Ana Sayfa / Dini Sohbet

Dini Sohbet

ESARET DEĞİL ‘BEYAZ RAHMET’

dini sohbet

Ne zaman etkili bir kar yağışı olsa, kimi gazete, radyo ve televizyon haberleri bunu: “Beyaz esaret, beyaz çile, âfet, hayat felç oldu, kara kış, hayat durma noktasında, eyvah şimdi ne olacak!…” gibi panik psikolojisi üzerinden okuyor ve yazıyor. Oysa o kar tanelerinin gökten ağır ağır inişi, dahası her bir tanenin vazifeli bir melek tarafından indirilişi; ne derin bir tefekkür ve ibret âbidesidir aslında…

Devamını Oku »

ALLAH’IN ANLAŞILDIĞI MERKEZ

dini sohbet

Kur’ân-ı Kerîm’de insanın anlama, akletme, idrâk, tedebbür, tefekkür, basiret ve firâset merkezi olarak kalbe dikkat çekilir. Kur’an’ı okuyan herkes, elbette bir şey anlar. Ama önemli olan murâd-ı ilâhîyi (Allah’ın kastettiği mânâyı) anlayabilmektir. 

Devamını Oku »

ALLAH KİME HİDAYET VERİR?

dini sohbet

Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Allah kime hidâyet verirse, işte doğru yolu bulan odur; kimi de hidâyetten uzak tutarsa, artık onlara, Allah’tan başka dostlar bulamazsın. Kıyâmet gününde onları kör, dilsiz ve sağır bir halde yüzükoyun haşrederiz. Onların varacağı ve kalacağı yer cehennemdir ki, ateşi yavaşladıkça onun alevini artırırız.” (İsrâ, 97)

Devamını Oku »

BİLGİYE NEDEN İHTİYAÇ DUYARIZ?

dini sohbet

İnsanlar bilgiye ihtiyaç duyma hususunda diğer varlıklardan bariz bir şekilde farklıdır. Diğer mahlûkâtın ilme ihtiyacı yoktur. Kedilerin yahut kuşların bizim anladığımız mânâda ilme, talime, öğrenmeye ihtiyacı olmaz. Peki bizler bilgiye neden ihtiyaç duyarız?

Devamını Oku »

ALTIN SİLSİLE

dini sohbet

Nakşibendi tarıkatının büyüklerini oluşturan Altın Silsile’de bulunan, Peygamber -sallallahü aleyhi vesellem- Efendimiz başlamak üzere peygamber vârisi meşâyıh-ı kirâm efendilerimizin kim olduklarını ve hayatlarını aşağıdaki isimlere tıklayarak tanıyabilirsiniz.

Devamını Oku »

KAR TEFEKKÜRÜ

dini sohbet

İbret ve hikmet nazarıyla bakıldığında kar yağışında nice güzellikler görülebilir. Kar tefekkürü, bembeyaz görüntüsü ile bize neler söylüyor?

Devamını Oku »

HAKİKİ TAHSİL NEDİR?

dini sohbet

Mahmud Sâmi Efendi Hazretleri sohbetlerinde hakîkî tahsilin mârifetullah tahsili olduğunu anlatırdı. Allah Teâlâ’nın azametini, büyüklüğünü, kalbimizde duyup hissetmenin asıl ilim olduğunu söyler ve bu ilme sahip olmanın şerefini her vesîleyle hatırlatırdı.

Devamını Oku »