Ana Sayfa / Dini Bilgiler / İslamda altın kullanmak

İslamda altın kullanmak

 

İslâm dini süslenmeyi mübah görmüş, ve hatta kimi zaman ve gerektiği yerlerde teşvik etmiştir.

Cenâb-ı Hak; “De ki ALLAH’ın kulları için yarattığı ziynet ve temiz rızıkları haram kılan kimdir?” (el-A’râf 7/32) buyurmuştur.

Fakat bunların yanında erkeklere haram, hanımefendilere da helâl görmüş olduğu ziynet eşyaları da vardır. Erkeklere haram olan ziynet eşyaları, altın ve saf ipektir. Hz. Ali ibn Ebu Talib (r.a.)’dan rivayet edilen bir hadisde Resulullah Hz. Muhammed (s.a.s.) şu şekilde buyurmuşlardır:

“Resulullah (s.a.s.), ipeği sağ eline, altını da sol eline alarak buyurdu:

“Bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır.” (Tirmîzî, Libâs 1; İbn Mace Libâs 19).

Gene bigün, bir insanın elinde altın yüzük görmüş olduğu süre, onu çıkarıp attı ve buyurdu ki:

“Herhangi biriniz tutuşmuş bir ateş parçasını eline almaya yeltenir mi asla?”

Resulullah (s.a.s.) oradan ayrıldıktan sonrasında adama, yüzüğü alıp ondan faydalanmasını söylediler. Bunun üstüne adam: “Resulullah onu alıp attıktan sonrasında vallahi almam” dedi. (Müslim, Libâs 52).

İsrafa dalanların yanında gördüğümüz, altın kalem, altın saat, altın çakmak altın sigara kutusu, altın ağızlık ve benzerleri de fakihlerce altın yüzük benzer biçimde görülmüştür. Gümüş yüzük kullanmayı ise İslâm helâl görmüştü.

Abdullah ibn Ömer’den rivayet edilen bir sünnette, “Resulullah gümüşten bir yüzük edinmiş ve eline takmıştı” (Ebû Dâvud, Hatem 4; Tirmîzî, Libâs 43). Ek olarak sahabe-i kirâmın gümüş yüzükleri vardı.

İslâm, altını erkeklere haram kılmakla, ahlâkî ve terbiyevî yüce bir hedefe yönelmiştir. İslâm, adamın erkekliğinin korunması icap ettiğini, zayıflığın ve başkasının önünde eğilmenin doğru olmadığını belirtmek ister. Perişan olmanın emarelerinden erkeği muhafaza eder. ALLAH’ın, kadının terkibinden daha başka bir uzvî bir terkiple yarattığı adama, hanımefendilere benzemek ve çeşitli süslerle öğünmek yakışmaz. Bu haramlaştırmanın arkasında ek olarak toplumsal bir hedef de yatmaktadır.

Altın ve gümüş eşyanın kullanılması keyfiyeti, İslâm’ın genel olarak israfa karşı açmış olduğu harbe ilişkin programın bir parçasıdır. Kur’an nazarında israf, milletleri helâk oluşla tehdit eden çözülme ve bozulmanın bir benzeridir. Zira israf toplumsal bozulmanın başlangıcıdır. israf hayırlı ve doğru tüm yolların, prensiplerin düşmanıdır. Kur’an-l Kerim’de:

“Bir memleketi yok etmek istediğimiz süre nimet ve refahdan şımarmış ele başlarına komut veriniz Fakat onlar yoldan çıkarlar. Artık o memleket yok olmayı hak eder. Ikimiz de onu yerle bir ederiz. ” (el-İsrâ 17/16).

İslâm, müslümanın hayatındaki israfın tüm emarelerini haram kılmıştır. Erkeklere altın ve ipekli giymeyi haram kıldığı benzer biçimde, adam ve hanım tüm müslümanlara altın ve gümüş kap kullanmayı da haram kılmıştır.

Bundan başka bu hükmün kıymetli bir iktisadî yönü vardır. Altın, dünya piyasalarında en mühim bir maddedir. Bunun için onun adamların bayanlar benzer biçimde süs eşyası yada kap-kacak olarak kullanmasını doğru bulmamıştır.

İslâm, kadının doğuştan süse ve ziynet eşyasına karşı eğilimli bulunduğunu gözönüne alarak erkekleri sapıtma ve şehveti kamçılama yolunda kullanmamak şartıyla, yukarda belirtilen haramlaştırma hükmünden hanımefendileri kural dışı etmiştir.

Bu habere de bakabilirisiniz

Ankara İftar Saatleri (Ramazan İmsakiyesi 2018)

Ankara İftar Saatleri (Ramazan İmsakiyesi 2018)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

CLOSE
CLOSE