Hasta ziyâretinde bulunan kimse, dönünceye kadar aden yolundadır.”

(Müslim, Birr, 39)