İhsar ne anlama gelir? İhsarın neticeleri nedir? İşte cevapları…

İhsâr, hac yada umre yapmak suretiyle ihrama girdikten sonrasında, herhangi bir sebeple tavaf ve vakfe yapma imkânının ortadan kalkması anlama gelir. Bunlardan herhangi birini yapma imkânı olursa, ihsâr gerçekleşmez. Hanefîler’e nazaran düşmanın engellemesi, cenk sebebiyle yolların kapanması, hastalık, parasız kalmak, kadının tarafındaki mahreminin ölmesi şeklinde, hac yolculuğunu ve dolayısıyla tavaf ve vakfeyi önleyen her türlü engel, ihsâr sebebi sayılır. Şâfiîler’e nazaran ihsâr, sadece düşmanın engellemesiyle meydana gelir.

Kaynak: İslam İlmihali 1, TDV Yayınları