Nafile olan haccın vekalet şartları nedir? İşte cevabı…

Nafile haccın vekalet yolu ile yapılabilmesi için; vekilin müslüman, akıllı, mümeyyiz olması ve kim adına nafile hac yapılıyorsa niyeti onun için yapması şarttır. Vekalet yöntemiyle nafile hac yapılması için bunlardan başka bir koşul aranmaz. Şundan dolayı nafile ibadetlerde hareket alanı daha geniştir.

Şafiî ve Hanbelî mezhebine nazaran nafile hacda vekaletin geçerli olması için vekilin kendi adına farz haccı yapmış olması şarttır.(Şîrâzî, II, 676-677. İbn Kudame, IV, 355.)

Kaynak: Diyanet Hac İlmihali, DİB Yayınları

 Kaynak : islamveihsan