Ana Sayfa / Eğitim / Fransızca Nasıl Yazılır?

Fransızca Nasıl Yazılır?

Fransızca Nasıl Yazılır?

Fransızca Nasıl Yazılır?

Latin alfabesini esas alarak oluşturulan Fransızca’nın alfabesi 26 harflidir. Bu alfabede altı tane sesli (voyelles) harf bulunurken (A, E, I, O, U ve Y) öteki alfabeler (B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, X, W, Y, Z) ise sessiz (consonnes) harflidir. Ek olarak iki harfin birleşmesinden oluşan harfler de vardır. (œ / Œ ve æ / Æ) Bunlardan Œ harfi yalnızca bazı yerli kelimelerde bulunurken (Örnek: sœur, cœur ve œuvre) Æ ise yalnızca bazı Latin yada Yunan kelimelerinden meydana gelir. (Örnek: tænia, ex æquo, cæcum ve æthyse)

Fransızca’da ayırıcılar büyük bir öneme haizdir. Çeşitli Fransızca kelimelerde görülebilen ve hangi anlama gelip gelmeyeceğini belirleyen bu ayırıcılar şunlara ayrılırlar:

  • Sesli harf üstüne konan aksan işareti: Yalnız é harfi yer alır. Es takısını kısaltmak için kullanılır.
  • Aksan İşareti: à, è, ù harfleri yer alır. Eş sesli sözcükleri ayırt etmek için kullanılır.
  • Şapka İşareti: â, ê, î, ô, û harfleri yer alır. Eş sesleri ayırt etmek için kullanılır.
  • İki nokta işaretli harfler: ë, ï, ü, ÿ harfleri yer alır. İki sesli harfin ayrılması amacıyla kullanılır. Çağdaş yazılardaki bazı eski kelimelerde görülebilir.
  • Çengel İşareti: Yalnız ç harfi yer alır. S sesine dönüşmesini sağlar. e, i yada y harflerinden ilkin kullanılmaz. a, o ve u harfleri öncesinde kullanıldığında yumuşatma görevini görür.
  • Tilde:  ˜  takısı olarak da malum bu ayırıcı, Fransızca’ya geçen İspanyol kökenli kelimelerde görülebilir. (Örnek olarak cañon ve El Niño gösterilebilir) Diğerleriyle aynı şekilde bu takının da öncelikli alfabetik diziliminde bir tesir yapmaz.

Fransızca’da tek sesi oluşturan iki ve üç harfler mevcuttur. Genel anlamda Latin ve Yunan kelimeleri olmak suretiyle yabancı dildeki kelimelerinin çağdaş Fransızca’da yer alabilmesi için kullanılır. Bunlardan ph tamlamasında f sesi çıkarılması için kullanılırken (Örnek: téléphone) ch kelimesi de k sesi çıkarılması için kullanılır. (Örnek: chaotique)

Bu habere de bakabilirisiniz

Sınavda Nasıl Başarılı Olunur?

Türkiye'deki eğitim sistemi nedeniyle birçok alanda merkezi yerleştirme ve başarı ölçüm sınavları yapılır. Bu sınavlarda başarılı olmak için ilk olarak sorumlu olunan derslerin takibi ve bu ders notlarının düzenlenmesi gerekir. Eksikliğin belirlendiği derslerin tamamlanması için uzmanlardan takviye alınabilir. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir