Gül Camisi öteki Azize Teodosia Manastırı ne vakit ve kim tarafınca yaptırılmıştır? Gül Camisi’nin adı nereden gelmektedir? Gül Camisi’nin mimari özellikleri nedir? Gül Camisi nerede?

GÜL CAMİÎ’NİN İLGİNÇ HİKAYESİ

Gül Camisi öteki adıyla Hagia Teodosia Kilisesi’nin, Bizans zamanında 10. yada 11. yüzyılda inşa edilmiş olduğu tahmin edilmektedir.

Sultan II. Bayezit’in saltanatı zamanında camiye çevrildiği düşünülmektedir. Caminin minaresi Sultan II. Selim tarafınca yaptırılmıştır. Sultan II. Mahmut tarafınca cami onarım ettirilip bir de hünkar mahfili ilave ettirilmiştir.

Gül Camiî

Sultan II. Mahmut’un kızı Âdile Sultan tarafınca buraya yaptırılan sıbyan mektebi, (ilköğretim okulu) bir zamanlar halk kütüphanesi olarak kullanılmıştır.

GÜL CAMİSİ’NİN ADI NEREDEN GELİYOR?

Caminin ismiyle ilgili olarak güzel bir hadise anlatılmaktadır:

İstanbul’un fethinden bundan önceki gün Teodosia’nın yortu günüymüş. Bu vesileyle kilisede kalabalık bir ayin yapılmış. Gelenler, çiçekler ve güller getirmişler ve şehri Türkler’den koruması için tanrıya yakarış etmişler. ALLAH onlara acıma etmiş olacak ki, dualarını daha hayırlı bir surette kabul etmiş ve kent Türkler tarafınca fethedilmiş. Kiliseye giren Osmanlı askerleri, her yana yayılmış gülleri ve çiçekleri görünce buraya “Gül Camisi” adını vermişler.