Ana Sayfa / Eğitim / İşitme Engelliler Öğretmenliği Nasıl Bir Bölümdür?

İşitme Engelliler Öğretmenliği Nasıl Bir Bölümdür?

İşitme Engelliler Öğretmenliği Nasıl Bir Bölümdür?

İşitme Engelliler Öğretmenliği Nasıl Bir Bölümdür?

Hususi eğitim öğretmenliklerinden önde gelen işitme engelliler öğretmenliği, öğretmenliklerin en mukaddes ve en zor olanlarından biridir. Bölüm işitme engelli kişilerin data ve becerilerini geliştirmek ve toplumsal hayata adapte olabilmelerini sağlamak amacı ile çalışan eğitmenler yetiştirmeyi hedefler.

İşitme engelli kişileri eğitmek, topluma kazandırmak ve emek vererek kendi kendine yetebilen kişiler haline getirmek mümkündür. Bu süreçlerde eğitim verecek ve destek olacak kişiler yetiştiren bölüm, Anadolu Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Azerbaycan Üniversitesi olmak suretiyle dört üniversitede eğitim verir.

Alınan Dersler

Dört senelik lisans eğitimi süresince genel dersler, alan dersleri ve psikoloji içerikli dersler görülür. Yıllara bakılırsa dersler:

 • Birinci yıl alınan dersler: Türk dili, Mustafa Kemal Atatürk İlke ve İnkılapları Zamanı, psikolojiye giriş, bilgisayar, dil gelişimi ve yazışma, sıhhat bilgisi ve ilk yardım, yasalar ve hususi eğitim, hususi eğitim, eğitim bilimine giriş, İngilizce, engelliler ve toplumdur.
 • İkinci yıl alınan dersler: İşitmenin doğası, eğitsel- davranışsal ölçme değerlendirme, bilgisayar destekli eğitim, işitme engelliler ve dil, bilimsel araştırma şekilleri, erken çocuklukta hususi eğitim, öğretim ilke ve yöntemler, bireyselleştirilmiş eğitim programları, ölçme ve değerlendirme, rehberlik, işitme engellilerde erken çocukluk süreci eğitimi, sosyoloji, işitme engellilerde yazışma becerileri, işitme engellilerde hususi eğitim yöntemleridir.
 • Üçüncü yıl alınan dersler: Drama, gövde eğitimi ve oyun öğretimi, müzik öğretimi, işitme engellilere okuma yazma öğretimi, işitme cihazları I, resim-iş öğretimi, işitme engellilere matematik öğretimi, işitme engelliler fen bilgisi öğretimi, işitme engellilere yaşam bilgisi ve toplumsal bilgiler öğretimi, işitme engelliler alternatif yazışma şekilleri, derslik yönetimi, okul deneyimi ve kaynaştırma uygulamaları, işitme engellilerde Türkçe öğretimidir.
 • Dördüncü yıl alınan dersler: İşitme cihazları II, sözsüz yazışma, işitme engellilerin eğitimde ders planı geliştirme, aile eğitimi ve rehberliği, öğretmenlik uygulaması II, Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi, koklear implant ve dinleme eğitimi, desen şekilleri, aile ile görüşme teknikleri, Türk işaret dili, işitme engelliler için öğretim teknolojisi ve materyal tasarımıdır.

Emek verme Alanları

 • Ulusal Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda işitme engelliler derslik öğretmeni olarak çalışabilirler.
 • Hususi eğitim veren kurumlarda öğretmenlik yapabilirler.
 • Toplumsal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumunda çalışabilirler.
 • Bağımsız olarak işitme engellilere ders verebilirler.

Aranan Nitelikler

Bu sıkıntılı mesleği seçmek isteyen kişilerde aranan bazı nitelikler mevcuttur. Bunlar:

 • Evlatları sevmeli ve ufaklıklara karşı sabırlı olmalıdır.
 • İletişim kabiliyeti gelişmiş olmalıdır. Aktarmak istediklerini başka insanlara açık ve net aktarabilmeliler.
 • Kendini geliştirebilmeliler.
 • Öğrenme ortamını geliştirebilmeliler.
 • Empati kurma kabiliyetleri gelişmiş olmalıdır.

Bu habere de bakabilirisiniz

İşletme Nasıl Bir Bölümdür?

İşletme bölümü üniversitelerin İktisadı ve İdari Bilimler Fakültesi içerisinde yer alan ve birden çok disiplini içerisinde bulunduran bir bölümdür. İşletme bölümü, tüm dünyada geçerliliği olan ve her geçen yıl önemi artan bir bölüm olarak göze çarpmaktadır. 

Bir Cevap Yazın

CLOSE
CLOSE