Ana Sayfa / Dini Bilgiler / Kadınlar kurban kesebilir mi

Kadınlar kurban kesebilir mi

dini bilgiler

 

Kurbanı kesecek kimsede bulunması ihtiyaç duyulan şartlar şunlardır;

1 – Kesenin Müslüman yada Yahudi ve Hristiyan benzer biçimde Ehl-i Kitaba mensub birisi olması.

2 – Kesmeye kafi gelecek kadar aklı ve kesme işini hatırında tutacak kadar bellek gücü olması.

3 – Hayvanı kesebilecek gücü ve kuvveti olması.

4 – Kurban keserken ALLAH’ın adını anması, doğrusu, besmele çekmesi. Buna tesmiye denir.

Kurban sadece ALLAH adına kesilir. Bu yüzden keserken ALLAH’ın yüce adını anmadan kesilen hayvanın eti yenmez.

Bu sebeble putperest ve öteki batıl din sahiblerinin, dinsizlerin kestikleri et yenmez. Bundan dolayı bunlar keserken tesmiyede bulunmazlar.

Ehl-i Kitaba mensub birinin kestiğinin yenme sebebi, onların da aynı ALLAH’a inanmalarıdır.

Hayvan boğazlamanın şartları içinde “adam olmak” diye bir koşul yoktur. Dolayısıyla erkekler kurban kestiği benzer biçimde hanımefendiler da fiilen kesebilirler. Hatta besmeleyi ve kesim işini bilip algı ettikten sonrasında büluğ çağına ermemiş çocuklar bile hayvan boğazlayabilir. Burada mühim olan kesim işini muntazam yapabilmektir. Şu hadis-i şerif de hanımefendilerin hayvan boğazlayabileceğini gösteren bir delildir: Muaz b. Sa’d’ın rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerife gore Kâ’b b. Mâlik’in cariyesi, Sel’ dağlarında koyunlarını otlatıyordu. Koyunlardan biri hastalığa yakalandı, cariye derhal yetişerek hayvanı bir taşla kesti. Sonrasında durumu Resûlullah’a (sallallahu aleyhi ve sellem) sordular. Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyleki buyurdu: كُلُوا فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهَا “Bir mahzuru yoktur, etini yiyiniz.” Buhârî’nin bab başlığında senetsiz olarak yer verdiği bir hadise gore ise Ebû Musa el-Eşari Hazretleri, kızlarına kurbanlarını kendi elleriyle kesmelerini, ayağını kurbanın boynuna basmayı ve keserken tekbir getirip besmele çekmeyi tembih etmiştir.

Bazı fıkıh kitaplarında, hanımefendilerin hayvan kesebileceği ve kestiklerinin de helâl olacağı ifade edilmesinin yanında, hayvanı adamın kesmesinin müstehap olduğu belirtilmiştir. Buna gerekçe olarak da adamın daha kuvvetli olduğu, dolayısıyla kesim işini daha güzel yapabileceği ifade edilmiştir. İmam Mâlik, hanımefendilerin kurban kesmelerinin mekruh bulunduğunu ifade etmiş, Şâfiîler de adamın kurban kesmesinin hanımdan daha efdal bulunduğunu söylemişlerdir. Aynı şekilde Şâfiîlere gore kişinin kurbanını kendisinin kesmesi müstehap olsa da hanım için müstehap olan kurbanını vekâlet yöntemiyle bir başkasına kestirmesidir.

Rivayetlere gore ezvâc-ı tâhirâtın kurbanlarını Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) kesmiştir. Öteki taraftan Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) Hz. Fâtıma’ya hitaben buyurduğu: “Kalk kurbanının yanına git ve onu izle. Onun akıtılacak ilk damlası ile senin geçmiş günahların affedilecek.” sözlerinden de Hz. Fâtıma’nın kurbanını vekil vasıtasıyla bir başkasına kestirdiği anlaşılmaktadır.

Meselenin kadının fıtratıyla da yakından ilgisi vardır bu sebeple değil hanım birçok adam bile bıçağı eline alıp hayvanın boğazına çalamaz. Hatta büyük ve küçükbaş hayvan bir tarafa, tavuk bile kesemeyen erkekler vardır. Erkeklerde durum bu şekilde olunca fıtraten daha narin ve duyarlı bir yapıya haiz olan hanımefendilerin kurban kesmesi daha zor olsa gerek. Toplumda oluşmuş âdetler de bu duruma işaret eder. Bu açıdan hanımefendiler bazı durumlarda kurbanlarını kendileri kesseler de onlara kurbanlarını kendilerinin kesmeleri hususunda ısrar eden olmak uygun bir davranış değildir.

Uyarı: Sitemizde yer edinen ve alacak yazı, haber, yazı, video, yorum ve tüm mevzular kategoriler tıbbi bilgiler bir tek genel bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgiler süre içinde geçerliliğini kaybedebilir. Sitede yer edinen bu bilgiler hiçbir süre doktor muayenesinin yerini alamaz, doktor muayenesi ve tedavisi yerine kullanılamaz, kişisel teşhis ve tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilemez. Sitemiz, uzman bir doktora danışılmadan meydana getirilen herhangi bir uygulamadan doğabilecek zarardan görevli tutulamaz. Sitemizi ziyaret eden, yorum icra eden kişiler, bu ikazları kabul etmiş sayılacaktır. Dost isminde herhangi bir bireysel yada kurumsal şirket , siteler ve kişiler ile ilgili en küçük bir bağlantısı , ortaklığı ve benzeri ilişkileri yoktur.

Bu habere de bakabilirisiniz

dini bilgiler

Kıyametin Büyük Alametleri Nedir?

Kıyametin büyük alametleri nelerdir? Yüce Rabbimiz tarafından yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'de de buyurulduğu üzere kıyametin küçük ve büyük alametleri bulunmakta olup, ilk olarak küçük alametler ve sonrasında ise büyük alametler yeryüzünde zuhur edecektir. 

Bir Cevap Yazın

CLOSE
CLOSE