Ana Sayfa / Eğitim / Felsefe Nasıl Öğrenilir?

Felsefe Nasıl Öğrenilir?

Felsefe Nasıl Öğrenilir?

Felsefe Nasıl Öğrenilir?

Köken olarak felsefe sevmek, peşinden gitmek anlamına gelen phileo ve bilgelik anlamına gelen sophia kelimelerinden oluşur. Bilgiyi sevme olarak tanımlanabilecek felsefe, insanoğlunun ilk zamanlarından bugüne mühim bir yere haiz olmuştur. Birçok mühim felsefeci felsefe alanına yoğunlaşmış, günümüzde bile kullanılan kavramları düşünerek bulmuştur. Felsefede cevaplardan oldukca sual sormak önemlidir.

Felsefe kendi içinde birden fazla alana ayrılmıştır. Aslolan sorusu “Var mıyız?” olan felsefenin en mühim mevzusu Varlık Felsefesi kısaca Ontolojidir. Bunun yanında öteki temel mevzuları; Data Felsefesi (Epistemoloji), Politika Felsefesi, Bilim Felsefesi, Terbiye Felsefesi (Etik), Sanat Felsefesi ve Din Felsefesi (Teoloji) ’dir.

Felsefe iyi mi öğrenilir?

Felsefeyi bir tüm olarak öğrenmek yerine alanlarına ayırın: Filozoflar genel anlamda her bir felsefe mevzusu için görüş belirtmişlerdir. Bu tarz şeyleri felsefeci felsefeci anlamaya çalışmak yerine, felsefeyi kendi içinde gruplara ayırırsanız bir görüşteki düşünceleri daha rahat öğrenirsiniz.

Filozofları inceleyin: Her filozofun kendine ilişkin bir görüşü vardır. Bu tarz şeyleri en iyi şekilde onlardan anlayabilirsiniz. Bundan dolayı kitaplarını okuyabilirsiniz. Sözlerini, sordukları soruları inceleyebilirsiniz.

Tarih bilgisine haiz olun: Antik Yunan Felsefesi, Çin Felsefesi, Hint Felsefesi hepsinin ortaya çıkış sebepleri toplumsal vakalara dayanır. Devrin siyasal, toplumsal, ekonomik yapısı felsefenin oluşumuna ortam hazırlar. Bunlara başat olursanız felsefenin temel kavramları ve gerekseme duydukları hakkında düşünce sahibi olmuş olmuş olursunuz. Mesela; felsefe ilk olarak Antik Yunanlılarda ortaya çıkmıştır, bunun sebebi ekonomik sorun yaşamamaları, rahat bir ortam içinde yaşamalarıdır.

Niçin-Netice bağlantılarına ehemmiyet verin: Felsefenin temeli determinizmdir. Her sonucun bir sebebi olmalıdır, bu sebepleri doğru sorular sorarak bulabileceğiniz için felsefenin en temel mevzusu doğru soruları sorarak aslolan sebepleri bulabilmektir.

Öğrenmeye meraklı ve açık görüşlü olun: Felsefenin sonsuz alanı vardır. Varoluşu tartışırken, tabiat, bilim ve hatta dinden yararlanacaksınız. Bu bağlantıları kurarken katı düşüncelerden uzaklaşmak gerekir. Felsefenin amacı cevaplar değil, doğru soruları sormaktır. Eğer kati, değişmez cevaplar elde etmeye çalışırsanız o alan felsefe değil, bilim olur. Bundan dolayı sual sormaya ehemmiyet verin ve dünyadaki her şeyi incelemeye, araştırmaya, sebebini sorgulamaya meraklı olun.

Bu habere de bakabilirisiniz

İşletme Nasıl Bir Bölümdür?

İşletme bölümü üniversitelerin İktisadı ve İdari Bilimler Fakültesi içerisinde yer alan ve birden çok disiplini içerisinde bulunduran bir bölümdür. İşletme bölümü, tüm dünyada geçerliliği olan ve her geçen yıl önemi artan bir bölüm olarak göze çarpmaktadır. 

Bir Cevap Yazın

CLOSE
CLOSE