“İstikamet üzere olun. (Bunun sevabını) siz sayamazsınız. Şunu bilin ki, en hayırlı ameliniz namazdır. (Zâhirî ue bâtînî temizliği koruyarak) abdestli olmaya sadece mü’min riayet eder.”

Muvatta, Tahâret 36, (1, 34); İbnu Mâce, Tahâret 4, (277).