Kirada olan evlerin gelirleri zekâta tâbi midir?

Bir senelik borcu ve aslî gereksinimleri haricinde 80.18 gr. altını yada bu miktar değerinde malı veya parası olan kimseler, dinen varlıklı sayılır. Kira gelirlerinin zekâta tâbi öteki mal ve gelirlerle beraber, temel gereksinimler ve borçlar çıktıktan sonrasında nisap miktarına (80.18 gr. altın yada kıymeti) yetişmesi ve üstünden bir yıl geçmesi hâlinde kırkta bir ( % 2,5) oranında zekâtının verilmesi gerekir. (Merğînânî, el-Hidâye, II, 165, 190-191)

GAYRİMENKULLERİN ZEKATI NASIL VERİLİR?