Osman Nûri Topbaş Hocaefendi nefsâni arzuların put hâline gelmesinden bahsediyor…