Ana Sayfa / Eğitim / Özel Eğitim Öğretmenliği Nasıl Bir Bölümdür?

Özel Eğitim Öğretmenliği Nasıl Bir Bölümdür?

Özel Eğitim Öğretmenliği Nasıl Bir Bölümdür?

Özel Eğitim Öğretmenliği Nasıl Bir Bölümdür?

Yaşıtlarıyla aynı şartlarda eğitim alamayacak durumda olan evlatların eğitiminde görevli eğitmenlere hususi eğitim öğretmeni adı verilir. Oldukça kıymetli olan bu meslek tek bir üniversitede eğitim verir. Bu üniversite Lefke Avrupa Üniversitesi’dir. Tam burslu, yarı burslu ya da %25 burslu seçenekleri vardır. Alınan eğitim, İşitme Engelliler Öğretmenliği ve Zihinsel Engelliler Öğretmenliği anabilim dallarına ayrılır.

Alınan Dersler

Dört senelik lisans eğitiminden oluşan bölümde alınabilecek dersler:

 • Birinci yıl alınan dersler: Mustafa Kemal Atatürk İlke ve İnkılapları zamanı, Türk dili, psikolojiye giriş, hususi eğitim, eğitim bilimine giriş, İngilizce, dil gelişimi ve yazışma, zihinsel engelliler ve eğitimi, sıhhat bilgisi ve ilk yardım, aile ve engelli kişi, işitme engelliler ve eğitimi, engelliler ve cemiyet, eğitim psikolojisidir.
 • İkinci yıl alınan dersler: Öğretim ilke ve şekilleri, bilimsel araştırma şekilleri, çocuk ve ruh sağlığı, rehberlik, kaynaştırma destek hususi eğitim hizmetleri, bireyselleştirilmiş öğretim planları, yaratıcı drama, bilgisayar, ölçme ve değerlendirme, erken çocuklukta hususi eğitimdir. Anabilim dalı seçimine gore: işitmenin doğası, işitme engelliler ve dil, zihin engellilere matematik öğretimi, zihin engellilere beceri ve kavram öğretimi, işitme engellilerde yazışma becerileri, işitme engelliler erken çocukluk süreci eğitimi, zihinsel engellilere günlük yaşam ve toplumsal beceri eğitimi, zihin engellilere fotoğraf iş öğretimi, zihinsel engellilere yazışma becerileri kazandırılmasıdır.
 • Üçüncü yıl alınan dersler: Derslik yönetimi, gövde eğitimi ve oyun öğretimi, müzik öğretimi, çocuk edebiyatı, topluma hizmet ve uygulamaları, okul deneyimi ve kaynaştırma uygulamalarıdır. Anabilim dalına gore: zihinsel engellilere okuma yazma öğretimi, işitme engellilere okuma yazma eğitimi, zihinsel engellilere toplumsal yaşam ve beceri eğitimi, işitme engellilere matematik öğretimi, zihinsel engellilere fen bilgisi öğretimi, işitme engellilere hususi eğitim öğretimi, işitme cihazları, işitme engellilere Türkçe öğretimi, işitme engellilerde alternatif yazışma şekilleri, zihinsel engellilere oyun ve şarkı öğretimidir.
 • Dördüncü yıl alınan dersler: Yasalar ve hususi eğitim, Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi, hususi eğitimde aile eğitimi ve rehberliği, hususi eğitimde öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı, aileyle görüşme teknikleri, erken müdahale ve uygulamaları, hususi eğitimde düşünme becerileri, akran öğretimi, yanlışsız öğretim şekilleri, çoklu yetersizliği olan bireylerin eğitimidir. Anabilim dalına gore: işitme engelliler için teknoloji ve materyal tasarımı, Koklear implant ve dinleme eğitimi, işitme engelliler eğitimde ders planı geliştirme, zihin engelliler öğretmenlik uygulaması, zihin engellilerde iş ve meslek eğitimi, otistik evlatların eğitimi, zihin engellilerde iş ve meslek eğitimi, zihin engellilere Türkçe öğretimi, hususi eğitimde uyarlanmış fizyolojik eğitim, hususi eğitimde teknoloji kullanımıdır.

Emek harcama Alanları

Bölüm oldukça azca mezun verdiği için, bireylerin iş bulma imkânları oldukça kuvvetlidir.

Devlette;

 • İlköğretim okullarında,
 • Rehberlik araştırma merkezlerinde,
 • Üniversitelerde,

Özel sektörde

 • Rehabilitasyon merkezlerinde,
 • Danışmanlık merkezlerinde,
 • Bireysel,

Aranan Nitelikler

Bu sıkıntılı mesleği seçmek isteyen kişilerde bazı özellikler aranır.

 • Kendini geliştirmeye açık bireyler olmalılar.
 • Araştırmayı sevmeli ve yenilikleri takıp etmeliler.
 • Oldukça sabırlı bir kişiliğe haiz olmalılar.
 • Evlatları sevmeliler.
 • Bilimsel niteliği olan kabiliyetleri yüksek olmalıdır.
 • İyi bir gözlemci olmalılar ve gözlemlerini aldıkları eğitim doğrultusunda yorumlayabilmeliler.
 • Ruhsal olarak oldukça kuvvetli bir yapıya haiz olmalılar.

Bu habere de bakabilirisiniz

İşletme Nasıl Bir Bölümdür?

İşletme bölümü üniversitelerin İktisadı ve İdari Bilimler Fakültesi içerisinde yer alan ve birden çok disiplini içerisinde bulunduran bir bölümdür. İşletme bölümü, tüm dünyada geçerliliği olan ve her geçen yıl önemi artan bir bölüm olarak göze çarpmaktadır. 

Bir Cevap Yazın

CLOSE
CLOSE