Hz. Peygamber (s.a.s.)’in Medine’ye hicretinden derhal sonrasında ashabıyla beraber inşa etmiş olduğu ve Mescid-i Nebevî veya Mescid-i Resül diye anılan Medine Mescidi, Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa’dan sonrasında yer yüzündeki en faziletli mescittir.

Resülüllah’ın kabr-i şerifi de Mescid’in doğu yönünde bulunan hücrede yer almıştır. Mescid’in genişletilmesi sebebi ile günümüzde bu hücre mescidin içinde kalmıştır. Hz. Ebubekir ile Hz. Ömer’in kabirleri de aynı yerdedir

Resülüllah Efendimiz,

Mescid-i Haram , benim şu mecidim (Mescid-i Nebi) ve Mecid-i Aksa’dan başka hiçbir mescid için (namaz kılmak, tapınmak maksadi ile) seyahat yapmak uygun olmaz” (Buhârî, Savm, 67; II, 250.) anlamındaki hadisi şerifi ile, Mecscid-i Nebi’yi ziyaretin ve orada yakarma etmenin faziletini ifade buyurmuştur. Gene,

Benim şu mescidimde kılınan bir zaman namaz, Mescid-i Haram dışındaki öteki mescitlerde kılınacak bin zaman namaza denktir” (Nesâî, Mesâcid, 4; II, 33.) anlamındaki hadisi ile de bu mescid-i şerifin faziletini dile getirmiştir.

Kaynak: Diyanet Hac İlmihali, DİB Yayınları