Ana Sayfa / Eğitim / İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Nasıl Bir Bölümdür?

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Nasıl Bir Bölümdür?

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Nasıl Bir Bölümdür?

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Nasıl Bir Bölümdür?

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, 4 senelik lisans eğitimi veren bir uzmanlık bölümüdür. Bilgilerin toplanması ve işlenmesinde bilgisayar desteğini kullanmayı amaçlayan bir bölümdür. MF-1 puan türüyle talebe kabul etmektedir. Geçtiğimiz yıl İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Kısmı MF-1 puan türünde 245,295 ile talebe almıştır. Herhangi bir verinin istatistiğe dökülmesinde kullanılacak bilgisayar şekillerinin öğretildiği bir bölümdür.

Günümüzde hızla değişen teknoloji ve onun getirmiş olduğu yenilikler informasyon işlenmesinde değişik disiplinlerin bir arada kullanımını mecburi hale getirmiştir. Bu bakımdan İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Kısmı bilginin işlenmesinde ve veri toplamada kullanılacak sistemlerin bilinmesini amaçlar. Bu bölümde öğrenciler istatistik bilgilerini öğrenir. Bu detayları bilgisayar bilimleri dersleri ile birleştirerek fazlaca yönlü ve donanımlı olurlar.

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Kısmı’nde Öğrencilere Hangi Dersler Verilir?

 • Mustafa Kemal Atatürk ilke ve inkılapları
 • Temel informasyon teknolojileri
 • Lineer cebir
 • Matematik
 • Türk Dili
 • İngilizce
 • Programlamaya giriş
 • Olasılık
 • Algoritma tasarımı
 • Optimizasyon
 • İşletme bilimleri
 • Görsel programlama
 • Diferansiyel denklemler
 • Nesneye yönelik programlama
 • İleri çözümleme
 • Sayısal çözümleme
 • Mantıksal tasarım
 • Anket düzenleme
 • Bilgisayar organizasyonları
 • Parametrik olmayan istatistik yöntemler
 • Veri yapıları
 • Sayısal ses işlemeleri
 • Veri tabanı yönetimi
 • Sayısal görüntü işlemi
 • İstatistik teorisi
 • Bilgisayar ağları
 • Suni zekâ
 • Fazlaca değişkenli istatistik
 • Matematiksel çözümleme
 • Ekonometri

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Kısmı öğrencilere yaratıcı ve eleştirel düşünebilmeyi sağlar. Ekip emek vermesi ve vazife bilincini aşılar. İstatistik, hesaplama yöntem ve verilerinin işlenmesinde yapılacakları öğretir. Bilgisayar kullanımını mühendislik seviyesinde öğreterek öğrencilerini donanımlı kılar. İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Kısmı’nde okuyan bir talebe veri analizlerinde yapılması ihtiyaç duyulan uygulama yöntemlerini öğrenir. Veri gizleme ve veri karşılaştırma yöntem ve metotlarını bilir. Herhangi bir problem ile karşılaştığında çözebilme kabiliyetine haiz informasyon donanımı vardır. Bilgisayar yardımı ile etkili istatistik bilgilerini kullanır. Karmaşık sorunları çözebilmede kullanılacak yazılım programlamalardan uygun olanları kullanmayı bilir.

Genel olarak İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Kısmı’nde Öğrenciler Hangi Özellikleri Kazanır?

 • Veri işleme,
 • İstatistik hazırlayabilme,
 • Modelleme yöntemlerini uygulama,
 • Proglamlama yapabilme,
 • Sayısal çözümleme yapabilme,
 • Bilgisayarla veri gizleme,
 • Anket ve anket çözümleme yapabilme,
 • Karşılaştırmalı veri hazırlayabilme.

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Kısmı Mezunları Ne İş Yapar?

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Kısmı mezunları bilgisayar şirketlerinde, veri işleme merkezlerinde, anket şirketlerinde, araştırma şirketlerinde, bilgisayar yazılım şirketlerinde, informasyon işlem merkezlerinde, devlet kadrolarında çalışabilirler. İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Kısmı’nü bitirenler Türkiye İstatistik Kurumu’nda kadrolu devlet memuru olarak iş yapmaktadır. Bunun yanında bankacılık sektöründe uzman mühendis olarak emek harcama imkânları da vardır.

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Kısmı’nü bitiren adaylar informasyon ve becerilerini bir dalda uzmanlaştırmak için kullanabildikleri şeklinde bilimsel nitelikli kariyer emek vermesi da yaparak meslekte ilerleyebilirler.

Bu habere de bakabilirisiniz

İşletme Nasıl Bir Bölümdür?

İşletme bölümü üniversitelerin İktisadı ve İdari Bilimler Fakültesi içerisinde yer alan ve birden çok disiplini içerisinde bulunduran bir bölümdür. İşletme bölümü, tüm dünyada geçerliliği olan ve her geçen yıl önemi artan bir bölüm olarak göze çarpmaktadır. 

Bir Cevap Yazın

CLOSE
CLOSE