Ana Sayfa / Dini Bilgiler / Miraç Kandili Nedir? İşte Miraç Kandili Hakkında Bilgi

Miraç Kandili Nedir? İşte Miraç Kandili Hakkında Bilgi

Miraç Kandili Nedir? İşte Miraç Kandili Hakkında Bilgi

Miraç Kandili nedir ve 2017 Miraç Kandili ne süre? Miraç Kandili iyi mi olmuştur? Miraç Kandili 2017, 23 Nisan Pazar akşamını 24 Nisan Pazartesi gününe bağlayan geceye denk geliyor. İşte Miraç Kandili Anlamı (Miraç Kandili Açıklaması) ve Miraç Kandili hakkında detaylı data…

Feyiz ve bereketin coştuğu kutsal gecelerimizden biri de Miraç Gecesidir. Miraç; Arapça’da merdiven, yukarı çıkmak, yükselmek anlamlarını dile getirir. Miraç bir yükseliştir, tüm süfli duygulardan, beşeri hislerden ter temiz bir kulluğa, en yüce mertebeye terakki ediştir. Resulullahın (a.s.m.) şahsında insanlığın önüne açılmış sınırsız bir terakki ufkudur.

İsra ve Mirac Hz. Peygamberin en büyük mucizelerinden birisidir. İsra ; Gece yürüyüşü ve yolculuğu anlama gelir. Mirac ; Yükseğe çıkmak anlama gelir.

Bu anlamda Mirac, Hz. Peygamberin yeryüzünden ulvi makamlara yükselmesi anlamına gelir. Bu vaka ile ilgili olarak ALLAH’u Teala İsra suresinin birinci ayetinde şöyleki demiştir ;

“Ayetlerimizden bir kısmını ona göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan alıp, çevresini kutsal kıldığımız Mescid-i Aksa’ya gezi ettiren ALLAH, her türlü noksandan münezzehtir. Şüphesiz ki O herşeyi hakkıyla işiten, herşeyi hakkıyla görendir.” (İsra 1)

Miraçın ikinci merhalesi de Mescid-i Aksâdan başlayarak semânın tüm tabakalarından geçip tâ İlâhi huzura varmasıdır. Bu aşama da Necm Sûresinde şöyleki’ anlatılır:
O ufkun en yukarısında idi. Sonrasında indi ve yaklaştı. Nihayet kendisine iki yay kadar, hatta daha da yakın oldu. Sonrasında da vahyolunacak şeyi ALLAH kuluna vahyetti. O’nun gördüğünü kalbi yalanlamadı. Şimdi O’nun görmüş olduğu hakkında onunla savaşım mi edeceksiniz? And olsun ki onu bir kere daha hakiki suretinde görmüş oldu. Sidre-i Müntehâda görmüş oldu. Ki, onun yanında Me’vâ Cenneti vardır. O süre Sidre’yi ALLAH’ın nuru kaplamıştı. Gözü ne şaştı, ne de başka bir şeye baktı. And olsun ki Rabbinin âyetlerinden en büyüklerini görmüş oldu.” (Necm Suresi, 7-18.)

Bu kısa açıklamalardan sonrasında bu mucizenin iyi mi gerçekleştiğine erişince ; Hicretten birbuçuk yıl ilkin Receb ayının 27. gecesi Hz. Peygamber uyurken Cebrail (a.s) gelmiş olarak Mescid-i Haram’dan alıp, Burak adındaki binekle onu Mescid-i Aksa’ya götürür. Kudüs’e gelmeden yol üstünde Hz. Musa’nın makamına uğradı, orada iki rekât namaz kıldı, ondan sonra Mescid-i Aksâ’ya geldi. Orada tüm peygamberler kendisini karşıladı. Miraçını kutladılar. Peygamber Aleyhissalâtü Vesselam burada peygamberlere iki rekat namaz kıldırdı, bir hutbe okudu.
Bir rivayette Hz. İsa’nın doğduğu yer olan Betlaham’a uğradı, orada da iki rekât namaz kıldı. Ve bugün Kubbetü’s-Sahra’nın bulunmuş olduğu yerden Muallak Taşının üstünden Miraça terfi etti.
Semanın tüm tabakalarına uğradı. Sırasıyla yedi gökyüzü tabakalarında bulunan Hz. Adem, Hz. Yahya ve Hz. Îsa, Hz. Yusuf, Hz. İdris, Hz. Harun, Hz. Musa ve Hz. İbrahim benzer biçimde peygamberlerle görüştü, Onlar kendisine “Sefalar getirdin” dediler, kutlama ettiler.
Bundan Sonrasında Hz. Cebrail ile beraber imkân ile vü-cub ortası (kâinatın bittiği yer) Sidretü’l-müntehâ’ya geldiler. Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam orada ikisi gizli saklı, ikisi açıktan akan (Nil, Fırat) dört dere görmüş oldu. Sonrasında hergün yetmiş meleğin ziyaret etmiş olduğu Beytü’l-Ma’mur’u ziyaret etti.
Hz. Cebrail’in buradan öteye gitmesi mümkün değildi. Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam bundan sonrasında Refref isminde bir araç ile süre ve mekândan münezzeh (uzak) olan Cenab-ı Hakkın cemaliyle müşerref oldu. Böylece İsra ve Mirac mucizesi gerçekleşmiş olur.
Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam Rabbinin huzurundan döndükten sonrasında Hz. Musa ile karşılaştı., “ALLAH ümmetine neyi farz kıldı?” diye sorunca, Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam “50 zaman namaz” buyurdu.
Hz. Musa’nın, “Rabbine dön, azaltması için Rabbinden niyazda bulun, ümmetin buna güç yetiremez” demesi üstüne, Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam, beş sefer Cenab-ı Hakka niyazda bulunmuş oldu, her seferinde 10 zaman indi, sonunda beş vakitte karar kıldı.
Ondan sonra Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam Hz. Cebrail’in rehberliğinde Cenneti, Cehennemi, âhiret menzillerini ve tüm âlemleri gezdi, görmüş oldu, Mekke’ye döndü.
Sabah olunca Kabe’nin yanında Mekkelilere Miraçı söyledi. Onlar Peygamberimizden kanıt istediler. Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam de onlara yolda görmüş olduğu kafilelerinden haber verdi. Kureyşliler derhal kafileleri karşılamak için Mekke dışına çıktılar. Gelenleri aynen Peygamberimizin Aleyhissalâtü Vesselam haber verdiği benzer biçimde gördüler, fakat inanç nasip olmadı.
Fakat gene de Peygamberimizden üst üste Miraça çıktığına dair kanıt istediler. Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam Kudüs’e, Mescid-i Aksâ’ya uğradığını anlatınca Kureyşliler, “Bir ayda gidilebilen Bir yere Muhammed iyi mi bir gecede gidip gelebilir?” diye itiraz ettiler, peşinden da Mescid-i Aksâ’yı görmüş olanlar, “Mescid-i Aksâ’yı bizlere anlatır mısın?” diye Peygamberimize sual yönelttiler.
Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam şöyleki söyledi

Onların yalanlamalarından ve sorularından fazlaca sıkıldım. Hatta o ana kadar öyleki bir sorun asla çekmemiştim. Derken Cenab-ı Hak birden Beytü’l-Makdis’i bana gösterdi. Ben de ona bakarak her şeyi birer birer tanım ettim. Hatta bana, “Beytü’l-Makdis’in kaç kapısı var?” diye sordular. Oysa ben onun kapılarını saymamıştım. Beytü’l-Makdis karşımda görününce ona bakmaya ve kapılarını teker teker saymaya ve anlatmaya başladım.”
Bunun üstüne müşrikler
Vallahi dos doğru tanım ettin” dediler, fakat gene de inanç etmediler.
O esnada Hz. Ebû Bekir çıkageldi, müşrikler durumu ona haber verdiler. Hz. Ebû Bekir, “Eğer bu sözleri ondan duymuşsanız seksiz şüphesiz doğrudur” diyerek derhal onay etti ve bundan sonrasında Hz. Ebû Bekir “Sıddîk, tereddütsüz inanan” ünvanını aldı.

Bu habere de bakabilirisiniz

Ankara İftar Saatleri (Ramazan İmsakiyesi 2017)

Ankara İftar Saatleri (Ramazan İmsakiyesi 2017)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir