Ana Sayfa / Eğitim / Latin Dili ve Edebiyatı Nasıl Bir Bölümdür?

Latin Dili ve Edebiyatı Nasıl Bir Bölümdür?

Latin Dili ve Edebiyatı Nasıl Bir Bölümdür?

Latin Dili ve Edebiyatı Nasıl Bir Bölümdür?

Latin Dili ve Edebiyatı kısmı, tüm dillerin deposu olarak kabul edilen ve İtalya’nın Latium bölgesinde ortaya çıkıp gelişen Latin dilinin dilbilgisi yapısını ve söz varlığını inceleyen bir bölümdür. Roma İmparatorluğunun kuruluşunu, kültür ve edebiyatını ortaya çıkaran Latin Dili, çağdaş batı dillerinin, edebiyatının ve kültürünün de çıkış deposudur.

Latin Dili ve Edebiyatı kısmı içinde dil, Latin alfabesinin kökeninden başlanarak öğrenilir. Latin dilinin yapısı ve bilgisi kuramsal ve uygulamalı dersler ile bölüm içinde öğrencilere aktarılır. Bu kuramsal bilgiler zamanı Roma yazıtları ve kültürü ışığında incelenir. Latin dilinin yapısı, sentaktik, morfolojik ve etimolojik olarak incelemeye alınır.

Bölüm içinde Latin dili ile ortaya çıkan düz yazı metinleri, yazınsal eserleri, şiirleri ve anıtları okunması mümkün. Bölümde Yunan Dili ve Edebiyatı kısmı ile ortaklaşa okutulan dersler de vardır. Bu derslerin haricinde öteki yaşayan diller ile ilgili kuramsal bilgiler tarihsel süreç içinde değerlendilir. Latin Dili ve Edebiyatı bölümünde, Felsefe, Tarih, Arkeoloji şeklinde seçmeli dersler de okutulur.

Latince insanlık zamanı süresince birçok alanda kullanılan bir dil olmuştur. Günümüzde de tıp, hukuk, astronomi, coğrafya, tarih, bilim, felsefe, siyaset, edebiyat ve her türlü yazılı metinin terimleri Latinceden gelmektedir. Eski, Orta ve Yeni Çağ dönemlerinde meydana gelen Eski Yunan ve Latin kaynaklı metinler Latin Dili ve Edebiyatı bölümünde şerh edilerek günümüz diline aktarılır.

Batı dilleri ve bu dillerin kaynakları Latince bilgisi olmadan ele alınamaz. Hatta Osmanlı döneminde yazılmış eserlerde bile Latince bilgisi ve etimolojisi bilinmelidir. Klasik devrin deposu olan Latince, Latin Dili ve Edebiyatı kısmı içinde detaylı bir halde öğretilir.

Latin Dili ve Edebiyatı kısmı mezunları, Türkiye’de ve yurt haricinde çeşitli alanlarda emek harcama imkanı bulabilmektedir. Bölüm mezunları pedagojik formasyon sertifikası olarak Latince öğretmeni ünvanına haiz olabilir. Bölüm Türkiye’de Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi başta olmak suretiyle birçok bölümde tahsil vermektedir. Bölümün anabilim dalı olarak bulunması öğrencilere yüksek lisans ve doktora eğitiminin verilmesini de elde etmiştir. 8 yarıyıldan oluşan bölüm, Yunan Dili ve Arkeoloji şeklinde bölümlerde yan dal yapma imkanın da öğrencilerine sunmaktadır.

Bu habere de bakabilirisiniz

İşletme Nasıl Bir Bölümdür?

İşletme bölümü üniversitelerin İktisadı ve İdari Bilimler Fakültesi içerisinde yer alan ve birden çok disiplini içerisinde bulunduran bir bölümdür. İşletme bölümü, tüm dünyada geçerliliği olan ve her geçen yıl önemi artan bir bölüm olarak göze çarpmaktadır. 

Bir Cevap Yazın

CLOSE
CLOSE