Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu orucu bilerek bozmanın hükmünü deklare etti.

Orucunu bilerek ve kasden bozmak Ramazan’ın hürmetine saygısızlıktır ve büyük günahtır. Hz. Peygamber orucunu bu şekilde bozanların kefaret ile yükümlü olacaklarını belirtmiştir (Buhari, Savm, 30, Bağışlama 20, Nafakat, 13, Keffarat, 2-4; Müslim, Sıyam, 81).

Gene Hz. Peygamber (s.a.s.)’in bildirdiğine bakılırsa oruç kefareti, ilk olarak bir köle azat etmektir, buna olanak bulunmadığında -ki günümüz şartlarında bu olanak fiilen ortadan kalkmıştır- iki kameri ay yada 60 gün ara vermeksizin oruç tutmaktır.

Buna da gücü yetmeyen şahıs, 60 fakiri bigün ya da bir fakiri 60 gün doyurur. Bu keffaretin yanında ek olarak, bozulan o orucun da kaza edilmesi gerekir (Merğinani, el-Hidaye, I, 124-125).

Kaynak: Diyanet