Ana Sayfa / Eğitim / Nükleer Enerji Mühendisliği Nasıl Bir Bölümdür?

Nükleer Enerji Mühendisliği Nasıl Bir Bölümdür?

Nükleer Enerji Mühendisliği Nasıl Bir Bölümdür?

Nükleer Enerji Mühendisliği Nasıl Bir Bölümdür?

Nükleer enerji günümüzün en kuvvetli kaynaklarından birisidir. Nükleer enerjinin doğru şekillerde kullanılması amacıyla ihtiyaç duyulan insangücünü yetiştirmek için üniversitelerin Nükleer Enerji Mühendisliği bölümlerinde eğitimler verilir. Nükleer Enerji Mühendisliği bölümünde verilen eğitimler nükleer kaynakların en verimli şekillerde kullanılmasına yöneliktir.

Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümünün Amaçları Nedir?

Nükleer Enerji Mühendisliği bölümünün en temel amacı nükleer enerjinin tamamen barışçıl amaçlarla kullanılmasını sağlamaktır. Nükleer enerjinin bilimsel olarak kullanılması ve nükleer değişen teknolojinin insanların yararına olacak şekilde uygulamalar yapması için mühendisleri yetiştirir. Nükleer enerjinin üretilmesi, geliştirilmesi ve kullanılması da bölümün amaçları arasındadır. Bu mevzuda eğitimler verip bir ekip uygulamalar yapar.

Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümünde Okutulan Dersler Nedir?

Nükleer Enerji Mühendisliği kısmı düzgüsel olarak dört senedir ve bu eğitim süresi süresince bir ekip derslerin eğitimi mecburi olarak verilir. Bir çok üst düzey sayısal data gerektiren bu derslerden bazıları Matematik, Fizik, Teknik Çizim, Bilgisayar Programlama, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği ve  Isı Makineleri dersleridir. Bu dersler üst düzey çözümleme ve hesaplama gerektirdiği için eğitimin ilk üç senesinde bu dersler verilir. Eğitimin son senesinde ise aslolan dersler sayılabilecek derslerin eğitimi verilir. Bu dersler ise Reaktör Fiziği, Reaktör Mekaniği ve Reaktör Kontrolü dersleridir.

Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümünün Gerektirdiği Nitelikler Nedir?

Nükleer Enerji Mühendisliği üstün çözümleme ve hesaplama bilgisi gerektirdiği için bölümün eğitiminde bir ekip kabiliyetlere haiz olmak gereklidir. Bu kabiliyetler içinde üstün bir bilimsel nitelikli bilgiye haiz olmak, analitik düşünme gücüne haiz olmak, bilime karşı aşırı bir merak ve yaratıcılık bulunur.

Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümünün Emek verme Alanları Nerelerdir?

Nükleer Enerji Mühendisliğini bitirenlere Nükleer Enerji Mühendisi ünvanı verilir ve bu ünvan ile nükleer enerji ile ilgili kuruluşlarda vazife yapabilirler. Emek verme bölgeleri içinde Türkiye Atom Enerjisi ve Sanayi Kurumu ve TUBİTAK bulunur.  Ek olarak üniversitelerde de çalışabilirler. Ülkemizdeki nükleer enerjiye yönelik iş alanının kısıtlı olması sebebiyle pek fazla emek harcama alanları yoktur. Çalışmış oldukları yerlerde ise santrallerin kontrolünü, bakımını ve tasarımını yaparlar.

Nükleer Enerji Mühendisliğinin Bulunmuş olduğu Üniversiteler Nedir?

Nükleer Enerji Mühendisliği kısmı vatanımızda hemen hemen pek yaygın değildir. Yalnız iki üniversitenin bünyesinde bulunur. Hacettepe ve Sinop Üniversiteleri’nde eğitim verir.

Bu habere de bakabilirisiniz

İşletme Nasıl Bir Bölümdür?

İşletme bölümü üniversitelerin İktisadı ve İdari Bilimler Fakültesi içerisinde yer alan ve birden çok disiplini içerisinde bulunduran bir bölümdür. İşletme bölümü, tüm dünyada geçerliliği olan ve her geçen yıl önemi artan bir bölüm olarak göze çarpmaktadır. 

Bir Cevap Yazın

CLOSE
CLOSE