Ana Sayfa / Hadisler / Ölüm ile İlgili Hadisler, Ölüm Hakkında Hadisi Şerifler Kütübü Sitte

Ölüm ile İlgili Hadisler, Ölüm Hakkında Hadisi Şerifler Kütübü Sitte

hadisler

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Resulullah (sav)`ın Vefatı
Ravi : Aişe
Hadis : Resulullah (sav), kendisini ölüme götüren hastalığa yakalandığı zaman derdi ki: “Ey Aişe! Ben Hayber`de yediğim (zehirli) yemeğin elemini hep hissediyordum. İşte şimdi kalp damarımın kesildiğini hissettiğim anlar geldi.”
HadisNo : 5401

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Resulullah (sav)`ın Vefatı
Ravi : Aişe
Hadis : Resulullah (sav)`ın hastalığı ağırlaşıp, ağrıları artınca, benim odamda tedavi edilmesi için diğer zevcelerinden müsaade istedi. Onlar kendisine izin verdiler, iki kişinin arasında çıktı. Bunlardan biri amcası Abbas İbnu Abdilmuttalib idi, bir başkası daha vardı. Ayakları yerde sürünüyordu. Odama

girince izdırabı daha da arttı. “Ağızlarındaki bağları açılmamış yedi kırbadan üzerime su dökün, belki (iyileşir), insanlara bir vasiyette bulunurum!” buyurdular. Hz. Hafsa`ya ait bir leğene oturttuk. Sonra bu kırbalardan üzerine su dökmeye başladık. (Bir müddet sonra) “yeterince döktünüz” diye işaret edinceye kadar dökmeye devam ettik. Sonra (iyileşerek) halka çıkıp namaz kıldırdı ve bir hitabede bulundu.”
HadisNo : 5402

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Resulullah (sav)`ın Vefatı
Ravi : Ubeydullah İbnu Abdillah
Hadis : Hz. Aişe (ra)`nin yanına girdim. Ona: “Resulullah (sav)`ın hastalığından bana anlatmaz mısın?” dedim. Anlatmaya başladı: “Elbette! Resulullah (sav) ağırlaştı ve: “Halk namazını kıldı mı?” diye sordu. Biz: “Hayır! Ey Allah`ın Resulü, onlar sizi bekliyorlar!” dedik. Dediğini yaptık, o da yıkandı. Sonra kalkmaya çalıştı, fakat üzerine baygınlık çöktü. Sonra kendine geldi ve tekrar: “Cemaat namaz kıldı m;?”

 

diye sordu. “Hayır! dedik, onlar sizi bekliyorlar ey Allah`ın Resulü!” Tekrar: “Benim için leğene su koyun!” emretti. Hz. Aişe der ki: “Dediğini yaptık, yıkandı. Sonra tekrar kalkmak istedi. Yine üzerine baygınlık çöktü. Sonra ayılınca: “İnsanlar namaz kıldı mı?” diye sordu. “Hayır! dedik, onlar sizi

bekliyorlar, ey Allah`ın Resulü!” Aleyhissalatu vesselam: “Benim için leğene su koyun!” dedi ve yıkandı. Sonra kalkmaya yeltendi, yine üzerine baygınlık çöktü, sonra ayıldı. “Halk namazı kıldı mı?” diye sordu. “Hayır, onlar sizi bekliyorlar ey Allah`ın Resulü!” dedik. Hz. Aişe der ki: “Halk mescide çekilmiş, Resulullah (sav)`ı yatsı namazı için bekliyorlardı. Hz. Aişe der ki: “Resulullah (sav) Hz. Ebu Bekr`e

adam göndererek halka namaz kıldırmasını söyledi. Elçi gelerek ona: “Resulullah (sav) halka namaz kıldırmanı emrediyor!” dedi. İnce duygulu bir kimse olan Ebu Bekr (ra): “Ey Ömer, halka namazı sen kıldır!” dedi. Hz. Aişe`nin anlattığına göre, Hz. Ömer: “Buna sen daha ziyade hak sahibisin (ehaksın)!”

cevabında bulundu. Aişe der ki: “O günlerde namazı Ebu Bekr (ra) kıldırdı. Bilahare Resulullah (sav), kendinde bir hafiflik hissetti. Biri Abbas olmak üzere iki kişinin arasında, öğle namazı için çıktı. O sırada namazı halka Ebu Bekr kıldırıyordu. Ebu Bekr, Resulullah`ın geldiğini görünce, geri çekilmek istedi. Aleyhissalatu vesselam geri çekilme diye işaret buyurdu. Kendisini getirenlere: “Beni yanına oturtun!”

dedi. Onlar da Hz. Ebu Bekr`in yanına oturttular. Hz. Ebu Bekr, Resulullah (sav)`ın namazına uyarak namaz kılıyordu. Halk da Hz. Ebu Bekr`in namazına uyarak namazını kılıyordu. Resulullah (sav) oturmuş vaziyette idi.” Ubeydullah der ki: “Abdullah İbnu Abbas (ra)`ın yanına girdim ve: “Hz. Aişe

(ra)`nin Aleyhissalatu vesselam`ın hastalığı ile ilgili olarak anlattığını size anlatayım mı?” dedim. Bana: “Haydi anlat!”dedi. Ben de bu hususta anlattığını naklettim. Söylediklerimden hiçbir noktayı reddetmedi. Sadece: “(Resulullah`ı mescide) Abbas`la birlikte taşıyan ikinci şahsın ismini verdi mi?” diye sordu. Ben: “Hayır söylemedi” deyince: “O, Ali (ra) idi” dedi.
HadisNo : 5403

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Resulullah (sav)`ın Vefatı
Ravi : Aişe
Hadis : Bir rivayette Buhari şu ziyadede bulundu: “Resulullah (sav) hastalığı sırasında: “Ben, yarın neredeyim? Ben, yarın neredeyim?” diye sorarak Hz. Aişe`nin yanında kalacağı günü öğrenmek istedi. Zevceleri, dilediği yerde kalma izni verdiler. Hz. Aişe der ki: “Aleyhissalatu vesselam, benim hücremde

ve normal olarak bana uğramakta olduğu günde vefat ettiler. Ayrıca Aziz ve Celil olan Allah onun ruh-u şeriflerini kabzettiği vakit, mübarek başları ciğerimle boğazım arasında (göğsümde) (yaslanmış

vaziyette) idi. Tükrüğü de tükrüğüme karışmıştı. Aleyhissalatu vesselam`ın hastalığı sırasında birara, (kardeşim) Abdurrahman İbnu Ebi Bekr (ra) içeri girdi, elinde bir misvak vardı, dişlerini misvaklıyordu. Resulullah (sav) o misvağa baktı. “Ver o misvağı bana!” dedim. O da verdi. Dişlerimle kemirip yonttum ve ucunu geverek (yumuşatıp) Aleyhissalatu vesselam`a uzattım. Resulullah, başı göğsüme yaslı vaziyette onunla dişlerini misvakladı.”
HadisNo : 5404

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Resulullah (sav)`ın Vefatı
Ravi : Aişe
Hadis : Resulullah (sav), sıhhati yerinde iken şöyle diyordu: “Hiçbir peygamber, cennetteki makamını görmeden kabzedilmez. Bundan sonra hayatı devam ettirilir veya öbür dünyaya gitme hususunda muhayyer bırakılır.” Aleyhissalatu vesselam hastalandığı zaman O`nu, (başı) dizimin üstünde baygın

vaziyette gördüm. Bir ara kendine geldi. Gözlerini evin tavanına dikti ve sonra: “Ey Allahım Refik-i A`la`da (bulunmayı tercih ederim)” dedi. Bu sözü işitince ben (kendi kendime): “Demek ki (makamı gösterildi) ve bizimle olmayı tercih etmiyor” dedim. Bunun, sıhhatli iken bize söylediği şu hadis

olduğunu anladım: [“Hiçbir peygamber cennetteki makamını görmeden kabzedilmez, sonra yaşamaya devam veya öbür dünyaya gitme hususunda muhayyer bırakılır.”] Resulullah (sav)`ın telaffuz ettiği son söz: “Allahım, Refik-i A`la`da” cümlesi oldu.” (Refik-i A`la: Cennetin en yüksek makamında bulunan peygamberler cemaatidir).
HadisNo : 5405

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Resulullah (sav)`ın Vefatı
Ravi : İbnu Abbas
Hadis : Resulullah (sav) muhtazar (ölmeye yakın) iken evde bir kısım erkekler vardı. Bunlardan biri de Ömer İbnu`l-Hattab (ra) idi. Resulullah (sav): “Gelin, size bir şey (vasiyet) yazayım da bundan sonra

dalalete düşmeyin!” buyurdular. Hz. Ömer: “Resulullah (sav)`a izdırap galebe çalmış olmalı. Yanımızda Kur`an var, Allah`ın kitabı sizlere yeterlidir” dedi. Oradakiler aralarında ihtilafa düştü. Kimisi:

“Yaklaşın, Resulullah (sav) size vasiyet yazsın!” diyor, kimi de Hz. Ömer (ra)`in sözünü tekrar ediyordu. Gürültü ve ihtilaf artınca, (aleyhissalatu vesselam): “Yanımdan halkın, yanımda münakaşa caiz değildir!” buyurdu. Bunun üzerine İbnu Abbas (ra): “En büyük musibet, Resulullah (sav)`la onun vasiyeti arasına girip engel olmaktır!” diyerek çıktı.
HadisNo : 5406

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Resulullah (sav)`ın Vefatı
Ravi : Enes
Hadis : Resulullah (sav) muhtazar olduğu (ölüm anlanna geldiği) zaman, sık sık izdıraplar bürümeye başladı. Kerimeleri Hz. Fatıma (ra): “Vay babacığım, ne izdırab çekiyor!” diye yakınmaya hasadı.

Aleyhissalatu vesselam: “Bugünden sonra baban izdırab çekmeyecek!” buyurarak onu teselli etmek istedi. Aleyhissalatu vesselam ölünce, Hz, Fatıma: “Vay babacığım! Rabbi, duasına icabet etti! Vay

babacığım, gideceği yer Firdevs cennetidir! Vay babacığım, ölümünü Cibril`e haber verdik” diye yas etti. Aleyhissalatu vesselam gömülünce de: “Ey Enes! Resulullah (sav) üzerine toprak atmaya gönlünüz nasıl razı oldu?” diyerek izdırabının azametini dile getirdi.
HadisNo : 5407

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Resulullah (sav)`ın Vefatı
Ravi : Enes
Hadis : Resulullah (sav)`ın amcası Hz. Abbas (ra), bir cemaate uğradı. Aralarında Ensar`dan bir grup vardı. Resulullah`ın izdırabı arttığı için ağlıyorlardı. Onlara: “Niye ağlıyorsunuz?” diye sordu.

“Resulullah (sav)`la beraberliklerimizi hatırladık” dediler. Bunun üzerine Abbas (ra) Resulullah (sav)`ın yanına girdi (ve Ensar`ın ağlamakta olduğunu) ona haber verdi. Aleyhissalatu vesselam hemen başına

boz renkli bir sargı sardı -veya “bir bürdenin kenarını” demişti- ve hücreden çıkıp minbere geçti. Halka hitap etti. Ensarı hayırla yadetti ve onlara iyi muamele edilmesini vasiyet etti. İlaveten dedi ki: “Allah bir

kulunu dünya ile yanındaki arasında muhayyer bıraktı, o da Allah`ın yanındakini seçti.”Bu söz üzerine Hz. Ebu Bekr ağlamaya başladı ve: “Ey Allah`ın Resulü! Annelerimiz, babalarımız sana feda olsunlar!”

dedi. Biz de “Bu ihtiyar adama da ne oluyor ki, Resulullah`ın: “Allah bir kulunu dünya ile yanındaki arasında muhayyer bıraktı, kul da Allah`ın yanındakini tercih etti” sözü üzerine ağlıyor” dedik. Meğer burada muhayyer bırakılan Resulullah`mış. Bunu en iyi bilenimiz de Ebu Bekr (ra) imiş.
HadisNo : 5408

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Resulullah (sav)`ın Vefatı
Ravi : Aişe
Hadis : Resulullah (sav)`ı yıkamak istedikleri zaman: “Allah`a kasem olsun bilmiyoruz! Ölülerimizi soyduğumuz gibi, Resulullah`ı da elbiselerinden soyacak mıyız, yoksa elbisesi üzerinde olduğu halde mi

yıkayacağız?” dediler. Bu şekilde ihtilaf edince, Allah üzerlerine uyku attı. Öyle ki, onlardan herbirinin çenesi göğüslerindeydi. Beyt cihetinden, kim olduğu bilinemeyen bir konuşmacı: “Resulullah (sav)`ı elbisesi üzerinde olduğu halde yıkayın!” diye konuştu. Bunun üzerine kalkıp, kamisi üzerinde olduğu

halde yıkadılar. Su, kamisin üzerinden dökülüyordu… Aleyhissalatu vesselam`ın bedenini elleriyle değil, kamisiyle ovuyorlardı.” Hz. Aişe sözlerine devamla dedi ki: “Eğer, daha önce yaptığım işi şimdi yapacak olsaydım, Resulullah (sav)`ı kadınlarından başkası yıkamazdı.”
HadisNo : 5409

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Resulullah (sav)`ın Vefatı
Ravi : İbnu Abbas
Hadis : Resulullah (sav) üç necrani kumaş içerisine kefenlendi: İki parçalı bir hülle, bir de öldüğü sırada üzerinde bulunan kamis.” Amiru`ş-Şabi`den kaydedilen bir rivayette İbnu Abbas şu ziyadede bulunur: “Aleyhissalatu vesselam`ı Hz. Ali, Fazl ve Üsame radıyallahu anhüm yıkadı ve bunlar kabrine indirdiler.”
HadisNo : 5410
Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Resulullah (sav)`ın Vefatı
Ravi :
Hadis : İmam Malik anlatıyor: Bana ulaştığına göre, Resulullah (sav) pazartesi günü vefat etti ve salı günü de defnedildi. Halk namazını (cemaat halinde değil) ferd ferd kıldı, hiç kimse imamlık yapmadı.

Bir kısmı: “Minberin yanına defnedilsin” dedi. Bazıları da: “Baki mezarlığına defnedilsin” dedi. Bu (münakaşaya) Hz. Ebu Bekir geldi ve: “Resulullah (sav)`ın “Her peygamber öldüğü yere defnedilir”

buyurduğunu işitmiştim” dedi. Bunun üzerine hemen orada mezar kazıldı. Aleyhissalatu vesselam`ı yıkamak istedikleri vakit, gömleğini çıkarmak istediler. Derken: “Gömleği çıkarmayın!” diye bir ses işittiler. Bunun üzerine gömleği üzerinde olduğu halde yıkadılar.
HadisNo : 5411

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Resulullah (sav)`ın Vefatı
Ravi : İbnu Abbas
Hadis : Kabrinde Resulullah (sav)`ın altına kırmızı bir kadife kondu.
HadisNo : 5412

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Resulullah (sav)`ın Vefatı
Ravi : Muhammed İbnu Ali İbni`l-Hüseyin
Hadis : Resulullah (sav)`ın kabrine lahid yapan Ebu Talha`dır. Aleyhissalatu vesselam`ın altına kadifeyi koyan (Aleyhissalatu vesselam`ın) azadlısı Şükran radıyallahu anh`dır.
HadisNo : 5413

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Resulullah (sav)`ın Vefatı
Ravi : Kasım İbnu Muhammed
Hadis : (Halam) Hz. Aişe radıyallahu anha`nın evine gidip yanına girdim ve: “Ey anneciğim! Bana Resulullah (sav) ve iki arkadaşının kabirleri(nin örtüsünü) aç da bir göreyim!” dedim. Üç kabri de benin için açıverdi. Bunlar (yer seviyesinden ne) yukarıda ne de aşağıda idiler. Kırmızı arsanın kumlarıyla kumlanmış idi.”
HadisNo : 5414

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Resulullah (sav)`ın Vefatı
Ravi : İbnu Abbas
Hadis : Anlattığına göre, Resulullah (sav)`ın kabrini yerden yükseltilmiş olarak görmüştür.
HadisNo : 5415

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Ölümün Başlangıcı
Ravi : Ebu Saidi`l-Hudri
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ölülerinize (ölmek üzere olanlara) Lailahe illallah demeyi telkin edin.”
HadisNo : 5416

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Ölümün Başlangıcı
Ravi : Ma`kıl İbnu Yesar
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ölülerinize (ölmek üzere olanlara) Ya-sin suresini okuyun.”
HadisNo : 5417

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Ölümün Başlangıcı
Ravi : Ebu Hureyre
Hadis : Resulullah (sav): “İnsan öldüğü zaman gözleri nasıl belerip kalıyor, görmez misiniz?” buyurmuştu. Cemaat: “Evet, görüyoruz!” dediler. Bunun üzerine: “işte bu, gözünün, nefsim (çıkan ruhun) takip etme sindendir!” buyurdular.
HadisNo : 5418

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Ölümün Başlangıcı
Ravi : Ümmü Seleme
Hadis : Resulullah (sav) Ebu Seleme (ra)`nin yanına girdi. Ebu Seleme`nin gözleri açık kalmıştı, onları kapattı. Sonra: “Ruh kabzedildi mi göz onu takip eder” buyurdu. Ehlinden bazıları feryad u figan koparmıştı. Aleyhissalatu vesselam: “Kendinize kötü temennide bulunmayın, hayır dua edin! Çünkü

melekler, söylediklerinize amin derler!” buyurdu. Sonra ilave etti: “Allahım, Ebu Seleme`ye mağfiret buyur! Derecesin! hidayete erenler arasında yükseli. Arkasında kalanlar arasında ona sen halef ol! Ey Alemlerin Rabbi! Ona da bize de mağfiret buyur! Ona kabrini geniş kıl, orada ona nur ver!”
HadisNo : 5419

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Ölümün Başlangıcı
Ravi : Ebu Hureyre
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bir Müslüman muhtasar olduğu (can çekişme anına girdiği) zaman rahmet melekleri, beyaz bir ipekle gelirler ve şöyle derler: “Sen razı ve senden de (Rabbin) razı

olarak (şu bedenden) çık. Allah`ın rahmet ve reyhanına ve sana gadabı olmayan Rabbine kavuş.” Bunun üzerine ruh, misk kokusunun en güzeli gibi çıkar. Öyle ki melekler onu birbirlerine verirler, ta semanın kapısına kadar onu getirirler ve: “Size arzdan gelen bu koku ne kadar güzel!” derler. Sonra onu

mü`minlerin ruhlarına getirirler. Onlar, onun gelmesi sebebiyle sizden birinin kaybettiği şeyinin kendisine geldiği zamanki sevincinden daha çok sevinirler. Ona: “Falanca ne yaptı? Falanca ne yaptı?”

diye dünyadakilerden haber) sorarlar. Melekler: “Bırakın onu, onda hala dünyanın tasası var!” derler. Bu gelen (kendisine dünyadan soran ruhlara): “Falan ölmüştü, yanınıza gelmedi mi?” der. Onlar: “O, annesine, Haviye cehennemine götürüldü!” derler. Aleyhissalatu vesselam devamla der ki: “Kafir

muhtazar olduğu vakit, azab melekleri mish (denen kıldan kaba bir elbise) ile gelirler ve şöyle derler: “Bu cesedden kendin öfkeli, Allah`ın da öfkesini kazanmış olarak çık ve Allah`ın azabına koş!” Bunun üzerine, cesedden, en kötü bir cife kokusuyla çıkar. Melekler onu arzın kapısına getirirler. Orada: “Bu koku ne de pis!” derler. Sonunda onu kafir ruhların yanına getirirler.”
HadisNo : 5420
Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Ölümün Başlangıcı
Ravi : Büreyde
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: “Mümin alnının teriyle ölür.”
HadisNo : 5421

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Ölümün Başlangıcı
Ravi : Ubeyd İbnu Halid es-Sulemi
Hadis : Ubeyd İbnu Halid es-Sulemi, Resulullah (sav)`ın ashabından birinden naklen anlatıyor: “Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ani ölüm, kafir için gadab-ı ilahi`nin bir yakalamasıdır, mü`min için de bir rahmettir.”
HadisNo : 5422

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Ölüye Ağlama Ve Matem
Ravi : Enes
Hadis : Resulullah (sav)`a birlikte demirci Ebu Seyf radıyallahu anh`ın yanına girdik. O, Resulullah (sav)`ın oğlu İbrahim`in süt babası idi. Aleyhissalatu vesselam oğlunu aldı, öptü ve kokladı. Daha sonra yanına tekrar girdik, İbrahim can çekişiyordu. Bu manzara karşısında Aleyhissalatu vesselam`ın

gözlerinden yaş boşandı. Abdurrahman İbnu Avf radıyallahu anh: “Sen de mi (ağlıyorsun) ey Allah`ın Resulü?” dedi. Aleyhissalatu vesselam: “Ey İbnu Avf! Bu merhamettir!” buyurdu ve ağlamasına devam etti. Sonra şöyle söyledi: “Gözümüz yaş döker, kalbimiz hüzün {-eker, fakat Rabbimizi razı etmeyecek söz sarfetmeyiz. Ey İbrahim! Senin ayrılmandan bizler üzgünüz!”
HadisNo : 5423

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Ölüye Ağlama Ve Matem
Ravi : Abdullah İbnu Ubeydillah İbni Ebi Müleyke
Hadis : Hz. Osman İbnu Affan radıyallahu anh`ın Mekke`de bir kızı vefat etti. Cenazesinde bulunmak üzere geldik, İbnu Ömer ve İbnu Abbas (ra) da cenazede hazır oldular. Ben ikisinin arasında oturuyordum. Abdullah İbnu Ömer, tam karşısında bulunan Amr İbnu Osman`a: “Ağlamayı niye yasaklamıyorsun? Zira Resulullah (sav): “Ölü, ehlinin, kendisi üzerine ağlaması sebebiyle azab görür”

buyurmuştur!” dedi. Bunun üzerine İbnu Abbas (ra): “Hz. Ömer (ra) bunun bir kısmını söylemişti” dedi ve sonra İbnu Abbas konuşmasına devam ederek anlattı: “Hz. Ömer`le Mekke`den çıktım. el-Beyda nam mevkie geldiğimizde, semüre ağacının gölgesinde bir yolcu gördü. Bana: “Git bak bakalım! Bu yolcu

neyin nesi?” dedi. Gittim baktım, meğer Süheyb imiş, gelip haber verdim. “Onu bana çağır!” dedi. Tekrar Süheyb`e dönüp: “Haydi yürü, emr`ül-mü`minine uğra!” dedim. Hz. Ömer (ra) hançerlendiği zaman Hz. Süheyb (ra), ağlayarak girdi. Hem ağlıyor, hem de: “Vay kardeşim, vay arkadaşım!” diyordu. Hz.

Ömer: “Ey Süheyb bana mı ağlıyorsun? Aleyhissalatu vesselam: “Ölü, ehlinin kendi üzerine ağlaması sebebiyle azab görür” buyurdu!” dedi. İbnu Abbas (ra) der ki: “Hz. Ömer (ra) öldüğü zaman bunu Hz.

Aişe (ra)`ya hatırlatmıştım. Şöyle dedi: “Allah Ömer`e rahmet buyursun! Vallahi Resulullah (sav): “Allah, mü`mine, ehlinin üzerine ağlaması sebebiyle azab verir” demedi. Lakin Resulullah (sav): “Allah, kafirin azabını, ehlinin üzerine ağlamasıyla artırır” buyurdular.” Hz. Aişe sözlerine şöyle devam etti: “(Bu meselede) size Kur`an yeter. Orada “Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez.” (Fatır 18)

buyrulmuştur.” Bu söz üzerine İbnu Abbas (ra): “Gerçek şu ki, güldüren de, ağlatan da Allah`tır, (gülmek ve ağlamak fıtri bir şe`niyettir, kişinin bunda dahli yoktur)” dedi. İbnu Müleyke der ki: İbnu Ömer bu konuşmalar karşısında hiçbir şey söylemedi (serdedilen delilleri ikna edici buldu).”
HadisNo : 5424

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Ölüye Ağlama Ve Matem
Ravi : Aişe
Hadis : Kendisine, İbnu Ömer (ra)`in “sağ kimsenin üzerine ağlamasıyla ölüye azab edileceğini söylemekte olduğu” haber verilmişti. Şu cevabı verdi: “Allah, Ebu Abdirrahman`ı (İbnu Ömer`i)

mağrifet buyursun. Aslında o, yalan söylemiyor, ancak unutmuş veya yanılmış olmalı. Zira Resulullah (sav), (ölmüş) bir Yahudi kadın cenazesine uğramıştı, yakınları onun üzerine ağlıyorlardı. “Bunlar onun üzerine ağlıyorlar. Ona da bu yüzden kabrinde azab ediliyor!” buyurdu.”
HadisNo : 5425

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Ölüye Ağlama Ve Matem
Ravi : Ebu Hureyre
Hadis : Resulullah (sav)`ın alinden birisi vefat etmişti. Kadınlar, arkasından ağlamak üzere toplandılar. Hz. Ömer (ra) onları bundan men etmek ve geri çevirmek üzere kalktı. Aleyhissalatu vesselam müdahele edip: “Ey Ömer! Bırak onları, çünkü göz ağlayıcıdır, kalp izdıraba maruzdur, (izdırabın yaşandığı) zaman yakındır!” buyurdular.
HadisNo : 5426

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Ölüye Ağlama Ve Matem
Ravi : Aişe
Hadis : Resulullah (sav), ölmüş bulunan Osman İbnu Maz`un`u, gözlerinden yaşlar dökerek öptü.
HadisNo : 5427

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Ölüye Ağlama Ve Matem
Ravi : Enes
Hadis : Resulullah (sav), Kurralar öldürüldüğü zaman, bir ay boyu kunut okudu. Resulullah (sav)`ın, bir başka şey için bu kadar üzüldüğünÜ hiç görmedim.
HadisNo : 5428

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Ölüye Ağlama Ve Matem
Ravi : Ümmü Seleme
Hadis : Ebu Seleme öldüğü zaman şöyle dedim: “Garip adam, diyar-ı gurbette öldü. Ben de onun için öyle bir ağlayacağım ki, herkes ondan bahsetsin.” Tam ağlamak için hazırlanmıştım ki, saidden, bana

yardım etmek isteyen bir kadın geldi. Resulullah (sav) onunla karşılaştı ve kadına: “Sen, Allah Teala`nın tard ettiği şeytanı tekrar eve sokmak mı istiyorsun?” dediler. Bunun üzerine ben de ağlamaktan vazgeçtim ve ağlamadım.
HadisNo : 5429

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Ölüye Ağlama Ve Matem
Ravi : Aişe
Hadis : Resulullah (sav)`a Zeyd İbnu Harise, Ca`fer İbnu Ebi Talib ve Abdullah İbnu Ravaha (ra)`nın ölüm haberi gelince oturdu. (Halinden) üzüntülü olduğu belliydi. Ben kapı aralığından bakıyordum.

Yanına bir adam geldi ve: “Ca`fer`in kadınları!” dedi ve onların ağladıklarını haber verdi. Aleyhissalatu vesselam derhal onları men etmesini emretti. Adam gitti ve sonra geri gelip: “Ben onları yasakladım, fakat onlar sözüme kulak asmadılar” dedi. Aleyhissalatu vesselam ikinci sefer emrederek kadınları

bundan nehyetmesini söyledi. Ama o, kadınların yine kulak asmadıklarını haber verdi. Aleyhissalatu vesselam yine: “Yasakla onları!” buyurdu. Adam üçüncü sefer geri geldi ve: “Ey Allah`ın Resulü! Allah`a yemin olsun kadınlar bana -veya bize- galebe çaldılar” dedi. Aleyhissalatu vesselam: “Ağızlanna toprak saç!” emretti.
HadisNo : 5430

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Ölüye Ağlama Ve Matem
Ravi : Cabir İbnu Atik
Hadis : Resulullah (sav) Abdullah İbnu Sabit`e geçmiş olsun ziyaretine gelmişti. Onu, (Allah`ın emri) galebe çalmış buldu. Ona seslendi. Fakat cevap alamadı. Bunun üzerine Resulullah (sav) istircada

bulundu “İnna lillahi ve inna ileyhi raciun” dedi ve: “(Biz yaşamanı isteriz ama, Allah`ın emri) bize galebe çaldı ey Ebu`r-Rebi!” dedi. Bunun üzerine kadınlar feryad edip ağlamaya başladılar. İbnu Atik

(ra) kadınları susturmaya başladı. Ancak Aleyhissalatu vesselam: “Bırak onları ağlasınlar! Vacib olduğu zaman tek ağlayan ağlamayacak” buyurdu. “Vacib olan da ne?” dediler. “Öldüğü zaman (demektir)” dedi. Bunun üzerine kızı: “Allah`a yemin olsun, elimden gelse şehid olmanı isterim. Çünkü sen (cihad için

gerekli teçhizatı) hazırladın” dedi. Aleyhissalatu vesselam da: “Allah onun ecrini niyetine göre verdi. Siz aranızda şehid olmayı ne zannedersiniz?” buyurdular. “Allah yolunda ölmek!” dediler. Aleyhissalatu vesselam açıkladı: “Öyleyse ümmetimin şehidleri cidden azdır. Bilesiniz: Taundan ölen şehittir,

boğularak ölen şehittir, yeter ki seferi taatte olsun. Zatulcenb`ten ölen şehittir. İshalden ölen şehittir, yanarak ölen şehittir, yıkık altında ölen şehittir, çocuk karnında ölen kadın şehittir.”
HadisNo : 5431

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Ölüye Ağlama Ve Matem
Ravi : İbnu Ömer
Hadis : Resulullah (sav) Sa`d İbnu Ubade`ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. (Yanına gelince) onu baygın buldu ve: “Ölmüş olmalı!” dedi. Yanındakiler: “Hayır” deyince, Aleyhissalatu vesselam ağladılar.

Resulullah`ın ağladığını gören halk da ağladı. “İşitmiyor musunuz,” buyurdular. “Allah Teala hazretleri ne gözyaşı sebebiyle ne de kalbin hüznüyle azab vermez. Ancak şunun sebebiyle azab verir! -ve dilini işaret ettiler- yahut da merhamet eder.”
HadisNo : 5432

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Ölüye Ağlama Ve Matem
Ravi : İbnu Mesud
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: “(Izdırab ve matemi sebebiyle) yanakları yolan, üst başını yırtıp dövün)en, cahiliye duasıyla dua eden bizden değildir.”
HadisNo : 5433

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Ölüye Ağlama Ve Matem
Ravi : Ebu Musa
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bir kimse ölünce, arkada ağlayanları kalkıp: “Vay benim dağım, vay efendim…” gibi sözler sarfederse, ona iki melek vekil kılınır, melekler ölen kimsenin göğsüne vura vura: “Sen öyle misin?” diye sorarlar.”
HadisNo : 5434

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Ölüye Ağlama Ve Matem
Ravi : Nu`man İbnu Beşir
Hadis : Abdullah İbnu Ravaha (ra) bayılmıştı. Kızkardeşi Amra ağlamaya başladı: “Vay benim dağım, vay şuyum, vay buyum!” diye sayıp dökerek yakınıyordu. Abdullah ayrıldığı zaman: “Allah`a yemin olsun, o söylediklerini söylerken her defasında bana: “Sen böyle misin?” diye soruldu” dedi. Söylendiğine göre, Abdullah vefat ettiği zaman Amra arkasından ağlamadı.
HadisNo : 5435

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Ölüye Ağlama Ve Matem
Ravi : Cabir İbnu Abdillah
Hadis : Resulullah (sav), Abdurrahman İbnu Avf (ra)`ın elinden tuttu, oğlu İbrahim`e gittiler. Aleyhissalatu vesselam oğlunu can çekişir vaziyette buldu. Kucağına aldı ve ağladı. Abdurrahman: “Ağlıyor musun? Ağlamaktan bizi sen men etmedin mi?” dedi. Aleyhissalatu vesselam: “Hayır (ağlamaktan değil), iki ahmak, facir sesten yasakladım: Musibet sırasındaki ses; yüzleri tırmalamak, cepleri yırtmak ve şeytan matemi.”
HadisNo : 5436

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Ölüye Ağlama Ve Matem
Ravi : Esma Bintu Yezid İbni`s-Seken
Hadis : Kadınlardan biri dedi ki: “Ey Allah`ın Resulü! Bizim sana asi olmamamız gereken şu maruf (iyi amel) nedir?” Aleyhissalatu vesselam: “Matem yapmayın!” buyurdu. Kadın: “Ey Allah`ın Resulü! Falan sülale(nin kadınları) amcamın (vefatında matemime iştirak edip) yardımcım olmuşlardı. Benim de

mukabeleten borcumu ödemem gerek” dedi. Aleyhissalatu vesselam kadına (matem için) izin vermedi. Kadın tekrar tekrar izin istedi. Kadın der ki: “Resulullah, sonunda onlara borcumu ödemem için izin verdi. Onlara olan borcumu ödedikten sonra hiç matem tutmadım, şu ana kadar bir başka mateme de katılmadım. Benim dışında matem tutmaya kadın da kalmadı.”
HadisNo : 5437

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Ölüye Ağlama Ve Matem
Ravi : Huzeyfe
Hadis : Muhtazar (ölüme yakın) olunca: “Ben ölünce, kimse üzerime ezan okumasın, ben bunun, ölüm haberinin duyurulması olmasından korkarım. Zira ben Aleyhissalatu vesselam`ın ölüm haberinden yasakladığını işittim. Öyleyse ben öldüm mü, üzerime namaz kılsınlar. Beni Rabbime (sessizce) taşısınlar” dedi.
HadisNo : 5438

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Ölüye Ağlama Ve Matem
Ravi : Ebu Saidi`l-Hudri
Hadis : Resulullah (sav) matemci kadına da, onu dinleyene de lanet etti.
HadisNo : 5439

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Ölüye Ağlama Ve Matem
Ravi : İbnu Ömer
Hadis : Anlattığına göre, “Abdurrahman (İbnu Ebi Bekr es-Sıddik) (ra)`nın kabri üzerinde bir çadır görmüştü, seslendi: “Ey oğlum! Çadırı mezarın üstünden kaldır. Çünkü onu, (sağken işlediği) ameli gölgelemektedir.”
HadisNo : 5440

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Ölüyü Yıkama Ve Kefenleme
Ravi : İbnu Abbas
Hadis : Bir adam, Arafat`ta Resulullah ile beraber dururken devesi onu (yere atıp) boynunu kırdı ve adam öldü. Aleyhissalatu vesselam: “Adamı su ve sidr ile gasledin, iki parça bezle kefenleyin, kefene tahnit yapmayın (koku sürmeyin). Başını da örtmeyin. Allah onu kıyamet günü telbiye ederek diriltecektir!” buyurdular.
HadisNo : 5441

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Ölüyü Yıkama Ve Kefenleme
Ravi : Leyla Bintu Kaif es-Sakafiyye
Hadis : Ben Ümmü Gülsüm Binti Resulullah (sav)`ı yıkayan kadınlar arasında idim. Resulullah (sav) da kapının yanında idi. Yanında Umum Gülsüm`ün kefeni vardı, bize parça parça veriyordu, ilk verdiği parça izar idi. Sonra gömleği (dır`), sonra başörtüsünü (hımar) sonra göğüs örtüsünü (milhafe) verdi. Ümmü Gülsüm sonra bir başka giysinin içine konuldu.
HadisNo : 5442

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Ölüyü Yıkama Ve Kefenleme
Ravi : Ebu Saidi`l-Hudri
Hadis : Resulullah (sav)`ın: “Ölü, (kıyamet günü), içinde öldüğü elbise ile diriltilecek” dediğini işittim.
HadisNo : 5443

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Ölüyü Yıkama Ve Kefenleme
Ravi : Ali
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kefen(e fazla ödeme)de ileri gitmeyin. Çünkü çabuk çürütülür.”
HadisNo : 5444

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Ölüyü Yıkama Ve Kefenleme
Ravi : Cabir
Hadis : Resulullah (sav) Hamza İbnu Abdilmuttalib`i tek parçadan müteşekkil çizgili bir kumaşla kefenledi.
HadisNo : 5445

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Ölüyü Yıkama Ve Kefenleme
Ravi : Abdullah Amr İbni`l-As
Hadis : Ölü üç parça ile kefenlenir: Gömlek giydirilir, izar bağlanır, üçüncü giysi olan lifafeye sarılır. Eğer sadece bir kat giysi varsa onunla kefenlenir.
HadisNo : 5446

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Cenazenin Teşyii Ve Taşınması
Ravi : Ebu Hureyre
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim cenazeyi takip eder ve önce üç kere taşırsa (ölen kardeşine karşı olan) borcunu ödemiş olur.”
HadisNo : 5447

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Cenazenin Teşyii Ve Taşınması
Ravi : Ebu Hureyre
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: “Cenazeyi ne ses (matem), ne de ateşle takip etmeyin.” [Bir rivayette şu ziyade var: “Cenazenin önünde yürümeyin.”] HadisNo : 5448

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Cenazenin Teşyii Ve Taşınması
Ravi : İbnu Ömer
Hadis : Resulullah (sav)`ı, Hz. Ömer ve Hz. Ebu Bekir`i cenazenin önünde yürürlerken gördüm.
HadisNo : 5449

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Cenazenin Teşyii Ve Taşınması
Ravi : Enes
Hadis : Resulullah (sav) cenazenin önünde yürürdü. Hz. Ebu Bekr, Hz. Ömer, Hz. Osman da (önde yürürdü). [Rezin şu ziyadede bulundu: “Siz teşyi ederken cenazenin önünde, arkasında, sağında, solundu ve yakınında yürüyün!” Rezin`in ziyadesini, Buhari muallak olarak zikretmiştir.] HadisNo : 5450
Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Cenazenin Teşyii Ve Taşınması
Ravi : Ummü Atiyye
Hadis : Cenazeyi takipten (biz kadınlar) men edildik ama bunda çok şiddet gösterilmedi.
HadisNo : 5451

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Cenazenin Teşyii Ve Taşınması
Ravi : Muğire
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: “Binekli, cenazenin ardından yürür, yaya ise dilediği yerden. Çocuğa da namaz kılınır. Anne-babası için mağfiret ve rahmetle dua edilir.”
HadisNo : 5452

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Cenazenin Teşyii Ve Taşınması
Ravi : Sevban
Hadis : Resulullah (sav) bir cenazeye katılmıştı. Birkısım binekliler gördü. “(Binerek cenaze teşyi etmekten) utanmıyor musunuz? Allah`ın melekleri yaya olsunlar da siz hayvanların sırtında olun (olacak şey değil)!” buyurdular.
HadisNo : 5453

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Cenazenin Teşyii Ve Taşınması
Ravi : Cabir İbnu Semure
Hadis : Resulullah (sav) Ebu`d-Dahdah`ın cenazesini yayan takip etti. At sırtında geri döndü.
HadisNo : 5454

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Cenazenin Teşyii Ve Taşınması
Ravi : Ebu Hureyre
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: “Cenazede çabuk olun. Eğer salih biri ise, kendisine iyilik yapmış olursunuz. Böyle biri değilse, belayı bir an önce sırtınızdan atmış olursunuz.”
HadisNo : 5455

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Cenazenin Teşyii Ve Taşınması
Ravi : Ubadetu`bnu`s-Samid
Hadis : Resulullah (sav) cenazeyi takip ettiği vakit, cenaze mezara konuncaya kadar oturmazdı. Bir Yahudi alimi (bir gün) karşısına çıkıp: “Ey Muhammed, biz de böyle yaparız!” dedi. Bunun üzerine Aleyhissalatu vesselam: “Onlara muhalefet edin! Oturun!” emrettiler!
HadisNo : 5456

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Cenazenin Teşyii Ve Taşınması
Ravi : Amr İbnu Rebia
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: “Sizden biri bir cenazenin geçtiğini görürse, cenaze ile birlikte yürümese bile, cenazeyi geride bırakıncaya veya cenaze kendisini geride bırakıncaya veya cenaze onu geride bırakmadan, yere konuncaya kadar oturmasın.”
HadisNo : 5457

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Cenazenin Teşyii Ve Taşınması
Ravi : Muhammed İbnu Şirin
Hadis : Hasan İbnu Ali ve İbnu Abbas (ra) (otururlar iken) bir cenaze geçmişti. Hz. Hasan derhal ayağa kalktı, İbnu Abbas ayağa kalkmadı. Hasan radıyallahu anh: “Resulullah (sav) bir Yahudinin cenazesine ayağa kalkmadı mı?” dedi. Bunun üzerine İbnu Abbas da ayağa kalktı. Cenaze için kalktı, sonra tekrar oturdu. [Bir rivayette: “Ben melekler için, yani cenaze ile birlikte olan melekler için ayağa kalktım” denmiştir.] HadisNo : 5458

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Cenazenin Teşyii Ve Taşınması
Ravi : Hasan İbnu Ali
Hadis : Resulullah (sav) otururken bir Yahudi cenazesi geçiyordu. Yahudi cenazesinin, başından yukarıda olmasını iyi karşılamadı ve ayağa kalktı.
HadisNo : 5459

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Defin Ve Defin Şekli
Ravi : Hişam İbnu Amir
Hadis : Uhud günü Ensar, Resulullah (sav)`a gelip: “Bize yara ve meşakkat isabet etti, ne emredersiniz (ey Allah`ın Resulü)?” dediler. Aleyhissalatu vesselam da: “Kabirleri genişletin ve derinleştirin. Bir kabre iki-üç kişiyi birden koyun!” buyurdular. “Öyleyse hangisi öne konsun?” denildi. “Kur`an`ı daha çok bilen!” buyurdular.
HadisNo : 5460
Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Defin Ve Defin Şekli
Ravi : Muttalib İbnu Ebi Vedaa
Hadis : Osman İbnu Maz`un öldüğü zaman, cenazesi Medine`den dışarı çıkarıldı ve gömüldü. Osman radıyallahu anh, muhacirlerden Medine`de ilk ölen kimse idi. Resulullah (sav), bir adama Osman için bir kaya [getirerek mezar yerini belli etmesini] emretti. Adam [bir taş aldı, fakat] taşımaya güç

yetiremedi. Resulullah (sav) bizzat gidip kollarını sıvadı. -Ravi der ki: “Sanki ben sıvadığı sırada Resulullah`ın kollarının beyazlığını görür gibiyim.”- Sonra kayayı getirip Osman`ın baş tarafına koydu ve: “Bununla, kardeşimin kabrini işaretliyorum, ailemden ölenleri bunun yanma gömeceğim” buyurdu.
HadisNo : 5471

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Defin Ve Defin Şekli
Ravi : Abdullah İbnu Ebi Müleyke
Hadis : Abdurrahman İbnu Ebi Bekr (ra) Mekke yakınlarında bir yer olan Hubşiyy`de vefat ettiği zaman Mekke`ye taşındı ve orada defnedildi. Hz. Aişe (ra) Mekke`ye gelince Abdurrahman`ın kabrine uğradı ve şu beyitleri okudu: “Biz (Irak Kralı) Cezime`ye uzun zaman (kırk yıl hizmet eden) iki nedimesi (Malik

ve Akil) gibiydik. Öyle ki (hakkımızda): “Bunlar ebediyen ayrılmayacaklar” denmişti. Vakta ki, ben ve (kardeşim) Malik uzun beraberlikten sonra ayrılınca, sanki tek gece beraber kalmadık gibi oldu.” Hz. Aişe sonra şunları söyledi: “Vallahi ben burada olsaydım, öldüğün yerde defnedilirdin. Eğer ölümüne hazır olsaydım ziyaretine de gelmezdim.”
HadisNo : 5472

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Defin Ve Defin Şekli
Ravi : Osman
Hadis : Resulullah (sav), ölünün defnini tamamlayınca, kabri üzerinde durur ve: “Kardeşiniz için (Allah`tan) mağfiret talep edin, onun için (karşılaşacağı sorgulamada) metanet dileyin. Zira şimdi ona hesap sorulacak!” buyururdu.
HadisNo : 5473

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Defin Ve Defin Şekli
Ravi : Ali
Hadis : Hz. Ali (ra), anlatıldığına göre, bir ölünün defin işini tamamlayınca şöyle derdi: “Allahım, bu kulundur, sana gelmiştir. Sen ise yanına inilenin en hayırlısısın. Ona mağfiret et, onun girdiği yeri (kabri) geniş kıl.” [Rezin tahric etmiştir.] HadisNo : 5474

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Defin Ve Defin Şekli
Ravi : Bureyre
Hadis : Ravi, anlatıldığına göre, ölünce, kabrinin üzerine iki yaş çubuk konmasını tavsiye etmiştir.
HadisNo : 5475

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Defin Ve Defin Şekli
Ravi : Aişe
Hadis : Urve tu`bnu`z-Zübeyr, Hz. Aişe (ra)`den naklen anlatıldığına göre, “Urve`nin kardeşi Abdullah İbnu`z-Zübeyr`e Aişe dedi ki: “Beni arkadaşlarımla birlikte defnedin. Resulullah`la birlikte odaya defnetmeyin. Zira ben, O`nunla birlikte tezkiye olunmamdan hoşlanmam.”
HadisNo : 5476

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Kabir Ziyareti
Ravi : Ebu Hureyre
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: “Allah kabirleri çok ziyaret eden kadınlara ve kabirlerin üzerine mescidler yapanlara, kandiller takanlara da lanet etsin.”
HadisNo : 5477

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Kabir Ziyareti
Ravi : Abdullah İbnu Amr İbni`l-As
Hadis : Resulullah (sav)`a birlikte bir ölü defnettik. Defin işi bitince Aleyhissalatu vesselam`la birlikte ölünün (çıktığı evin) kapısının hizasına kadar geldik. Orada gelmekte olan bir kadınla karşılaştık.

Zannımca, Aleyhissalatu vesselam onu tanıdı. Bu, Hz. Fatıma (ra) idi. “Evden niye ayrıldın?” diye sordu. “Şu ölünün sahibine geldim. Ölülerine olan merhamet duygularımı onlara ifade ettim. (Allah rahmet etsin dedim) -veya ölüleri sebebiyle onlara taziyede (başsağlığı dileğinde) bulundum-” dedi.

Aleyhissalatu vesselam: “Belki sen onlarla birlikte kabirlere kadar vardın!?” dedi. Hz. Fatıma: “Allah korusun! O hususta sizin zikrettiğiniz günahı işittim, (hiç kabre kadar gider miyim!)” dedi. Aleyhissalatu vesselam: “Eğer onlarla kabirlere kadar gitmiş olsaydın…”diyerek ciddi bir tehditte bulundu. [Ravilerden biri, “Küda”dan maksadın kabirler olduğunu zannederim” dedi.] HadisNo : 5478

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Kabir Ziyareti
Ravi : Büreyde
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ben sizi kabirleri ziyaretten men etmiştim. Artık onları ziyaret edebilirsiniz. Çünkü onlar size ahireti hatırlatır.”
HadisNo : 5479

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Kabir Ziyareti
Ravi : Ebu Hureyre
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: “Rabbimden anneme istiğfar talep etmek için izin istedim, fakat bana izin vermedi. Kabrini ziyaret etmem için izin istedim, buna izin verdi.”
HadisNo : 5480

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Kabir Ziyareti
Ravi : İbnu Abbas
Hadis : Resulullah (sav), Medine ehlinin mezarlarına uğramıştı. Mezarlara yüzünü çevirerek: “Esselamu aleyküm (selam üzerinize olsun) ey kabir halkı! Allah sizi de bizi de mağfiret buyursun. Sizler bizim seleflerimizsiniz. Biz de arkadan geleceğiz” buyurdular.
HadisNo : 5481

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Kabir Ziyareti
Ravi : Ebu Hureyre
Hadis : Resulullah (sav) bir mezarlığa uğramıştı: “Selam üzerinize olsun ey mü`minler cemaatinin mahalle halkı! İnşaallah biz de sizlere kavuşacağız!” buyurdular.” [Müslim ve Nesai`de Büreyde`den gelen bir rivayette şu ziyade var: “Allah`tan bizim için de sizin için de afiyet dilerim.”] HadisNo : 5482

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Kabir Ziyareti
Ravi : Ebu Hureyre
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: “Birinizin bir kor üzerine oturup elbisesini oradan da bedenini yakması, kendisi için bir kabrin üzerine oturmaktan daha hayırlıdır.”
HadisNo : 5483

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Kabir Ziyareti
Ravi : Ali
Hadis : Hz. Ali (ra)`den anlatıldığına göre kabirlere dayanır, üzerlerine yatardı.
HadisNo : 5484

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Kabir Ziyareti
Ravi : Osman İbnu Hakim
Hadis : Harice İbnu Zeyd elimden tutup beni bir kabrin üzerine oturttu ve amcam Zeyd İbnu Sabit (ra)`ten haber verdi. Buna göre, Zeyd şöyle demişti: “Kabir üzerine oturmanın mekruhluğu, onun üzerinde abdest bozanlaradır.”
HadisNo : 5485

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Taziye Hakkında
Ravi : Ebu Berze el-Eslemi
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim çocuğunu kaybeden bir anneye taziyede bulunursa cennette ona bir bürde giydirilir.”
HadisNo : 5486

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Taziye Hakkında
Ravi : İbnu Mes`ud
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim (bir belaya) maruz olana taziyede bulunursa, ona öbürünün sevabının bir misli verilir.”
HadisNo : 5487

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Taziye Hakkında
Ravi : Abdullah İbnu Cafer
Hadis : Ca`ferin ölüm haberi geldiği zaman, Resulullah (sav): “Ca`fer ailesi için yemek yapın! Çünkü onlara, onları meşgul eden (haber) geldi!” buyurdular.
HadisNo : 5488

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Taziye Hakkında
Ravi : Aişe
Hadis : Ölünün kemiğini kırmak, onu diri iken kırmak gibidir. [(Hz. Aişe bu sözüyle) günah cihetiyle demek istemiştir.] HadisNo : 5489

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Taziye Hakkında
Ravi : Ebu Katade
Hadis : Bir cenaze geçirilmişti. Resulullah (sav): “Hem o istirahata kavuştu, hem de ondan istirahata kavuşuldu” buyurdular. Bunun üzerine, yanındakiler: “Ey Allah`ın Resulü, “istirahata kavuşan” ve “ondan istirahata kavuşan” kimdir, bu ne demektir?” diye sordular. Şu açıklamayı yaptı: “Mü`min kul (ölünce) dünyanın yorgunluk ve ağrılarından kurtulur. Tacir (ölünce) ondan da kullar, memleket, ağaçlar ve hayvanlar kurtulur.”
HadisNo : 5490

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Taziye Hakkında
Ravi : İbnu Amr İbni`l-As
Hadis : Medine`de doğan bir adam Medine`de ölmüş idi. Resulullah (as) namazını kıldırdı, sonra da: “Keşke doğduğu yerden başka bir yerde ölseydi!” buyurdu. Oradakiler “Niçin?” diye sorunca açıkladı: “Kul doğduğu yerin dışında ölürse, cennette doğduğu yerle eserinin kesildiği (ecelinin geldiği) yerin arası mukayese edilir!”
HadisNo : 5491

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Ölümden Sonrası Hakkında
Ravi : Hani Mevla Osman İbnu Affan
Hadis : Hz. Osman (ra), bir kabrin üzerinde durunca sakalı ıslanıncaya kadar ağlardı. Kendisine: “Cenneti ve cehennemi hatırladığın vakit ağlamıyorsun, fakat kabri hatırlayınca ağlıyorsun!” dediler.

Bunun üzerine: “Çünkü Resulullah (sav)`ın şöyle söylediğini işittim: “Kabir, ahiret menzillerinin birinci menzilidir. Kişi ondan kurtulabilirse, ondan sonrakiler daha kolaydır. Ondan kurtulamazsa ondan sonrakiler bundan daha zordur, daha şediddir.” Hz. Osman devamla Resulullah (sav)`ın şu sözünü de

nakletti: “(Ahiret aleminden gördüğüm) manzaraların hiçbiri kabir kadar korkutucu ve ürkütücü değildi!” [Rezin şu ziyadeyi kaydetti: “Hani der ki: “Hz. Osman (ra)`ın şu beyti inşa ettiğini işittim: “Eğer ondan necat buldunsa, büyük musibetten kurtuldun. Aksi halde senin kurtulacağını hayal etmem.”] HadisNo : 5492

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Ölümden Sonrası Hakkında
Ravi : Ali
Hadis : Şu ayet ininceye kadar kabir azabından şüphelenmeye devam etmiştik. (Mealen): “Sayınızın çokluğuyla övünmek sizi oyaladı. Öyle ki, kabirleri ziyaret ettiniz.”
HadisNo : 5493

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Ölümden Sonrası Hakkında
Ravi : Aişe
Hadis : Hz. Aişe, anlattığına göre, bir Yahudi kadın, yanına girdi. Kabir azabından bahsederek: “Seni kabir azabından Allah korusun!” dedi. Aişe de Resulullah (sav)`a kabir azabından sordu. Aleyhissalatu

vesselam: “Evet, kabir azabı haktır. Onlar kabirde azap çekerler, onların azabını hayvanlar işitir!” buyurdu. Hz. Aişe der ki: “Bundan sonra Aleyhissalatu vesselam`ın namaz kılıp da, namazında kabir azabından istiaze etmediğini hiç görmedim.”
HadisNo : 5494

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Ölümden Sonrası Hakkında
Ravi : İbnu Abbas
Hadis : Resulullah (sav) (bir gün) iki kabre uğradı ve: “(Bunlarda yatanlar) azab çekiyorlar. Azabları da büyük bir günahtan değil” buyurdular. Sonra sözlerine şöyle devam ettiler: “Evet! Biri, nemimede (laf

getirip götürmede) bulunurda. Diğeri de idrar sıçrantısına karşı korunmazdı.” Aleyhissalatu vesselam sonra yaş bir hurma dalı istedi, ikiye böldü. Birini birinin üzerine dikti, birini de öbürünün üzerine dikti. Sonra da: “Belki bunlar yaş kaldıkça azapları hafifler” buyurdular.
HadisNo : 5495

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Ölümden Sonrası Hakkında
Ravi : İbnu Ömer
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: “Sizden biri ölünce, kendisine akşam ve sabah (cennet veya cehennemdeki) yeri arzedilir. Cennet ehlinden ise, (yeri) cennet ehlinin (yeridir), ateş ehlinden ise (yeri) ateş ehlinin (yeridir). Kendisine: “Allah seni kıyamet günü diriltinceye kadar senin yerin işte budur!” denilir.”
HadisNo : 5496

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Ölümden Sonrası Hakkında
Ravi : Zeyd İbnu Sabit
Hadis : Resulullah (sav), bizimle birlikte, Beni Neccar`a ait bir bahçede bulunduğu sırada bindiği katır, onu aniden saptırdı, nerdeyse (sırtından yere) atacaktı. Karşımızda beş veya altı kabir vardı.

Aleyhissalatu vesselam: “Bu kabirlerin sahiplerini bilen var mı?” buyurdular. Bir adam: “Ben biliyorum!” deyince, (aleyhissalatu vesselam): “Ne zaman öldüler?” dedi. Adam: “Şirk devrinde” deyince

Aleyhissalatu vesselam: “Bu ümmet kabirde fitneye maruz kılınacak. Eğer birbirinizi defnetmemenizden korkmasaydım şahsen işitmekte olduğum kabir azabını size de işittirmesi için Allah`a dua ederdim”

buyurdular ve sonra şunları söylediler: “Kabir azabından Allah`a sığının!” Oradakiler: “Kabir azabından Allah`a sığınırız!” dediler. Aleyhissalatu vesselam: “Cehennem azabından da Allah`a sığının!” dedi.

“Cehennem azabından Allah`a sığınırız” dediler. “Fitnelerin açık ve kapalı olanından Allah`a sığının!” dedi. “Açık ve kapalı her çeşit fitneden Allah`a sığınırız!” dediler. “Deccal`ın fitnesinden Allah`a sığının!” buyurdu. “Deccal`ın fıtnesinden Allah`a sığınırız!” dediler.
HadisNo : 5497

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Ölümden Sonrası Hakkında
Ravi : Ebu Eyyub el-Ensari
Hadis : Güneş battıktan sonra, Resulullah (sav) çıkmıştı, bir ses işitti: “Bu, kabirlerinde azab çeken Yahudiler(in sesidir)!” buyurdular.
HadisNo : 5498

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Ölümden Sonrası Hakkında
Ravi : Enes
Hadis : Resulullah (sav) bir kabirden bir ses işitmişti: “Bu ne zaman öldü? (bileniniz var mı?)” buyurdular. “Cahiliye devrinde!” dediler. Bu cevaba sevindi ve: “Eğer birbirinizi defnetmemenizden korkmasaydım kabir azabını size de işittirmesi için dua ederdim” buyurdular.
HadisNo : 5499

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Ölümden Sonrası Hakkında
Ravi : Enes
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kul kabrine konulup, yakınları da ondan ayrılınca -ki o, geri dönenlerin ayak seslerini işitir- kendisine iki melek gelir. Onu oturtup: “Muhammed (sav) denen kimse

hakkında ne diyordun?” diye sorarlar. Mü`min kimse bu soruya: “Şehadet ederim ki. O, Allah`ın kulu ve elçisidir!” diye cevap verir. Ona: “Cehennemdeki yerine bak! Allah orayı cennette bir mekana tebdil etti” denilir. (Adam bakar) her ikisini de görür. Allah da ona, kabrinden cennete bakan bir pencere açar. Eğer

ölen kafir ve münafık ise (meleklerin sorusuna): “(Sorduğunuz zatı) bilmiyorum. Ben de herkesin söylediğini söylüyordum!” diye cevap verir. Kendisine: “Anlamadın ve uymadın!” denilir. Sonra kulaklarının arasına demirden bir sopa ile vurulur. (Sopanın acısıyla) öyle bir çığlık atar ki, onu (insan ve cinlerden ibaret olan) iki ağırlık dışında ona yakın olan bütün (kulak sakileri) işitir.”
HadisNo : 5500
Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Ölümden Sonrası Hakkında
Ravi : Enes
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ölüyü, (mezarcı kadar) üç şey takip eder: Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi geri döner, biri baki kalır: Ailesi ve malı geri döner, ameli kendisiyle baki kalır.”
HadisNo : 5501

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Ölümden Sonrası Hakkında
Ravi : Ebu Hureyre
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ölüp de pişman olmayan yoktur, mutlaka herkes nedamet duyar: İyi yolda olan hayrını daha çok artırmadığı için pişman olur, nedamet duyar. Kötü yolda olan da nefsini kötülükten çekip almadığına pişman olur, nedamet duyar.”
HadisNo : 5502

Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
Konu : Ölümden Sonrası Hakkında
Ravi : Ebu Hureyre
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bir insan ölünce üç kişi hariç herkesin ameli kesilir: Sadaka-i cariyi (bırakan), veya istifade edilen bir ilim (bırakan) veya kendine dua edecek salih evlat (bırakan).”
HadisNo : 5503

OKUDUYSANIZ yada IZLEDIYSENIZ PAYLAŞIN LÜTFEN HERKES OKUSUN ve IZLESIN.

Bu habere de bakabilirisiniz

hadisler

Ömrünü nerede tükettiğinden

Hiçbir kul, kıyâmet günün ömrünü nerede tükettiğinden, ilmiyle ne yaptığından, malını nereden kazanıp nereye harcadığından, vücudunu nerede yıprattığından hesâba çekilmedikçe bir adım dahî atamaz!”

Bir Cevap Yazın

CLOSE
CLOSE