOSE