Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şeriflere bakılırsa mü’minlerin vasıfları nedir?

Kurtuluşa erenlerin, Kur’ân ve Sünnet’te anlatılan vasıflarından bir kısmı şu şekilde sıralanabilir:

 • Gayba inanç edip namaz kılmak, kendilerine kayra edilen nimetlerden infakta bulunmak, Peygamberlere verilen kitaplara ve âhiret gününe kesinlikle inanç etmek. (Bakara 2/2-5)
 • İnsanları hayra çağırıp iyiliği tavsiye etmek ve kötülüklerden alıkoymak. (Âl-i İmrân 3/104)
 • Faizden korunmak. (Âl-i İmrân 3/130)
 • İçki, kumar, şirk, fal ve talih oyunları şeklinde şeytanî tuzaklardan uzak durmak. (Mâide 5/90)
 • Zulüm ve haksızlıktan kaçınmak. (En’âm 6/21, 135; Yûsuf 12/ 23)
 • Mal ve can ile ALLAH yolunda cihat etmek. (Tevbe 9/88)
 • ALLAH’a karşı kulluk vazifelerini yerine getirip hayırlı işlere koşmak. (Hac 22/77)
 • İffetli bir yaşam yaşayarak günahlara tevbe etmek. (Nûr 24/ 31)
 • Sövgü ve mâsiyet şeklinde her türlü mânevî hastalıktan arınmak. (A’lâ 87/14; Şems 91/9)
 • Hz. Peygamber’in yolundan gitmek. (Ahmed, II, 188)
 • Fitnelerden uzak kalmak. (Ahmed, II, 441)

İşte bu şekilde şartlarına riâyet ederek İslâm’a giren, kendisine kafi gelecek kadar rızık verilen ve büyük bir gönül zenginliği ile buna kanaat eden kimseler, felâha erer ve hem dünyada hem de âhirette rahat bir yaşam yaşarlar.

Kaynak: Dr. Murat Kaya, Efendimiz’den Yaşam Ölçüleri, Erkam Yayınları