Bütün mahlukata, onların Yaratıcısından ötürü, ayırım yapmadan itina ile şefkat ve merhamet göstermek icap eder.

Hz. Nuh’un (a.s.) peygamberliği döneminde yaptığı zelleler (hatalar)…

1- Rivâyet edildiğine göre Hazret-i Nuh, hastalıklı, cerâhatli bir köpek görmüş ve yüzünü ondan çevirmişti. Bunun üzerine:

“Ey Nuh! Köpeği ben yarattım; beni mi ayıpladın?” hitâbına mâruz kalmıştı.

2- Kavminin küfür ve inadı karşısında âciz kaldığında Allah’a ilticâ ederek kavmine bedduâ ettikten sonra oğlunun kurtuluşu için duâ etmişti. Bunun üzerine Allah onu “câhillerden olmaması” için îkaz etmişti.

Bu zellelerinden dolayı Hz. Nuh (a.s.), çok ağlayıp gözyaşı döktüğü için kendisine, bu anlama gelen “Nuh” adı verildi.

Bunun için bütün mahlûkâta, onların Yaratıcısından ötürü, ayırım yapmadan îtina ile şefkat ve merhamet göstermek îcap eder.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Nebiler Silsilesi 1, Erkam Yayınları