Ana Sayfa / Dini Bilgiler / İslam Barış Dinidir
dini bilgiler
dini bilgiler

İslam Barış Dinidir

İslam dini ALLAH’ın insanların mutluluk içinde yaşaması için gönderilmiş olduğu bir din olan; islam sulh dini‘dir. İnsanlar arasındaki ilişkileri düzenlemek ve bir dengeye oturtmak benzer biçimde bir amacı da olan bu dinin en mühim özelliği evrensel manada sulh çağırısında bulunmasıdır.

İslam dininin omurgasını Kur’an’ı Kerim oluşturur ve yüce ALLAH buyruklarını bu kitapla insanlara duyurmuştur.

Tüm insanoğlu içinde barışın tesis edilmesine dair birçok ayeti ile insanları barışa çağıran yüce ALLAH “birbirilerinizin hak ve hürriyetlerine saygı gösterin, barışa aykırı yolara girmeyin” buyurmuştur.

 

Sadece ne acıdır ki İslam tüm insanlara sulh içinde olmalarını söylemiş. Öteki dinler ve inanç sistemleri de insanları barışa çağırmasına karşın insanlık var edilmiş olduğu günden bu yana savaşlardan ve birbirlerini öldürmekten vaz geçmemiştir.

Meydana getirilen bir hesaba nazaran insanların sulh içinde olduğu tüm zamanlar uç uca getirilip toplandığında sadece 250 yıl kadar sulh içinde yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Yazılı insanlık tarihinin 7000 bin yıl olduğu düşünülürse aslen insanoğlunun muharebeye ne kadar eğilimli olduğu ortaya çıkmaktadır.

Kur’an’ı Kerim’de İslam

Tüm sistemler, tüm dinler ve tüm inanç sistemleri insanlığı barışa çağırdığı halde insanoğlu birbirlerini öldürmekten vaz geçmemiştir. Aslına bakılırsa dinler asla olmasaydı da aslına bakarsan insanoğlu en fena bu kadar sulh içinde yaşarlardı. O halde dinlerin insanlığa ne faydası oldu benzer biçimde bir sual akla gelse de aslen durum görünmüş olduğu benzer biçimde değildir. Burada dinlerin değil insanların eksikliği söz mevzusudur. Öteki dinleri ve inanç sistemlerini bir kenara bırakıp bir islam sulh dini olan İslam’ın bu mevzuda bir eksikliğinden söz edilemez. Zira İslam dininin kısaca ALLAH’ın bir işin yapılması mevzusunda bir zorlaması söz mevzusu değildir. O isteseydi insanoğlu sulh içinde kuzu benzer biçimde yaşarlardı. Fakat O insanların kendi iradeleri ile barışı tesis etmesini istemiş ve insanları hür iradeleri ile baş başa bırakmıştır. Kısaca insanları özgür bırakmıştır ve aslına bakılırsa bu büyük bir nimettir. Doğru olan yolu akıllarını kullanarak bulmalarını istemiştir.

Dolayısı ile burada İslamın bir eksikliği değil insanoğlunun bir türlü aklını başına alamaması, aklını kullanamaması ve ikazları dikkate almaması ve devamlı bir asilik içinde olması söz mevzusudur.

Tüm insanlığın ortak kıymeti temel hak ve hürriyetlerdir. Barışın tesis edilebilmesi için temel hak ve hürriyetlerle beraber toplumsal adaletin de sağlanması gerekir.

Dinimiz olan İslam’da bu mevzulara ilişkin onlarca ayet vardır ve insanoğlu onlarca defa uyarılmıştır. Efendimiz de yaşamı ile bu mevzuya ehemmiyet vermiş ve yaşayışı ile örnek olmuştur.

Yüce ALLAH insanoğlunun fıtratına iyiliği ve kötülüğü de kodlamıştır. İnsan hangi inanç sistemine inanırsa inansın, hangi dinin mensubu olursa olsun aklını kullanarak içinde ki iyilik tarafını öne çıkararak barışı tesis edebilir. Hiçbir inanç sistemine bağlı olmasa da fıtratı gereği barışa ulaşabilir. Bir de bu mevzuda kendilerini uyaran ve devamlı barıştan dem vuran dinler de söz mevzusu olduğuna nazaran insanların esasen devamlı sulh içinde yaşamaları gerekir. Sadece gelinen bu nokta itibari ile arzu edilen sulh maalesef hiçbir vakit tesis edilememiştir. İslam sulh dini’dir.

Barış Dini: İslamiyet

Bir toplumda toplumsal hakkaniyet sağlanmadıkça uzun soluklu bir barıştan söz etmek mümkün değildir ve çatışmanın olması kaçınılmazdır. İnsan yaşamı için geçerli olan asgari standartlar sağlanmadıkça toplumsal sulh tesis edilemez. Kaos ve kargaşa kaçınılmaz olarak gerçekleşir.

Malların topluma eşit olarak dağılımında bir adaletsizlik olursa ve bir dengesizlik meydana gelirse barışın uzun soluklu olması mümkün olmaz. Peygamber efendimizin bu mevzu ile ilgili uyarıcı birçok hadisi vardır. Sadece vefatından oldukca kısa süre sonrasında insanoğlu anlaşmazlığa düşmüş ve çatışmalara girişmiş ve savaşmışlardır. Üstelik bu savaşan insanların bir çok efendimizi sağlığında görmüş, uygulamalarına bizzat tanık olmuş ve onun bir sulh peygamberi olduğuna şahitlik etmişlerdir. Durum bu şekilde olmasına karşın onun derhal arkasından birbirlerine girmişler ve savaşmışlardır. Bu hakikaten insanlığın içine düşmüş olduğu büyük acizliğin ve aklını kullanamamasının ve bir türlü ders almamasının en açık örneğidir.

Hak ve hürriyetlere riayet ve aciz olanlara yardım etmek oldukca önemlidir sadece barışın tesis edilmesi için, en azından uzun soluklu barışın tesis edilebilmesi için bunlar kafi değildir.

Dinimizin sahibi yüce ALLAH bir insanoğlunun inancı ne olursa olsun baskıya maruz bırakılamayacağını, adil davranılması icap ettiğini ve ikram edilmesi icap ettiğini vurgulayarak inanç farklılıklarının asla barışa engel olmadığını kitabında anlatmıştır.

Kitabımız Kur’an’da İslam dinine mensup olmayan insanlarla iyi diyaloglar geliştirilmesi gerektiği ve asla baskıya uğratılmamaları gerektiği ve mümkün olduğunca affedilmeleri gerektiği belirtilmiştir. Bu sayede devamlı sulh içinde olunmasını ve çatışmadan kaçınılması icap ettiğini insanların aklına sokmayı hedeflemiştir.

Hoşgörülü Olun!

“Sizin dininiz size, bizim dinimiz bizlere” diyerek gerçek manada barışı isteyen bir din olduğu ve kimsenin inancına karışılmaması icap ettiğini açıkça belirlemiştir. Bu yüzden dolayı islam sulh dini’dir.

Fakat şurası da bir gerçek ki, İslam toplumları bırakın başka din mensupları ile barışı tesis etmeyi bir çok vakit kendi içlerinde barışı kafi düzeyde tesis edememiş ve devamlı birbirleri ile çatışmışlardır. Günümüzde yaşanmış olan da bundan değişik değildir ve İslam coğrafyalarında devamlı bir harp ve çatışma hali söz mevzusudur. Bunun sebebi ALLAH’ın yüce dinini yeterince anlayamamaktan, olması gerektiği benzer biçimde hayata geçirememekten ve kişisel hırsların ve ihtirasların dinin önüne geçmesinden meydana gelmektedir.

İnsan denen varlık en güzel şekilde yaratılmış ve ona devamlı sulh içinde olması tavsiye edilmiş ve aklını kullanımı önerilmiştir. Adını barıştan alan İslam dinine mensup insanların ve toplumların adil olmaları ve barışı hayatlarının önceliği olarak belirlemeleri gerekir. Bu dünyanın bir imtihan yeri olduğu unutulmamalı ve gidilecek son yerin sorgulayıcı bir yaratıcının huzuru olduğu da akıldan çıkarılmamalıdır.


Uyarı: Sitemizde yer edinen ve alacak yazı, haber, yazı, video, yorum ve tüm mevzular kategoriler tıbbi bilgiler bir tek genel bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgiler vakit içinde geçerliliğini kaybedebilir. Sitede yer edinen bu bilgiler hiçbir süre doktor muayenesinin yerini alamaz, doktor muayenesi ve tedavisi yerine kullanılamaz, kişisel teşhis ve tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilemez. Sitemiz, uzman bir doktora danışılmadan meydana getirilen herhangi bir uygulamadan doğabilecek zarardan görevli tutulamaz. Sitemizi ziyaret eden, yorum icra eden kişiler, bu ikazları kabul etmiş sayılacaktır. Dost isminde herhangi bir bireysel yada kurumsal şirket , siteler ve kişiler ile ilgili en küçük bir bağlantısı , ortaklığı ve benzeri ilişkileri yoktur.

Bu habere de bakabilirisiniz

dini bilgiler

Antalya İftar Saatleri (Ramazan İmsakiyesi 2018)

Antalya İftar Saatleri (Ramazan İmsakiyesi 2018)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

CLOSE
CLOSE
Copied!