Su kabına üflemeyi ve kabın içine solumayı Resûl-i Ekrem Efendimiz yasaklamıştır. İçilecek şeylerin bulunmuş olduğu kaplara hiçbir şekilde üflememek gerekir. Sıhhat açısından da bu şekilde yapmak daha uygundur.

Ebû Saîd el-Hudrî radıyallahu anh’den rivayet edildiğine gore Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içilecek şeylere üflemeyi yasaklamıştı.

Bunun üstüne bir adam:

– Kaba çerçöp düştüğünü görürsem ne yapayım? diyince:

“Kaba düşen şeyi dök!” buyurdu.

Bu kere adam:

– Bir nefeste içince suya kanmıyorum, dedi.

Resûl-i Ekrem de:

– “O takdirde su kabını ağzından çek!” buyurdu. (Tirmizî, Eşribe 15.)

İbni Abbas radıyallahu anhümâ’nın rivayetine gore Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabın içine solumayı yada kaba üflemeyi yasakladı. (Tirmizî, Eşribe 15. Ek olarak bk. 760 numaralı hadis)

İÇİLECEK ŞEYLERİN OLDUĞU KAPLARA ÜFLEMEMEK SÜNNETTİR

Her iki hadiste de Resûl-i Ekrem Efendimiz’in su, süt şeklinde içilecek şeylerin bulunmuş olduğu kaba üflemeyi, kabın içine solumayı yasakladığı görülmektedir. Kabın içine çerçöp şeklinde bir şey düşmüş olduğu vakit, bu nesne ağza kaçmasın diye üflenerek uzaklaştırılmayacak, çerçöpün bulunmuş olduğu kısım yere dökülecektir. Bu şekilde yapmakla hem sıhhat açısından uygun davranılmış hem de aynı kaptan içecek başkaları rahatsız edilmemiş olur.

SUYU İÇME ADABI

Peygamber Efendimiz’in yapmış olduğu ve tavsiye etmiş olduğu şeklinde, suyu üç nefeste içmek en uygunudur. Suyu bir dikişte içtiği vakit kanmadığını söyleyen hiç kimseye, Resûlullah Efendimiz’in ağzını kaptan çekmeyi tavsiye etmesi de, birkaç nefeste içmenin insanı suya kandıracağını göstermektedir. Sağlığa elverişli olan da budur. Oldukca susadığı için iki nefeste içmek isteyenlerin bu davranışı da Resûl-i Ekrem’in sünnetine uygundur.

ALLAH’ın Resûlü’nün su yada öteki meşrûbâtı bir nefeste içmeyi develerin su içmesine benzetmesi, bunu doğru bulmadığını göstermektedir. Bununla birlikte konumuzun birinci hadisinde, bir nefeste içtiği vakit suya kanmadığını söyleyen hiç kimseye, esasen bu şekilde yapmamak gerekir şeklinde bir uyarıda bulunmadığına gore, dinî bakımdan bunun o denli mahzurlu olmadığı anlaşılmaktadır. Yalnız bir nefeste içeceklerin dikkat etmesi ihtiyaç duyulan bazı hususlar vardır. Bunlardan biri, kendisinden sonrasında aynı kaptan başkaları içecekse, kabın içine kesinlikle solunmaması -dır. Öteki bir husus da,  fazlaca susamış olanların terliyken bir nefeste içmesi, sıhhat açısından bazı sakıncalar doğurmaktadır. Bir nefeste içeceklerin bu tarz şeyleri dikkate alması gerekmektedir.

HADİSLERDEN ÖĞRENDİKLERİMİZ

1- Su kabına üflemeyi ve kabın içine solumayı Resûl-i Ekrem Efendimiz yasaklamıştır.

2- Su, süt şeklinde içilecek şeylerin bulunmuş olduğu kaba çerçöp düşerse, onu üfleyerek çıkarmak yerine, o kısmı dökmek daha uygundur.

3- İslâmiyet sağlığa ve sıhhat kurallarına uymaya ehemmiyet vermiştir.

Kaynak: Riyazüs Salihin, Hadis-i Şerif Tercümesi, Erkam Yayınları