Ana Sayfa / Eğitim / İdare Hukuku Nasıl Çalışılır?

İdare Hukuku Nasıl Çalışılır?

İdare Hukuku Nasıl Çalışılır?

İdare Hukuku Nasıl Çalışılır?

İdarenin kamu enerjisini kullanarak tesis etmiş olduğu tüm yönetimsel işlem, fiil ve sözleşmelerin hukuka uygunluğunu yetki, biçim, sebep, mevzu ve maksat yönünden inceleyen bilim dalı İdare hukukudur. İdarenin yapmış olduğu tüm faaliyetlerin hukuka uygun bir halde yürütülmesini sağlar.

İdare hukuku derslerinin konusunu Türkiye’nin yönetimsel teşkilatının yapısı, idarenin işlemleri, idarenin yetkileri, idarenin mali sorumluluğu ve kamu çalışanı mevzuları oluşturur. Bu mevzular idareyi tanımayı ve idarenin hangi işlemlerinde tutum yetkisine haiz bulunduğunu, hangi durumlarda yapmış olduğu işlemin hukuk denetiminden geçeceğini bilmek açısından önemlidir. Bu yüzden bilhassa yönetimsel teşkilat yapılanması fazlaca iyi bilinmelidir. Şundan dolayı yönetim hukuku için fazlaca büyük ehemmiyet arz eden yetki konusunu bu teşkilat yapısını bilmeden kavramak zor olacaktır.

İdare hukuku mevzuatına bakıldığında durağan(durgun) mevzuat olmadığını görülür. Sadece bizim için en mühim olan kaynak Anayasa’dır. İdare yetkisini Anayasa’dan almayan hiçbir iş ve eylemde bulunamaz. Bu yüzden Anayasa hükümleri yönetim hukuku için fazlaca önemlidir. Çalışırken kesinlikle Anayasa kitapçığı bulunmalıdır. Bunun haricinde idarenin ilgilenilmiş olduğu mevzu hakkında mevzuat kesinlikle hazır bulundurulmalıdır. İdari teşkilat yapılanması tüzel kişiliği olan ve olmayan yönetimsel kurumlar açısından fazlaca önemlidir. Tüzel kişiliği olmayan bir kurum tek başına işlem yapamayacağı için teşkilat yapısı fazlaca iyi öğrenilmelidir. İdare faaliyetlerini işlem, fiil ve sözleşme şeklinde yapacağı için meydana getirilen faaliyetin hangisine gireceğini iyi saptamak gerekir. Şundan dolayı bunların değişik özellik ve neticeleri olmaktadır.

İdare hukuku dersine çalışırken özellikleri madde madde ezberlemek yerine kafada şekillendirerek bu özelliklerin nerede karşımıza çıkabileceğini ve iyi mi vakaya uygulanacağını kavramak gerekir. Ezberlenen mevzular kısa bir sürede akıldan çıkacağı için ilerleyen dönemlerde bunun faydası olmayacaktır. İdare hukuku dersinde başarı göstermiş olabilmek için en mühim husus kuram olarak öğrenilen bilginin kesinlikle birden fazlaca ve değişik vakada pratiğe dökülmesidir. Esasen hukuk biliminde genel olarak amaç budur. Kuramsal bilginin yorumlanarak hangi vakaya hangi halde uygulanacağıdır. İdari teşkilat fazlaca iyi bilinmeli, yönetimsel işlemin unsurları kavranmalı ve yönetimsel işlemin hukuka aykırılığının hangi sonuçlara sebep olacağı bilinmelidir.

Bu habere de bakabilirisiniz

Makedonca Nasıl Öğrenilir?

Makedonya Cumhuriyeti'nin resmi dili olan Makedonca, Bulgarca, Rusça ve Sırpça'ya benzeyen, Güney Slav Dillerinin doğu grubuna ait bir dildir. Makedoncanın temeli Kiril alfabesine dayanır; dil, Balkanlarda Makedon ulusu tarafından kullanılır. Makedonca bilenler Bulgarcayı da çok rahat anlar.

Bir Cevap Yazın

CLOSE
CLOSE