Ana Sayfa / İslam / Haram Olan Elbiseler İslam dininin yasakladığı giysiler, kıyafetler

Haram Olan Elbiseler İslam dininin yasakladığı giysiler, kıyafetler

(14) İç Kısmı Gösteren Şeffaf Elbise Giymek Haramdır

(27) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

“Ebu Bekir’in kızı Esma (Radiyallahu Anha) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in yanına girdi. Esma (Radiyallahu Anha)’nın üzerinde şeffaf bir elbise vardı. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ondan yüzünü çevirdi ve:

−‘Ey Esma, bir kadın hayız görme çağına ulaştığında, ondan şu ve şu müstesna bir şeyin gözükmesi doğru olmaz’ buyurdu da yüzü ve iki eline işaret etti.”

Ebu Davud (4104)
(15) Vücut Hatlarını Belli Eden Dar Elbise Giymek Haramdır

(28) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Cehennem ehlinden iki sınıf var ki, onların mislini görmedim. Birinci sınıf; beraberlerindeki sığırkuyruğuna benzer kırbaçlarla insanları döver bir topluluktur. İkinci sınıf; elbiseli çıplak, erkekleri kendilerine meyil ettiren, salınarak yürüyen, başları Horasan devesinin hörgücü gibi meyil edici kadınlardır. Bu kadınlar, cennete giremez, onun kokusunu da bulamaz. Şüphesiz onun kokusu, şöyle ve şöyle mesafeden bulunur’ buyurdu.”

Müslim (2128/125)
(16) Şöhret Elbisesinin Haramlığı

(29) İbni Ömer (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Herkim şöhret elbisesi giyerse, Allah o kimseye kıyamet gününde o elbisenin benzeri zillet elbisesini giydirir. Sonra elbisenin içinde ateş alevlendirilir’ buyurdu.”

Ebu Davud (4029) İbni Mace (3607) Nesei (9560-Kübra)
(17) Erkeklerin Kadınlara, Kadınların Erkeklere Benzemesi Haramdır

(30) İbni Abbas (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) erkeklerden kadınlara benzemeye çalışan kimselere, kadınlardan erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etti.”

Buhari (5922)

(31) İbni Abbas (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) erkeklerden muhannes olanlara ve kadınlardan da erkekleşenlere lanet etti de:

‘Öyle kimseleri evlerinizden çıkarın’ buyurdu. İbni Abbas (Radiyallahu Anh):

−Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) falanı çıkardı, Ömer (Radiyallahu Anh) falanı çıkardı dedi.”

Muhannes: “Konuşması, yürüyüşü ve bütün hareketleriyle kadına benzeyen veya benzetmeye çalışan erkektir.”

Buhari (5923)

(32) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Kadının giysisini giyen erkeğe, erkeğin giysisini giyen kadına lanet etti.”

Ebu Davud (4098) Nesei (9253-Kübra) İbni Mace (1903) İbni Hibban (5751) Ahmed (2/325)

(33) İbni Ebi Müleykete şöyle dedi:

“Aişe (Radiyallahu Anha)’ya:

−Bir kadın erkek ayakkabısı giyiniyor denildi. Bunun üzerine Aişe (Radiyallahu Anha):

−Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kadınlardan erkekleşenlere lanet etti dedi.”

Ebu Davud (4099)

(34) İbni Ömer (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Üç kimse vardır, Allah kıyamet gününde kendilerine bakmaz:

1−Baba ve annesine asi olan,

2−Mütereccile kadın ve

3−Deyyustur. Üç kimse de vardır ki, onlar cennete giremezler:

1−Baba ve annesine asi olan,

2−İçki içmek üzere devam eden ve

3−Yaptığı atiyyesini iyilik ve insanını başa kakan kimse’ buyurdu.”

El-Mütereccile: “Hareketleriyle, giyim ve kuşamıyla erkek gibi hareket eden kadındır. Kadınlardan erkekleşenlere Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) lanet etti. Bunun manası, kadınlardan giysi ve kişilik olarak kendilerini erkeklere benzetenlere lanet etti demektir. Ancak kadınlardan ilim tahsili, içtihat vb. şeylerde erkeklere benzemeye çalışan kadınlar yerilmemiş, aksine övülmüştür.”

Nesei (2561) Ahmed (2/134) Hâkim (1/72) Bezzar (1876-1875-Keşfu’l-Estar) Beyhaki (10/226)
(18) İpek Giysinin Haramlığı

(35) İbni Ömer (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Ömer bin el-Hattab (Radiyallahu Anh) pazarda ipekten hulle satılırken buldu, müteakiben onu aldı ve Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e getirdi:

−Ya Rasulallah, bunu satın alsan da bayram günleri ve heyetler için süslensen dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

−‘Bu ahirette nasibi olmayan kimselerin giysileridir ancak’ buyurdu. Bunun üzerine Ömer (Radiyallahu Anh) Allah’ın dilediği kadar öyle kaldı. Sonra Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ömer (Radiyallahu Anh)’a dibac nevi ipek bir hülle gönderdi. Ömer (Radiyallahu Anh) o hülleyi alıp Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e getirdi ve dedi ki:

−Ya Rasulallah! ‘Bu ancak ahirette nasibi olmayan kimselerin giysisidir’ yahut ‘Bunu ahirette nasibi olmayan kimseler giyer ancak’ buyurdun, sonra onu bana gönderdir? Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

−‘O hülleyi satarsın ve ihtiyacını giderirsin’ buyurdu.”

Müslim (2068/8) Buhari (857)

(36) Ebu Umame (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Herkim Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsa ipek giyinmesin ve altın takınmasın’ buyurdu.”

Ahmed (22311-22312) Hâkim (4/191)

OKUDUYSANIZ yada IZLEDIYSENIZ PAYLAŞIN LÜTFEN HERKES OKUSUN ve IZLESIN.

Bu habere de bakabilirisiniz

islam

2013 İbretlik Kuran Mucizeleri

Allah diyen ağaç ibretlik. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir