Ana Sayfa / Dini Bilgiler / Nefisle İlgili Edebe Giren Hadisler

Nefisle İlgili Edebe Giren Hadisler

 

Ben Resulullah (sa)’ın terkisinde idim. Bana şu nasihatta bulunmuş oldu: “Yavrum! ALLAH’a karşı (komut ve yasaklarına uyarak edebini) koru, ALLAH da seni (dünya ve ahirette) korusun! ALLAH’ı(n üstündeki hukukunu) koru ki O’nu karşında (dünya ve ahiretin fenalıklarına karşı hami) bulasın -veya önünde demişti-. Bollukta ALLAH’ı tanı ki, darlıkta da O, seni tanısın. (Dünya ve ahiretle ilgili) bir şey isteyince ALLAH’tan iste. Yardım talep edeceksen ALLAH’tan yardım dile. Zira kullar, ALLAH’ın yazmadığı bir hususta sana yararlı olmak için biraraya gelseler, bu faydayı halletmeye muktedir olamazlar. ALLAH’ın yazmadığı bir ziyanı sana vermek için biraraya gelseler, buna da muktedir olamazlar. Kalemlerin mürekkebi kurudu ve sayfalar dürüldü. Sen, yakini bir imanla, tam bir rıza ile ALLAH için çalışmaya muktedir olabilirsen çalış; eğer buna muktedir olamazsan, hoşuna gitmeyen şeyde sabırda fazlaca hayır var. Şunu da bil ki Nusret(i İlahi) sabırla beraber gelir, kurtuluş da sıkıntıyla gelir, zorlukta da kolaylık vardır, bir güçlük iki kolaylığa asla galebe çalamayacaktır.” [Rezin bu eifazla tahric etmiştir. Tirmizi’de muhtasar olarak kaydedilmiştir. Sıfatu’l-Kıyamet 60, (3518)] Ravi: İbnu Abbas
Kaynak: Rezin

Bigün, Resulullah (sa) ashabına: “Şu kelimeleri kim [benden] alıp onlarla amel edecek ve onlarla amel edecek olana öğretecek?” buyurdular. Ben derhal atılıp: “Ben! Ey ALLAH’ın Resulü!” dedim. Aleyhissalatu vesselam elimden tuttu ve beş şey saydı: Haramlardan sakın, ALLAH’ın en abid kulu ol! ALLAH’ın sana ayırdığına razı ol, insanların en zengini ol! Komşuna ihsanda bulun, mü’min ol. Kendin için istediğini başkaları için de iste, Müslüman ol! Fazla gülme. Bu sebeple fazla gülmek kalbi öldürür.”
Ravi: Ebu Hureyre
Kaynak: Tirmizi, Zühd 2, (2306); İbnu Mace, Zühd 24, (4217)

Resulullah (sa) buyurdular ki: “Rabbim bana dokuz şey emretti: Gizli saklı halde de açık halde de ALLAH’tan korkma(mı), Hiddet ve rıza halinde de adaletli söz (söylememi), Fakirlikte de zenginlikte de iktisad (yapmamı), Benden kopana da sıla-ı rahm yapmamı, Beni yoksun edene de vermemi, Bana zulmedeni affetmemi, Susma halimin tefekkür olmasını, Konuşma halimin zikir olmasını, Bakışımın da öğrenek olmasını, Ma’rufu (doğru ve güzel olanı) emretmemi.” [Rezin tahriç etmiştir.] Ravi: Ebu Hureyre
Kaynak: Rezin

Resulullah (sa)’ın kılıncının kabzasında şu ibareyi bulduk: “Sana zulmedeni affet. Sana küsene git, sana fenalık yapana iyilik yap! Aleyhine de olsa hakkı söyle!” [Rezin tahriç etmiştir.] Ravi: Ali
Kaynak: Rezin

Ey ALLAH’ın Resulü dedim, ALLAH’ın rızasını arzu eden kimselere ve ALLAH’ın rızasını arzu etmeyen kimselere ALLAH’ın koyduğu alamet nedir, bana haber verin!” Cevaben: “Ey Zeyd, sen iyi mi sabahladın?” diye sordu. “Hayrı ve hayır ehlini seviyorum: Eğer hayır halletmeye muktedirsem halletmeye koşuyorum. Eğer yapması imkansız, kaçırırsam bu sebeple üzülüyorum ve onu halletmeye şevkim daha da artıyor! ” dedim. Bunun üstüne Aleyhissalatu vesselam: “İşte bu söylediklerin ALLAH’ın rızasını arayanlara ALLAH’ın koyduğu alamettir. Eğer ALLAH senin başka bir şey olmanı isteseydi, seni ona hazırlardı” buyurdular.” [Hadisi Rezin tahriç etmiştir.] Ravi: Zeydu’l-Hayr
Kaynak: Rezin

Resulullah (sa) buyurdular ki: “İtidal (orta yol suretiyle olmak), teenni(li hareket etmek), hal ve gidişi iyi olmak peygamberliğin yirmi dört cüzünden bir cüzdür.”
Ravi: İbnu Abbas
Kaynak: Muvatta, Şi’r 17 (2, 954, 955); Ebu Davud, Edeb 2, (4776)

Resulullah (sa) buyurdular ki: “Dört şey vardır, bunlar geçmiş peygamberlerin sünnetlerindendir: Haya, koku sürünme, evlenme, misvak kullanma.”
Ravi: Ebu Eyyüb
Kaynak: Tirmizi, Nikah 1, (1080)

Abdulmüheymin İbnu Abbas İbni Sehl İbni Sa’d es-Saidi, babası tarikiyle dedesinden naklediyor: “Resulullah (sa) buyurdular ki: “Teenni, ALLAH Teala’dandır, acil de şeytandan.”
Ravi: Abdulmüheymin İbnu Abbas
Kaynak: Tirmizi, Birr 66, (2013)

Resulullah (sa) Eşeccü Abdi’l-Kays’a dedi ki: “Muhakkak ki sende ALLAH ve Resulü’nün sevilmiş olduğu iki haslet var; hilm ve teenni.”
Ravi: İbnu Abbas
Kaynak: Tirmizi, Birr 66, (2012); Müslim, İman 25, (17)

Ebu Davud merhum, Abdul-Kays heyetinde dahil olan Zari’den naklettiği ve uzunca bir kıssanın da bulunmuş olduğu rivayetinde şu ziyadeye yer verir: “Resulullah (sa) kendisine bu tarz şeyleri söyleyince o (Eşecc): “ALLAH ve Resulü’nün sevilmiş olduğu iki haslet suretiyle beni yaratan ALLAH’a hamd olsun!” dedi.”
Ravi:
Kaynak: Ebu Davud, Edeb 161, (5225)

Resulullah (sa) buyurdular ki: “Teenni, ahiretle ilgili olanlar haricinde her amelde güzeldir.”
Ravi: Sa’d İbnu Ebi Vakkas
Kaynak: Ebu Davud, Edeb 11, (4810)

Resulullah (sa) buyurdular ki: “Kim ALLAH adına sığınma talebinde bulunursa ona sığınma verin, kim ALLAH adına isterse ona verin, kim sizi çağrı ederse ona icabet edin, kim size bir iyilik yaparsa karşılıkta bulunun, eğer verecek bir şey bulamazsanız kendinizi, ona karşılığını vermiş görünceye kadar yakarış edin.”
Ravi: İbnu Ömer
Kaynak: Nesai, Zekat 72, (5, 82); Ebu Davud, Zekat 38, (1672)

Resulullah (sa) buyurdular ki: “Sakın sizden kimse ALLAH hakkında hüsnüzanda bulunmadan son nefesini vermesin.”
Ravi: Cabir
Kaynak: Müslim, Aden 81, (2877); Ebu Davud, Cenaiz 17, (3113)

Resulullah şöyleki buyurmuştur: “ALLAH Teala hazretleri şöyleki buyurdu: “Ben, kulumun benim hakkımdaki zannına göreyimdir.” Müslim ve Tirmizi’nin rivayetinde şu ziyade vardır: “O bana yakarış edince ben onunlayım.”
Ravi: Ebu Hureyre
Kaynak: Buhari, Tevhid 35; Müslim, Zikr 1, (2675); Tirmizi, Zühd 51, (2389)

Resulullah (sa) buyurdular ki: “ALLAH Teala hakkında hüsnüzan, güzel ibadettendir.”
Ravi: Ebu Hureyre
Kaynak: Tirmizi, Daavat 146, (3604); Ebu Davud, Edeb 89, (4993)

Resulullah (sa) buyurdular ki: “Her nerede olursan ol ALLAH’tan ittika et ve kötülüğün arkasından iyilik yap, bu onu yok eder. İnsanlara iyi ahlakla işlem et.”
Ravi: Ebu Zerr
Kaynak: Tirmizi, Birr 55,(1988)

Resulullah (sa)’dan ateşe insanları en fazlaca atan şeyin ne olduğu soruldu: “Ağız ve ferc!” buyurdular. En ziyade neyin insanları cennete soktuğundan sordular: “ALLAH’a takva ve güzel terbiye!” buyurdular.
Ravi: Ebu Hureyre
Kaynak: Tirmizi, Birr 62, (2005)

Resulullah (sa)’a. soruldu: “Mü’minlerden hangisi efdal (en faziletli)dir?” “Ahlakça en güzelleridir!” yanıtını verdi. Yeniden soruldu: “Pekiyi, mü’minlerden hangisi en akıllıdır? “Ölümü en fazlaca zikreden ve kendilerine gelmezden ilkin onun için en iyi hazırlığı yapanlardır, işte akıllılar bunlardır.” [Rezin tahric etmiştir (İbnu Mace, Zühd 31, (4269)] Ravi: Enes
Kaynak: Rezin

Resulullah (sa) buyurdular ki: “Haseb maldır, kerem takvadır.”
Ravi: Semüre
Kaynak: Tirmizi, Tefsir, Hucurat, (3268)

Resulullah (sa)’a “Hangi insan daha hayırlıdır?” diye sorulmuştu: “Ömrü uzun, ameli de güzel olandır” buyurdular. “Öyleyse insanların kötüsü kimdir?” diye soruldu: “Ömrü uzun, ameli fena olandır!” buyurdular.
Ravi: Ebu Bekre
Kaynak: Tirmizi, Zühd 22, (2331)

Resulullah (sa) (bigün): “Size en hayırlınız ve en şerlinizin kim bulunduğunu haber vermiyeyim mi?” buyurdular ve bunu üç kere yeniden ettiler. Cemaat: “Evet, haber veriniz!” dedi. “En hayırlınız, kendisinden hayır umulan ve şerri dokunmayacağı hususunda güvenli olunandır; en şerliniz de kendisinden hayır umut edilmeyen ve şerrinden de güvenli olunmayan kimsedir.”
Ravi: Ebu Hureyre
Kaynak: Tirmizi, Fiten, 76, (2264)

Resulullah (sa) buyurdular ki: “İki haslet vardır, bunlar kimde bulunursa ALLAH onu şükredici ve sabrediciler arasına kaydeder: 1- Diyanette kendinden üstün olana bakıp, ona uymak. 2- Dünyalıkta kendinden aşağı olana bakıp, ALLAH’ın kendine vermiş olduğu üstünlüğe hamdetmek. İşte bu şekilde olan kimseyi ALLAH şükredici ve sabredici olarak yazar. Kim de diyanette kendinden aşağı olana bakar, dünyalıkta da kendinden üstün olana bakar ve elde edemediğine üzülürse ALLAH onu şükredici ve sabredici olarak yazmaz.”
Ravi: İbnu Amr İbni’l-As
Kaynak: Tirmizi, Kıyamet 59, (2514)

(Bigün): “Ey ALLAH’ın Resulü! Kurtuluşumuz iyi mi olacak?” diye sormuştum, şöyleki yanıt verdiler: “Dilini tut, evini genişlet, günahlarına da ağla!”
Ravi: Ukbe İbnu Amir
Kaynak: Tirmizi, Zühd 61, (2408)

İmam Malik konu alıyor: “Bana ulaştığına gore, Lokman Doktor’e: “Sende gördüğümüz bu (meziyetin mahiyeti) nedir?” diye sormuşlardı. [Bununla onun faziletlerini kastetmişlerdi]. Şu cevabı verdi: “Doğru sözlülük, emaneti yerine getirmek, beni ilgilendirmeyen şeyi terketmek.” [Bir rivayette şu ziyade gelmiştir: “Vaadime vefakarlık etmek.”] Ravi:
Kaynak: Muvatta, Kelam 17, (2, 990)

Resulullah (sa) buyurdular ki: “Kendisi ateşe haram edilen ve kendisine de ateşin haram kılındığı kimseyi size haber vermeyeyim mi? Ateş, (halka) her yakın olana, yumuşak huylu ve insanlara kolaylık gösterene haram kılınmıştır.”
Ravi: İbnu Mes’ud
Kaynak: Tirmizi, Kıyamet 46, (2490)

Resulullah (sa) buyurdular ki: “Kim şu üç şeyden beri olarak ölürse cennete girer: Kibir, Gulül, Borç”
Ravi: Sevban
Kaynak: Tirmizi, Siyer 21, (1572,1573)

Resulullah (sa) buyurdular ki: “Halim olan zelle sahibidir, hakim olan deneyim sahibidir.”
Ravi: Hudri
Kaynak: Tirmizi, Birr 86, (2034)

Resulullah (sa) buyurdular ki: “Sakın sizden kimse kararsız olup da: “Ben insanlarla beraberim, eğer insanoğlu iyilik yaparsa ben de iyilik yaparım, fenalık yaparsa ben de fenalık yaparım” demesin. Aksine, nefsinizi durağan(durgun) tutun, halk iyilik yapmış oldu mı siz de iyilik yapın, fenalık yaparsa zulme yer vermeyin.”
Ravi: Huzeyfe
Kaynak: Tirmizi, Birr 63, (2008)

Resulullah (sa) buyurdular ki: “Bir mü’minin nefsini alçaltıp zelil kılması muvafık değildir.” Orada bulunanlar: “Şahıs nefsini iyi mi zelil kılar?” dediler. “Takat getiremeyeceği belaya karşı kendini ileri sürer!” buyurdular.
Ravi: Huzeyfe
Kaynak: Tirmizi, Fiten 67, (2265)

Anlattığına gore, Hz. Aişe (ra)’ye: “Bana bir mektupla vasiyetini yaz, fakat fazlaca şey yazma!” diye bir mektup yolladı. Hz. Aişe de cevaben şöyleki yazdı: “Slm üstüne olsun! Emma ba’d: Ben Resulullah (sa)’ın: “Kim halkın öfkesini dinlemeden ALLAH’ın rızasını ararsa insanların sıkıntısına karşı ALLAH kifayet eder. Kim de ALLAH’ın öfkesini dinlemeden halkın rızasını ararsa, ALLAH onu insanlara havale eder” söylediğini işittim, merhaba üstüne olsun!”
Ravi: Muaviye
Kaynak: Tirmizi, Zühd 65, (2416)

Resulullah (sa) buyurdular ki: “Mü’min saftır, kerimdir. Facir, hilekardır, içimdir (alçaktır).”
Ravi: Ebu Hureyre
Kaynak: Ebu Davud, Edeb 6, (4790); Tirmizi, Birr 41, (1966)

Resulullah (sa) buyurdular ki: “Mü’min, bir (yılanın) deliğinden iki kere sokulmaz.”
Ravi: Ebu Hureyre
Kaynak: Buhari, Edeb 83; Müslim, Zühd 63, (2998); Ebu Davud, Edeb 34, (4862)

Resulullah (sa) buyurdular ki: “Ramazan girip çıkmış olduğu halde günahları affedilmemiş olan insanoğlunun burnu sürtülsün. Anne ve babasına yada bunlardan birine yetişip de onlar yardımıyla cennete girmeyen kimsenin de burnu sürtülsün. Ben yanında zikredildigim süre bana salat okumayan kimsesinin de burnu sürtülsün!”
Ravi: Ebu Hureyre
Kaynak: Tirmizi, Daavat 110, (3539)

Bir adam: “Ey ALLAH’ın Resulü babam nerededir?” diye sormuştu. “Cehennemde!” buyurdular. Adam (gitmek suretiyle) geri dönünce, Aleyhissalatu vesselam adamı çağırdı ve: “Muhakkak ki, benim babam da senin baban da ateşteler!” buyurdu.
Ravi: Enes
Kaynak: Müslim, İman 347, (203); Ebu Davud, Sünnet 18, (4718)

Resulullah (sa) buyurdular ki: “İsa aleyhisselam hırsızlık icra eden bir adam görmüştü: “Hırsızlık mı yaptın?” dedi. Adam: “Asla! Kendisinden başka ilah olmayan Zat’a yemin olsun” diye yanıt verince Hz. İsa: “ALLAH’a inandım, gözlerimi tekzib ettim!” dedi.”
Ravi: Ebu Hureyre
Kaynak: Buhari, Enbiya 48; Müslim, Fezail 149, (2368); Nesai, Kudat 36, (8, 249)

İmam Malik konu alıyor: “Bana ulaştığına gore, bir adam İbnu’z-Zübeyr (ra)’e şöyleki yazdı: “Haberiniz olsun: Takva ehlinin, birkısım alametleri vardır ki, bunlar yardımıyla kendileri bilinebilir, onlar da bu tarz şeyleri bilirler: Şu şekilde ki müttaki: (İhtilaf halinde) verilen hükme razı olur, Nimetlere şükreder, Belaya sabreder, Dilinden doğru çıkar, Vaadine ve ahdine vefa gösterir, Kur’an’ın ahkamını kendine yol yapar. İmam, çarşılardan bir çarşı (benzer biçimde)dir, hak ehlinden ise, ehl-i hak, hak (yükünü) ona yıkar; batıl ehlinden ise, batıl ehli de batıl (yükün)ü ona yıkar.” [Rezin tahric etmiştir.] Ravi:
Kaynak: Rezin

Resulullah (sa) şöyleki buyurdular: “Üç şahıs vardır ki, ALLAH kıyamet gününde onlarla ne konuşur, ne onlara nazar eder, ne de onları günahlarından arındırır, onlara elim bir azab vardır: 1-Sahrada, fazla suyu bulunmuş olduğu halde ondan yolcuya vermeyen kimse, kıyamet günü ALLAH onun karşısına çıkıp: “Bugün ben de senden fazlımı (lütfumu) esirgiyorum, tıpkı senin (dünyada iken) kendi elinin eseri olmayan şeyin fazlasını esirgediğin benzer biçimde” der. 2-İkindi vaktinden sonrasında, bir mal satıp müşterisisine ALLAH Teala’nın adını zikrederek bunu şu şu fiyatla almıştım diye yalandan yemin ederek, muhatabını inandıran ve bu suretle malını satan kimse. 3-Sırf dünyevi bir çıkar için bir imama biat eden kimse; öyleki ki, dünyalıktan istediklerini verirse biatında sadıktır, vermezse sadık değildir.”
Ravi: Ebu Hureyre
Kaynak: Buhari, Şirb 2, Hiyel 12; Müslim, İman 173, (108); Ebu Davud, Büyu 62, (3474, 3475); Nesai, Büyu 6,

Resulullah (sa): “Üç işi vardır, kıyamet gününde ALLAH onlara ne konuşur ne nazar eder ne de günahlardan arındırır, onlar için elim bir azab vardır!” buyurdu ve bunu üç kere de yeniden etti. Ben: “Ey ALLAH’ın Resulü! Öyleyse onlar büyük zarar ve hüsrana uğramışlardır. Kimdir bunlar?” dedim. Şu şekilde saydılar: “(Elbisesini kibirle, bölgelere kadar salıp) süründüren, yapmış olduğu iyiliği başa kakan, malını yalan yeminlerle reklam eden kimseler.”
Ravi: Ebu Zerr
Kaynak: Müslim, İman 171, (106); Ebu Davud, Libas 28, (4087, 4088); Tirmizi, Büyu 5, (1211); Nesai, Büyu 5,

Resulullah (sa) buyurdular ki: “Üç şahıs vardır, kıyamet günü ALLAH Teala hazretleri onlara konuşmaz, nazar etmez, günahlardan da arındırmaz, onlara elim bir azab vardır: 1-Zina eden yaşlı, 2-Yalan söyleyen devlet reisi, 3-Büyüklenen yoksul.”
Ravi: Ebu Hureyre
Kaynak: Müslim, İman 172, (107); Nesai, Zekat 77, (5, 86)

Resulullah (sa) buyurdular ki: “Üç şahıs vardır, kıyamet günü ALLAH onlara nazar etmez: Anne ve babasının hukukuna riayet etmeyen kimse, erkekleşen hanım ve deyyus kimse.”
Ravi: İbnu Ömer
Kaynak: Nesai, Zekat 69, (5, 80)

Gene Nesai’nin bir rivayetinde Resulullah şöyleki buyurmuştur; “Üç şahıs vardır, cennete girmeyecektir: Ebeveyninin hukukuna riayet etmeyen kimse; içki düşkünü olan kimse; verdiğini başa kakan kimse.”
Ravi:
Kaynak: Nesai, Zekat 69, (5, 81)

Resulullah (sa) buyurdular ki: “ALLAH Teala hazretleri dedi: “Üç şahıs vardır, kıyamet günü ben onların hasmıyım: “Benim adıma (yemin) edip sonrasında gadreden kimse, hür bir kimseyi satıp parasını yiyen kimse, bir işçiyi ücretle tutup çalıştırdığı halde, ücretini vermeyen kimse.”
Ravi: Ebu Hureyre
Kaynak: Buhari, Büyu 106

Resulullah (sa) buyurdular ki: Kim bana çeneleri ile bacakları arasındaki şeyler hususunda güvence verirse, ben de ona aden hususunda güvence veririm.”
Ravi: Sehl İbnu Sa’d
Kaynak: Buhari, Rikak 23, Hudud 19; Tirmizi, Zühd 61, (2410)

Resulullah (sa) buyurdular ki: “Sizin hakkınızda en ziyade korktuğum şey, zenginlik hırsı ile karınlarınızın ve ferçlerinizin şehvetleri bir de fitnelerin şaşırtmalarıdır.” [Rezin tahric etmiştir. (Hadis Ahmed İbnu Hanbel’in Müsned’inde gelmiştir. 4, 420, 423] Ravi: Ebu Berze el-Eslemi
Kaynak: Rezin

Resulullah (sa) buyurdular ki: “Zani bir kimse, zina yapmış olduğu sırada mü’min olarak zina yapmaz, hırsız da çaldırmış olduğu sırada mü’min olarak hırsızlık yapmaz, içkici, içki içtiği sırada mü’min olmasına rağmen içki içmez; insanların, onun yüzünden gözlerini kendine kaldıracakları kadar nazarlarında kıymetli olan bir şeyi mü’min olarak yağmalamaz.”
Ravi: Ebu Hureyre
Kaynak: Buhari, Mezalim 30, Eşribe 1, Hudud 1, 20; Müslim, İman 100, (57); Ebu Davud, Sünnet 16, (4689); Tirmizi

Resulullah (sa) buyurdular ki: “Şahıs zina edince inanç ondan çıkar ve başının üstünde bir bulut benzer biçimde muallak durur. Zinadan çıkınca inanç adama geri döner.” [Tirmizi, şu ziyadede bulunmuştur: “Ebu Cafer el-Bakır Muhammed İbnu Ali’nin: “Bunda imandan çıkıp İslam’a geçiş vardır” dediği rivayet edilmiştir.”] Ravi: Ebu Hureyre
Kaynak: Ebu Davud, Sünnet 16, (4690); Tirmizi, İman 11, (2627)

Resulullah (sa) buyurdular ki: “Kim (başkalarının kusurlarını teşhir edip her insana) duyurursa, ALLAH da (onun kusurlarını) duyurur. Kim de riya yaparsa ALLAH da onun riyasını ortaya çıkarır.”
Ravi: Cündüb
Kaynak: Buhari, Rikak 36; Müslim, Zühd 48, (2987)

Resulullah (sa) buyurdular ki: “İnsanlara merhametli olmayana ALLAH Teala acıma etmez.”
Ravi: Ebu Saidi’l-Hudri
Kaynak: Tirmizi, Birr 16, (1923)

Resulullah (sa) buyurdular ki: “Zulümden kaçının. Zira zulüm, kıyamet günü karanlıklar olacaktır. Cimrilikten de kaçının, zira cimrilik, sizden öncekileri helak etmiş, onları birbirlerinin kanlarını dökmeye, haramlarını helal addetmeye sevketmiştir.”
Ravi: Cabir İbnu Abdillah el-Ensari
Kaynak: Müslim, Birr 56, (2578)

Resulullah (sa) buyurdular ki: “İnsanda bulunan en şerli şey aşırı cimrilik ve şiddetli korkudur.”
Ravi: İbnu Ömer
Kaynak: Ebu Davud, 22, (2511)

Resulullah (sa) buyurdular ki: “Mu’mine zarar veren yada hile icra eden mel’undur.”
Ravi: Ebu Bekre
Kaynak: Tirmizi, Birr 27, (1942)

Resulullah (sa) buyurdular ki: “Kim mü’mine zarar verirse ALLAH da onu zarara uğratır. Kim de mü’mine meşakkat verirse, ALLAH da ona meşakkat verir.”
Ravi: Ebu Sırma
Kaynak: Tirmizi, Birr 27, (1941)

Arkadaşları kendisine “Resulullah (sa) size fazlaca şeyler söylemiş oldu, öyleyse bizlere de bir tavsiyede bulunun!” demişlerdi. “İnsanın ilk (çürüyüp) kokacak olan yeri karnıdır. Öyleyse, kim, karnına temiz olandan başka bir şey girdirmeyebilirse ne olursa olsun bunu yapsın!” tavsiyesinde bulunmuş oldu.
Ravi: Ebu Temime
Kaynak: Buhari, Ahkam 9

Resulullah (sa) buyurdular ki: “İşleyene daha dünyada cezası çarçabuk gelmeye en layık günah zulüm ve sıla-ı rahmin koparılmasıdır, bu cezanın dünyada gelmesi, ahiretteki cezaya kefaret değildir.”
Ravi: Ebu Bekre
Kaynak: Ebu Davud, Edeb 51, (4902); Tirmizi, Kıyamet 58, (2513)

Resulullah (sa) buyurdular ki: “ALLAH Teala hazretleri, bana: “Mütevazi olun, öyleki ki, kimse hiç kimseye zulmetmesin, kimse hiç kimseye karşı böbürlenmesin” diye vahyetti.
Ravi: İyaz İbnu Hımar
Kaynak: Ebu Davud, Edeb 48, (4895)

Resulullah (sa) buyurdular ki: “Cehennem, bozguncu, pinti ve başa kakıcı her insana yakındır.” [Bir rivayette de şöyle buyrulmuştur. “Cennete ne bozguncu, ne cimri, ne de başa kakıcı giremez.”] Ravi: Ebu Bekr
Kaynak: Tirmizi, Birr 41, (1964)

Resulullah (sa) buyurdular ki: “Yiyiniz, tasadduk ediniz, giyiniz. Fakat bu tarz şeyleri yaparken israfa ve tekebbüre kaçmayınız.” [Hadisi Buhari, bab başlığında kaydetmiştir (Libas 1)] Ravi: İbnu Amr İbni’l-As
Kaynak: Nesai, Zekat 66, (5, 79)

Ey ALLAH’ın Resulü dendi, “herbirimiz içinde, (bazan öylesine çirkin) bir şeyin arız bulunduğunu görür ki, bunu söylemektense o şeyin bir kor parçası olup (kendisini) yakması ona daha sempatik gelmektedir!” Resulullah (sa) bu söze şöyleki mukabelede bulunmuş oldu: “Allahuekber, Allahuekber, [Allahuekber!] Şeytanın hilesini vesveseye çeviren ALLAH’a hamd olsun!”
Ravi: İbnu Abbas
Kaynak: Ebu Davud, Edeb 118, (5112)

İbnu Abbas (ra)’a (bigün): “İçimde duyduğum bu (kötü) şeyler de ne?” diye sormuştum. Bana: “Ne hissediyorsun ki?” dedi. Ben: “Vallahi (onlar fazlaca kötü!) dilime alamam!” dedim. “Şekk nevinden bir şey mi?” dedi ve güldü. Sonrasında deklare etti: “Bu (çeşit vesveseler)den asla kimse kurtulamaz. Nitekim ALLAH Teala hazretleri (Resulüne) şu ayeti inzal buyurmuştur. (Mealen): “Eğer sana indirdiğimiz (kitapta anlatılan bu kıssalar) hakkında bir şüphen var ise, senden evvel indirilmiş olanları okuyanlara sor. Andolsun ki, sana Rabbinden hak (olan kitap) gelmiştir, sakın kuşku edenlerden olma!” (Yunus 94). İbnu Abbas bana dedi ki: “Eğer içinde herhangi bir vesvese bulursan şöyleki de: “O (ALLAH), hem evveldir, hem ahirdir, hem zahirdir, hem batındır. O herşeyi bilendir” (Hadid 3).
Ravi: Ebu Zümeyl
Kaynak: Ebu Davud, Edeb 118, (5110)

Resulullah (sa) buyurdular ki: “Kim görmediği halde rüya görme iddiasına kalkarsa (kıyamet günü) arpa daneciğine düğüm atması teklif edilir. Kim de kendisinden hoşlanmadıkları halde, bir grubun konuşmasını dinleme gayretine düşerse kıyamet günü kulağına erimiş kurşun dökülür. Kim bir sureti tasvir ederse (kıyamet günü) azaba uğrar ve bu yaptığına ruh üflemesi emredilir, fakat üfleyemez.”
Ravi: İbnu Abbas
Kaynak: Buhari, Ta’bir 45; Ebu Davud, Edeb 96, (5024); Tirmizi, Rü’ya 8, (2284)

Resulullah (sa) buyurdular ki: “Şurası muhakkak ki, en büyük yalanlardan biri, kişinin kendisini babasından başka birisine nisbet etmesi yada görmediği bir şeyi gözlerinin gördüğünü iddia etmesi, ya da da Resulullah (sa)’ın söylemediği bir şeyi O’na söyletmesidir.”
Ravi: Vasile İbnu’l-Eska’
Kaynak: Buhari, Menakıb 5

Durağan(durgun) İbnu Dahhak radıyallahu anh anlatmıştı: “Resulullah (sa) buyurdular ki: “Kim, bile bile, yalan yere İslam’dan başka bir din ile yemin ederse, bu kimse söylediği gibidir. Kim kendisini bir şeyle öldürüp (intihar ederse) kıyamet günü. o şeyle azab verilir. Kişinin gücü haricinde olan bir şey üstüne yapmış olduğu nezir saygın değildir. Mü’mine nalet etmek onu öldürmek gibidir. Bir mü’mine sövgü nisbet etmek onu öldürmek gibidir. Kim kendisini bir şeyle keserse kıyamet günü onunla kesilir. Kim malını fazlaca göstermek için yalan bir iddiada bulunursa, ALLAH onun azlığını artırır.”
Ravi: Ebu Kılabe
Kaynak: Buhari, Eyman 7, Cenaiz 84, Edeb 44, 73; Müslim, İman 176, (110); Tirmizi, İman 16, (2638); Ebu Davud

Bir kavimde gulül (denen devlet malından hırsızlık) zuhur ederse, ALLAH o kavmin kalplerine korku atar. Bir kavim içinde zina yayılırsa orada ölümler artar. Bir kavim, ölçü ve tartılarda (hile yaparak) miktarı azaltırsa ALLAH ondan rızkı keser. Bir kavmin (mahkemelerinde) haksız yere hükümler verilirse, o kavimde ne olursa olsun kan yaygınlaşır. Bir kavm ahdinden dönerek gadre yer verirse, ALLAH onlara ne olursa olsun düşmanlarını musallat eder.”
Ravi: İbnu Abbas
Kaynak: Muvatta, Cihad 26, (2, 460)

Resulullah (sa) buyurdular ki: “İnsanlar içinde ALLAH’ın en fazlaca buğzettiği üç şahıs vardır: 1-Harem’de sapıtıp haktan ayrılan, 2-İslam’a girmiş olduğu halde cahiliye sünnetini arayan, 3-Haksız yere, kanını dökmek için bir adamdan kan talep eden.”
Ravi: İbnu Abbas
Kaynak: Buhari, Diyat 9

Anlattığına gore, Hz. Muaviye radıyallahu anh kendisine: “Resulullah (sa)’dan işittiğin bir şeyi bana yaz” diye mektup yazmıştır. O da Hz. Muaviye’ye şunu yazmıştır: “Resulullah (sa)’ın şöyleki söylediğini işittim: “ALLAH Teala hazretleri, sizin için üç şeyi mekruh addetti: 1-Dedikodu, 2-Malın ziyanı, 3-Oldukça sual!..”
Ravi: Muğire İbnu Şu’be
Kaynak: Buhari, Zekat 53, Edeb 6; Müslim, Akdiye 35, (539)

Siz bir kısım ameller işliyorsunuz ki, onlar sizin nazarınızda kıldan daha ince (daha ehemmiyetsiz)dir. Oysa biz onları, Resulullah zamanında helake atıcılardan addederdik.”
Ravi: Enes
Kaynak: Buhari, Rikak 32

Resulullah (sa) buyurdular ki: “Kardeşine karşı şamata yapma. ALLAH ona afiyet sana da belayı verir.”
Ravi: Vasile İbnu’l-Eska
Kaynak: Tirmizi, Kıyamet 55, (2508)

Resulullah (sa) buyurdular ki: “Bir şeye karşı sevgin seni kör ve sağır eder (de onun eksiklerini görmez, kusurlarını işitmez olursun.”
Ravi: Ebu’d Derda
Kaynak: Ebu Davud, Edeb 125, (5130)

Resulullah (sa) buyurdular ki: “Şeytan insanoğlunda, kanın cereyanı benzer biçimde cereyan eder.”
Ravi: Enes
Kaynak: Ebu Davud, Sünnet 18, (47819)

İmam Malik rahimehullah’a ulaştığına gore, “Ümmü Seleme (ra), Efendimiz’den sormuştur: “Ey ALLAH’ın Resulü! Aramızda salihler mevcut iken hepimiz helak mi olacağız?” Aleyhissalatu vesselam: “Evet,” buyurmuşlardır, “pislik (zina) artarsa!”
Ravi:
Kaynak: Muvatta, Kelam 22, (2,991)

Resulullah (sa) buyurdular ki: “Hanımını kocasına karşı, köleyi efendisine karşı ayartan bizlerden değildir!”
Ravi: Ebu Hureyre
Kaynak: Ebu Davud, Talak 1, (2175), Edeb 135, (5170)

Resulullah (sa) buyurdular ki: “Size şerlilerinizi haber vereyim mi? Onlar, tek başlarına yiyenler, kölelerini dövenler, yardımı esirgeyenlerdir.” [Rezin tahriç etmiştir.] Ravi: Ebu Hureyre
Kaynak: Rezin

Bu habere de bakabilirisiniz

Amasya İftar Saatleri (Ramazan İmsakiyesi 2017)

Amasya İftar Saatleri (Ramazan İmsakiyesi 2017)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir