Ana Sayfa / Hadisler / Peygamberimizin en güzel örnek olan hadisi

Peygamberimizin en güzel örnek olan hadisi

 Peygamberimizin en güzel örnek olan hadisi

En Güzel Örnek: Peygamberimiz

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Andolsun ki, sizden Allâh’a ve âhiret gününe kavuşacağını uman ve Allâh’ı çok zikreden (mü’min)ler için Rasûlullâh’ta üsve-i hasene (en mükemmel bir örnek) vardır.”(Ahzâb, 21)

Rasûlullah (sav) buyurdular:
“Ben başka bir maksatla değil, ancak güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim.” (Muvatta, Hüsnü’l-Hulk, 8)

Allâh Rasûlü (sav), öyle bir sıdk hâli üzere idi ki, henüz O’na îmân etmediği devrede büyük bir peygamber düşmanı olan Ebu Süfyan dahî, Bizans imparatoru Herakliyus’un:
“–Hiç sözünde durmadığı oldu mu?” suâline:
“–Hayır! O, verdiği her sözü tutar!” ifâdesinden başka bir şey söyleyememişti. (Buhârî, Bed’ü’l-vahy 6, Salât 1, Sadakât 28; Müslim, Cihâd 74)
Ayrıca
Peygamber Efendimiz’in amansız bir düşmânı olan Ebû Cehil ve arkadaşlarının, günün birinde O’na:
“–Ey Muhammed! Vallâhi biz Sen’i yalanlamıyoruz; Sen bizim katımızda sâdık ve doğru bir kişisin. Lâkin biz, Sen’in getirmiş olduğun şeyi yalanlıyoruz.” demeleri, câhiliye Araplarının Efendimiz’e ne derece îtimâd ettiklerini göstermektedir. (Osman Nûri Topbaş, Emsalsiz Örnek Şahsiyet Hz. Muhammed Mustafa (sav), Erkam Yay.)Kısa Günün Kârı
Doğruluktan hiç ayrılmayalım.

Lügatçe
sıdk: Doğruluk, gerçeklik.
îtimât: Güven, emniyet.

Peygamberimizin Güzel Ahlakı İle İlgili Hadis Ve Ayet Örnekleri Nelerdir?

Peygamber Efendimizin hayatının her anında müminlere çok güzel örnekler bulunmaktadır Hz Muhammed (sav)’in sahabeleriyle olan sohbetleri onlara hitapları şakaları çocuklara olan sevgi ve ilgisi hanımlarına karşı adaletli sevecen ve ilgili tavrı hem ailesi hem de tüm Müslümanlar için örnek bir koruyucu olması güler yüzü neşesi canlılığı müminlere olan düşkünlüğü ve şefkati güzel ahlakın ve ideal insan modelinin önemli bir örneğidir Bu bölümde Peygamber Efendimizin Allah’ın hoşnut olduğu güzel hayatından örnekler verilecektir

Peygamberimiz (sav) güler yüzlüydü ve güler

yüzlü olmayı tavsiye ederdi:

Peygamber Efendimiz üzerindeki ağır sorumluluğa ve karşılaştığı türlü zorluklara rağmen son derece tevekküllü teslimiyetli ve huzurlu bir insandı Hayatının her anında imanın neşesi ve şevki içindeydi Hem bu imani neşesi hem de güzel ahlakı nedeniyle daima güler yüzlü ve candan bir tavrı vardı Sahabeler Peygamberimiz (sav)’in bu halini şöyle anlatmaktadırlar:

Hz Ali (ra): “Onun güler yüzlü oluşu ve herkese nazik davranışı adeta onu halka bir baba yapmıştı Herkes onun katında ve nazarında eşit idi (İmam Muhammed Bin Muhammed bin Süleyman er-Rudani Büyük Hadis Külliyatı Cem’ul-fevaid min Cami’il-usul ve Mecma’iz-zevaid cilt 5 İz Yayıncılık s 33) ”

Allah Resulü daima güler yüzlü yumuşak huylu idi (İmam Muhammed Bin Muhammed bin Süleyman er-Rudani Büyük Hadis Külliyatı Cem’ul-fevaid min Cami’il-usul ve Mecma’iz-zevaid cilt 5 İz Yayıncılık s34)

“Allah Resulü halkın en çok gülümseyeni ve en neşelisi idi (Huccetü’l İslam İmam Gazali İhya’u Ulum’id-din 2 cilt Çeviri: Dr Sıtkı Gülle Huzur Yayınevi İstanbul 1998 s801) ”

Peygamberimiz (sav) ashabına da güler yüzlü olmalarını tavsiye etmiş ve şöyle demiştir:

“Sizler insanları mallarınızla memnun edemezsiniz onları güzel yüz ve güzel huyla hoşnut edersiniz (Bezzar Ebu Yala Taberani; Huccetü’l İslam İmam Gazali İhya’u Ulum’id-din 3 cilt Çeviri: Dr Sıtkı Gülle Huzur Yayınevi İstanbul 1998 s 111) ”

“Allah Teala kolaylık gösteren ve güler yüzlü kişiyi sever (Huccetü’l İslam İmam Gazali İhya’u Ulum’id-din 2 cilt Çeviri: Dr Sıtkı Gülle Huzur Yayınevi İstanbul 1998 s444) ”

Peygamberimiz (sav)’in sahabeleri ile olan ilişkisi ve sohbetleri

Peygamberimiz (sav) çevresindeki Müslümanlarla çok yakından ilgilenirdi Onların her birinin imanını tavrını temizliğini neşesini sağlığını yakından takip ederdi Her birinin eksiklerini ihtiyaçlarını gözetir temin edilmesini sağlardıOnlarla olan sohbetlerinde ise onları çok hoş tutar gönüllerini alırdı Sahabeler yanından neşe ve huzur içinde ayrılırlardı

En yakınlarından biri olan Hz Ali (ra) Peygamberimiz (sav)’in sohbetlerindeki ortamı ve sahabeleriyle olan ilişkisini şöyle açıklamıştır:

“Resulullah insanların eli en açık gönlü en geniş ve şivesi en düzgün olanı yüklendiği işi en iyi şekilde ifa edeni en yumuşak huyluları ve sohbeti en güzel olanıydı Onu tanıyıp sohbetinde bulunanlar ona severek sokulurdu Onu niteleyen: ‘Ondan önce de ondan sonra da onun gibisini görmedim’ derdi Ne zaman kendisinden bir şey istense onu mutlaka verirdi (Tirmizi; Huccetü’l İslam İmam Gazali İhya’u Ulum’id-din 2 cilt Çeviri: Dr Sıtkı Gülle Huzur Yayınevi İstanbul 1998 s814) ”

“(Birlikte) oturduğu kimselerin her biriyle ilgilenir farklı muamele ettiği izlenimi vermezdi İhtiyacını gidermesi için onunla oturan veya onu ayakta tutan kimseye karşı sabırlı olur o kişi ayrılmadıkça kendisi onu terk edip ayrılmazdı (İmam Muhammed Bin Muhammed bin Süleyman er-Rudani Büyük Hadis Külliyatı Cem’ul-fevaid min Cami’il-usul ve Mecma’iz-zevaid cilt 5 İz Yayıncılık s33) ”

“Ashabını özler (göremediği zaman) sorardı İnsanların durumlarının nasıl olduğunu işlerinin ne alemde olduğunu da sorardı Güzele güzel çirkine çirkin derdi (İmam Muhammed Bin Muhammed bin Süleyman er-Rudani Büyük Hadis Külliyatı Cem’ul-fevaid min Cami’il-usul ve Mecma’iz-zevaid cilt 5 İz Yayıncılık s33) ”

“Daima doğruların yanındaydı başkasını kabul etmezdi Yanına geçici olarak girerlerdi çıktıklarında mutmain olarak çıkarlardı Yanından birer delil ve kılavuz olarak çıkarlardı (İmam Muhammed Bin Muhammed bin Süleyman er-Rudani Büyük Hadis Külliyatı Cem’ul-fevaid min Cami’il-usul ve Mecma’iz-zevaid cilt 5 İz Yayıncılık s33) ”

Gelen yabancıların aşırı ve mantık dışı davranışlarını sabırla karşılardı Ashab bazen buna kızarlardı da o onları teskin eder şöyler derdi: “böyle kimseleri gördüğünüzde onu irşad edin! (İmam Muhammed Bin Muhammed bin Süleyman er-Rudani Büyük Hadis Külliyatı Cem’ul-fevaid min Cami’il-usul ve Mecma’iz-zevaid cilt 5 İz Yayıncılık s34) ”

“Kimsenin sözünü kesmez bitirinceye kadar beklerdi (İmam Muhammed Bin Muhammed bin Süleyman er-Rudani Büyük Hadis Külliyatı Cem’ul-fevaid min Cami’il-usul ve Mecma’iz-zevaid cilt 5 İz Yayıncılık s34) “166

” İnsanları birbirine sevdirecek birbirlerine kaynaştıracak şeyleri konuşurdu Onları ürkütmez kaçırmazdı Her kavmin liderine önem atfederdi; ikram ederdi (İmam Muhammed Bin Muhammed bin Süleyman er-Rudani Büyük Hadis Külliyatı Cem’ul-fevaid min Cami’il-usul ve Mecma’iz-zevaid cilt 5 İz Yayıncılık s33) “167

Torunu Hz Hasan (ra) ise Peygamberimiz (sav) için şunları söylemiştir:

“Bakışları son derece anlamlı idi Mani kelimelerle (az sözle çok mana ifade edecek şekilde) gayet güzel ve veciz konuşurdu Sözlerinde ne fazlalık olurdu ve ne de eksiklik (İmam Muhammed Bin Muhammed bin Süleyman er-Rudani Büyük Hadis Külliyatı Cem’ul-fevaid min Cami’il-usul ve Mecma’iz-zevaid cilt 5 İz Yayıncılık s32) ”

İleri gelen kimselerle de sade vatandaşlarla da eşit şekilde konuşurdu Onlardan hiçbir şeyi saklamazdı (İmam Muhammed Bin Muhammed bin Süleyman er-Rudani Büyük Hadis Külliyatı Cem’ul-fevaid min Cami’il-usul ve Mecma’iz-zevaid cilt 5 İz Yayıncılık s32) ”

Ebu Zer (ra) Peygamberimiz (sav)’in sahabelerine karşı sevgi dolu tavrını şöyle anlatmıştır:

“Bir gün Peygamberimizin yanına gittim Bir divanda oturuyordu Kalktı beni kucakladı Bu kucaklaması gerçekten pek içtendi (Huccetü’l İslam İmam Gazali İhya’u Ulum’id-din 2 cilt Çeviri: Dr Sıtkı Gülle Huzur Yayınevi İstanbul 1998 s459) ”

Ebu Hüreyre (ra) ise Hz Muhammed (sav)’in insanlara karşı son derece ince düşünceli ve insaniyetli olan güzel tavrını şöyle tarif etmiştir:

“Allah Resulü’nün elini birisi tuttuğunda o kişi elini bırakmadıkça Resulullah elini çekmezdi Kendisiyle konuşan herkese karşı yüzünü döndürür konuşan lafını bitirmeden çehresini çevirmezdi (Huccetü’l İslam İmam Gazali İhya’u Ulum’id-din 2 cilt Çeviri: Dr Sıtkı Gülle Huzur Yayınevi İstanbul 1998 s443) ”

Peygamberimiz (sav) sahabelerinin rahatsızlıkları ile de yakından ilgilenirdi Zayıf olanların kilo almaları kilosu fazla olanların diyet yapmalarını yiyeceklerin faydalı olanlarını seçmelerini tavsiye ederdi (Tirmizi ibni-mace; İmam Gazali Huccetü’l İslam İmam Gazali İhya’u Ulum’id-din 4 cilt Çeviri: Dr Sıtkı Gülle Huzur Yayınevi İstanbul 1998 s570) Örneğin bazı hastalıklarında sahabelerine bal şerbeti içmelerini tavsiye etmiştir (Konyalı Mehmed Vehbi Tam Metni Sahih-i Buhari 4 cilt Üçdal Neşriyat İstanbul 1993 s304)

Hz Ebu Hüreyre (ra)’nin anlattığına göre bir gün Ebu Hüreyre (ra) bayıldığında Peygamberimiz (sav) onu kendisi ayağa kaldırmış evine getirmiş ve aç olduğunu anlayarak ona ilk önce süt içirmiştir (Konyalı Mehmed Vehbi Tam Metni Sahih-i Buhari 4 cilt Üçdal Neşriyat İstanbul 1993 s260)

Peygamberimiz (sav) sahabelerine şakalar yapar onlarla birlikte gülerdi

Sahabelerin aktardıkları olaylardan anlaşıldığı gibi Peygamber Efendimiz hem ailesi hem de sahabeleri ile sık sık şakalaşır onların yaptıkları esprilere güler ve onlara güzel isimler veya lakaplar takardı Ancak her konuda olduğu gibi şakalaşma konusunda da Peygamberimiz (sav) çok ince düşünceli vicdanlı ve anlayışlı davranırdı Peygamberimiz (sav)’in şakalar konusunda ashabına verdiği tavsiyeler şöyle özetlenebilir:

“Ben şaka yaparım ama sadece doğru olanı söylerim”

“Bir Müslümanın kardeşini korkutması helal değildir”

“Kardeşinle münakaşa etme alaya alarak onunla şakalaşma”

“Başkalarını güldürmek için yalan söyleyene yazıklar olsun”

“Kul şaka da olsa yalan söylemeyi doğru da olsa münakaşa etmeyi bırakmadıkça iyi bir mümin olamaz”

“Şaka da olsa yalan söylemeyin (Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi Prof Dr İbrahim Canan 15 cilt Akçağ Yayınları Ankara s 209) “175

Peygamberimiz (sav)’in sevgi konusundaki tavsiyeleri

Peygamber Efendimizin özellikle üzerinde durduğu en önemli konulardan biri müminlerin birbirlerini hiçbir çıkar gözetmeden içten bir sevgi ile sevmeleri ve birbirlerine karşı kin öfke ve kıskançlık gibi kötü hisler beslememeleriydiPeygamberimiz (sav) hem bu konuda müminlere en güzel örnek olmuş hem de onlara sık sık bu konularda tavsiyelerde bulunmuştur

Allah bu konu hakkında Kuran’da şöyle buyurmaktadır:

İşte Allah iman edip salih amellerde bulunan kullarına böyle müjde vermektedir De ki: “Ben buna karşı yakınlıkta sevgi dışında sizden hiçbir ücret istemiyorum” Kim bir iyilik kazanırsa biz ondaki iyiliği arttırırız Gerçekten Allah bağışlayandır şükredene karşılığını verendir (Şura Suresi 23)

Peygamber Efendimizin sevgi dostluk ve kardeşlik hakkındaki hadis-i şeriflerinden bazıları ise şöyledir:

“Mümin kendisi için sevdiğini kardeşi için de arzular (Buhari ve Müslim; Huccetü’l İslam İmam Gazali İhya’u Ulum’id-din 3 cilt Çeviri: Dr Sıtkı Gülle Huzur Yayınevi İstanbul 1998 s 152) ”

“Hediyeleşin birbirinizi sevin Birbirinize yiyecek hediye edin Bu rızkınızda genişlik hasıl eder (Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi Prof Dr İbrahim Canan 16 cilt Akçağ Yayınları Ankara s239) ”

“Ziyaretleşin hediyeleşin Çünkü ziyaret sevgiyi perçinler hediye de kalpteki kötü duyguları söker atar (Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi Prof Dr İbrahim Canan 16 cilt Akçağ Yayınları Ankara s239) ”

“Birbirinizi kıskanmayınız birbirinize kin tutmayınız birbirinize çirkin sözler söylemeyiniz birbirinize sırtlarınızı dönmeyiniz kiminiz kiminizi arkasından çekiştirmesin Allah’ın kulları kardeşler olunuz (Buhari ve Müslim; Huccetü’l İslam İmam Gazali İhya’u Ulum’id-din 3 cilt Çeviri: Dr Sıtkı Gülle Huzur Yayınevi İstanbul 1998 s 315) ”

“Sizden önceki toplumların derdi size de bulaştı: Haset ve kin Kin beslemek kökten kazıyan şeydir Allah’a yemin ederim ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız Size birbirinizi seveceğiniz bir şeyi haber vereyim mi? Aranızda selamı yayın (Tirmizi; Huccetü’l İslam İmam Gazali İhya’u Ulum’id-din 3 cilt Çeviri: Dr Sıtkı Gülle Huzur Yayınevi İstanbul 1998 s 425) ”

Peygamber Efendimizin çocuklara olan ilgisi ve şefkati

Peygamberimiz Hz Muhammed (sav)’in tüm insanlığa örnek olan şefkati merhameti ve müminlere olan düşkünlüğü çocuklara olan tavrında da çok yoğun olarak görülmektedir Peygamberimiz (sav) hem kendi çocukları ve torunları hem de ashabının çocukları ile çok yakından ilgilenmiş doğumlarından isimlerinin konmasına sağlıklarından ilimlerinin artmasına giyimlerinden oynadıkları oyunlara kadar onlar için tavsiyelerde bulunmuş hatta bizzat yol göstermiş ilgilenmiştir

Örneğin Peygamber Efendimiz kızı Hz Fatıma (ra)’ya her iki torununun doğumundan hemen önce “Doğum olunca bana haber vermeden çocuğa hiçbir şey yapmayın”181 diye tembihlemiştir Bebeklerin doğumundan sonra ise onların beslenmelerini bakımlarını ve nasıl korunacaklarını bizzat göstererek anlatmıştır

Peygamberimiz (sav) ayrıca yeni doğan bebeklere çocuklarına torunlarına ve ashabının çocuklarına hep dua etmiştir Onları severken ya da onların oyunlarını izlerken onlar için Allah’tan hayırlı ve uzun bir ömür ilim hikmet ve iman istemiştir Örneğin torunları Hz Hasan ve Hz Hüseyin’e her vesilede dua etmiş ve bu duasının Hz İbrahim’in Hz İshak ve Hz İsmail için ettiği dua olduğunu belirtmiştir (Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi Prof Dr İbrahim Canan 2 cilt Akçağ Yayınları Ankara s450)

Ashabından İbn-i Abbas (ra) çocukken Peygamberimiz (sav)’in kendisine “Allah’ım buna hikmeti öğret” diye dua ettiğini aktarır Ashabından Enes (ra)’e ise çocukluk döneminde Allah’ın mal ve evladını çok ve ömrünü uzun kılması ve verdiklerinin Enes (ra) hakkında hayırlı ve mübarek olması için dua etmiştir (Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi Prof Dr İbrahim Canan 2 cilt Akçağ Yayınları Ankara s450-51)

Peygamber Efendimiz çocukların oyununa da çok önem vermiş hatta zaman zaman onlarla oyun oynayarak ilgilenmiştir Hz Peygamber (sav) “Çocuğu olan onunla çocuklaşsın (Peygamberimizin Çocuk Sevgisi

) ” diyerek anne babalara çocuklarını bizzat eğlendirmelerini tavsiye etmiştir Peygamberimiz (sav) çocukların yüzme koşu güreş gibi oyun ve sporlarla meşgul edilmelerini de tavsiye etmiş hatta torunlarını ve çevresindeki çocukları buna teşvik etmiştir

Birçok sahabe Peygamber Efendimizin çocukları nasıl sevdiğini onlarla nasıl ilgilendiğini ve oyunlar oynadığını aktarmıştır Bunlardan bazıları şöyledir:

Hz Enes (ra): “Resulullah aleyhissalatu vesselam çocuklarla şakalaşmada insanların en önde olanıydı (Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi Prof Dr İbrahim Canan 15 cilt Akçağ Yayınları Ankara s209) ”

El Bera (ra): “Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellemi Hasan omuzunda iken gördüm (İmam Muhammed Bin Muhammed bin Süleyman er-Rudani Büyük Hadis Külliyatı Cem’ul-fevaid min Cami’il-usul ve Mecma’iz-zevaid cilt 5 İz Yayıncılık s135) ”

“Peygamberimiz (sav) kızı Hz Fatıma (ra)’ya şöyle derdi: ‘Haydi şu oğullarımı (Hasan ve Hüseyin) çağır bana!’ Ondan sonra o ikisini göğsüne basar koklardı (İmam Muhammed Bin Muhammed bin Süleyman er-Rudani Büyük Hadis Külliyatı Cem’ul-fevaid min Cami’il-usul ve Mecma’iz-zevaid cilt 5 İz Yayıncılık s136) ”

Ya’la İbnu Mürre (ra) Peygamberimiz (sav)’in çocuklara olan sevgisine onlarla nasıl şakalaştığına dair şunları anlatmıştır:

“Bir grup ashab Resulullah ile birlikte aleyhissalatu vesselam’ın davet edildiği bir yemeğe gittiler Yolda torunu Hüseyin’e rastladılar çocuklarla oynuyordu

“Resulullah (sav) çocuğu görünce ilerleyip cemaatin önüne geçip onu tutmak için ellerini açtı Çocuk ise sağa sola kaçmaya başladı Resulullah da onu takliden sağa sola koşarak tutuncaya kadar peşinde koştu Yakalayınca ellerinden birini çenesinin altına diğerini de ensesine koyup öptü ve ‘Hüseyin bendendir Ben de Hüseyindenim Kim Hüseyin’i severse Allah da onu sevsin Hüseyin sıbtlardan bir sıbttır (torun)’ buyurdu (Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi Prof Dr İbrahim Canan 16 cilt Akçağ Yayınları Ankara s519) ”

Hz Enes (ra)’in bildirdiğine göre Resulullah (sav) “dünyadaki iki reyhanım” dediği torunları Hasan ve Hüseyin’i sık sık yanına çağırtıp onları koklar ve bağrına basardı (Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi Prof Dr İbrahim Canan 2 cilt Akçağ Yayınları Ankara s 508)

İbnu Rebi’ati’ibni’l Haris (ra) diyor ki:

“Babam beni Abbas (ra)’da oğlu el-Fadl (ra)’ı Resulullah’a gönderdi Huzurlarına girdiğimiz zaman bizi sağlı sollu oturttu ve bizi öylesine sıkı kucakladı ki daha kuvvetlisini görmedik (Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi Prof Dr İbrahim Canan 2 cilt Akçağ Yayınları Ankara s 508) ”

Resulullah (sav)çocuklara olan sevgisini gösterirken sıkça onların başlarını okşardı ve onlara hayır duaları ederdi Örneğin Yusuf İbni Abdillah İbni Selam (ra) “Hz Peygamber (sav) beni Yusuf diye isimlendirdi başımı okşadı” derAmr İbnu Hureys (ra) ise annesinin kendisini Hz Peygamber (sav)’in huzuruna götürdüğünü Resulullah (sav)’ın başını okşayıp bol rızka kavuşması için dua ettiğini Abdullah İbnu Utbe (ra) de beş-altı yaşlarındayken Peygamberimiz Efendimizin başını okşayarak zürriyeti ve bereketi için dua ettiğini hatırlayabildiğini anlatır (Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi Prof Dr İbrahim Canan 2 cilt Akçağ Yayınları Ankara s 509)

Hz Muhammed (sav)’in çocuklara gösterdiği ilgili ve sevgi dolu tavrı Ebu Hüreyre (ra) de şu örneklerle anlatmıştır:

“Meyvenin ilk çıkanı getirildiği zaman Resulullah (sav) şöyle derdi: ‘Allah’ım Bize Medinemize meyvelerimize müdd ve saımıza (yani ölçeklerimize) kat kat bereket ver’ diye dua ederdi Sonra meyveyi orada bulunan en küçük yaştakine verirdi (Haydar Hatipoğlu Sünen-i İbni Mace Tercemesi ve Şerhi Kahraman Yayınları 9 cilt İstanbul 1983 s 82) ”

“Çocuğa karşı yumuşak davranmak Allah Resulü’nün adetlerindendi Allah Resulü bir seferden döndüklerinde çocuklar kendilerini karşılarlardı Allah Resulü de durur sahabelerine çocukları kaldırmalarını emrederdi Onlar da çocukların kimini Allah Resulü’nün önüne kimisini terkisine bindirir ve bazılarını da kendileri bineklerine alırlardı (Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi Prof Dr İbrahim Canan 2 cilt Akçağ Yayınları Ankara s 510) ”

“Resulullah (sav) Hz Fatıma’nın evinin avlusuna geldi ve oturdu ‘Burada çocuk var mıdır?’ diye sordu Hz Fatıma’nın çocuğu (Resulullah’ın torunu) süratle koşarak geldi ve Resulullah’ın boynuna sarıldı Resulullah çocuğu öptü (Konyalı Mehmed Vehbi Tam Metni Sahih-i Buhari 2 cilt Üçdal Neşriyat İstanbul 1993 s411) ”

“Çocuklarla o kadar içice olmuştu ki bir defasında yarış yapan çocukları görmüştü de onların neşesine katılmak için birlikte koşmuştu (Peygamberimizin Örnek Ahlakı

) ”

Cabir İbnu Semüre (ra) de aynı konuda şunları anlatmıştır:

“Resulullah aleyhissalatu vesselam’la birlikte ilk namazı kıldım Sonra aleyhissalatu vesselam ehline gitti Onunla ben de çıktım Onu bir kısım çocuklar karşıladı Derken onların yanaklarını bir bir okşamaya başladı Benim yanağımı da okşadı Elinde bir serinlik ve hoş bir koku hissettim (Müslim Fezail 80 (2329); Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi Prof Dr İbrahim Canan 15 cilt Akçağ Yayınları Ankara s369) “196

Kız çocuklarının doğar doğmaz öldürüldükleri bir dönemde peygamber olarak görevlendirilen Hz Muhammed (sav) kız çocuklarını da erkek çocuklardan ayırmamak gerektiğini kız çocuklarını öldürmenin günah olduğunu bildirmiş ve hepsine eşit sevgi ve ilgi göstererek topluma da güzel bir örnek olmuştur Peygamberimiz (sav)’in kız çocuklarındaki güzel özellikleri vurguladığı sözlerinden biri şudur:

“Kız ne güzel evlattır Şefkatli yardımsever munis kutlu ve analık duyguları ile doludur (Vesail Ebvab-ı Ahkam-ül-Evlad 4bab 4haber-Meşkiniden naklen; Hüseyin Hatemi İlahi Hikmette Kadın Birleşik Yayıncılık 4 baskı İstanbul 1999 s 72) “197

Peygamberimiz (sav) sevgisini hem sözleriyle hem de davranışlarıyla gösterirdi Çocuklara onları sevdiğini söylerdi (Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi Prof Dr İbrahim Canan 2 cilt Akçağ Yayınları Ankara s511)

Peygamber Efendimiz çocuklara olan şefkatinde hiçbir ayırım gözetmezdi Kendi çocuklarına ve torunlarına gösterdiği sevgi ve merhametin aynısını diğer Sahabî çocuklarına da gösterirdi Halid bin Said (ra) Peygamberimiz (sav)’i ziyarete geldiğinde yanında küçük kızı da vardı Habeşistan’da doğduğu için Peygamberimiz (sav) ona ayrı bir yakınlık gösterirdi Bir seferinde Peygamberimiz (sav)’in eline işlemeli bir kumaş parçası geçmişti Hz Halid’in kızını çağırttı ve ona verdi sevindirdi

Cemre o sıralar küçük bir çocuktu Babası alır onu Peygamberimiz (sav)’in huzuruna götürür derdi ki: “Yâ Resulallah şu kızım için Allah’a bereketle dua eder misiniz?” Peygamber Efendimiz Cemre’yi kucağına oturttu elini başına koydu ve bereketle dua buyurdu

Peygamberimiz (sav)’in yardımcısı Hz Zeyd (ra)’in oğlu Üsame (ra) Peygamber Efendimiz ile ilgili şunları anlatmıştır:

“Resulullah bir dizine beni bir dizine de torunu Hasan’ı oturtur; sonra ikimizi birden bağrına basar ve ‘Ya Rabbi bunlara rahmet et Çünkü ben bunlara karşı merhametliyim’ diye dua ederdi (Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi Prof Dr İbrahim Canan 2 cilt Akçağ Yayınları Ankara s508) ”

Bazı kimseler Peygamberimiz (sav)’in çocuklarla oyun oynamasını onlarla ilgilenmesini anlamıyorlardı Bir defasında Akra bin Habis (ra) Peygamberimiz (sav)’i Hz Hasan’ı öperken gördü ve şöyle dedi:

“Benim on çocuğum var Şimdiye kadar hiçbirini öpmedim” Bunun üzerine Peygamberimiz “Merhamet etmeyene merhamet olunmaz” buyurdu (Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi Prof Dr İbrahim Canan 2 cilt Akçağ Yayınları Ankara s507) ”

Peygamber Efendimiz mübarek evladı Hz İbrahim’i de süt annesinin evinde sık sık ziyarete gider şefkat ve merhametini göstererek başını okşar bağrına basardı Peygamber Efendimizin hizmetkarı Hz Enes (ra) ilgili bir hatırasını şöyle anlatır:

“Ben ev halkına Resul-i Ekremden (sav) daha şefkatli daha merhametli davranan bir kimse hayatımda görmedim İbrahim Medine’nin Avali kısmında sütannesinin yanında bulunurken Peygamberimiz onu görmeye gider biz de beraberinde bulunurduk Peygamberimiz içeri girer oğlunu alır öper sonra dönerdi Yine bir gün gittiğimizde Resulullah çocuğunu getirtti bağrına bastı Ona bazı sözler söyledi onunla konuştu (Müsned 4:194; Müslim 4:1807 Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi Prof Dr İbrahim Canan 2 cilt Akçağ Yayınları Ankara s 506-507) ”

Hazret-i Ali anlatıyor:

“Peygamber Efendimiz bize ziyarete gelmişti O gece bizde kaldı Hasan ve Hüseyin de uyuyorlardı Bir ara Hasan su istedi Peygamberimiz hemen kalktı ve su kırbasından bir bardak su aldı çocuğa verdi (Peygamberimizin Örnek Ahlakı

) ”

Peygamberimiz (sav) ayrıca müminlere çocukları arasında adaletle davranmalarını hatırlatmış ve şöyle demiştir:

“Allah’tan korkun Çocuklarınızın size itaatli olmalarını istediğiniz gibi siz de onların aralarında adaletle davranınız (GAhmed Ziyaüddin Ramuz El Hadis 1 cilt Gonca Yayınevi İstanbul 1997 13/10) ”

“Allah öpücüğe varıncaya kadar her hususta çocuklar arasında adaletli davranmanızı sever (Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi Prof Dr İbrahim Canan 2 cilt Akçağ Yayınları Ankara s498) ”

Peygamberimiz (sav)’in çocukların eğitilmeleri ve güzel ahlak ile terbiye edilmeleri üzerinde de durmuş ve bu konuda birçok tavsiyede bulunarak yol göstermiştir Peygamberimizin (sav) bu konudaki sözlerinden bazıları şöyledir:

“Bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha üstün bir miras bırakamaz (Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi Prof Dr İbrahim Canan 2 cilt Akçağ Yayınları Ankara s512) ”

“Çocuğun babası üzerindeki haklarından biri ismini ve edebini güzel yapmasıdır (Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi Prof Dr İbrahim Canan 2 cilt Akçağ Yayınları Ankara s512) ” 206

“Çocuklarınıza ikram edin ve terbiyelerini güzel yapın (Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi Prof Dr İbrahim Canan 2 cilt Akçağ Yayınları Ankara s515) “207

Peygamberimiz Hz Muhammed (sav) her konuda olduğu gibi çocuklarla ilgilenmesi onlara gösterdiği sevgi ve şefkat ile müminlere en güzel örnektir Peygamberimiz (sav) “Küçüklerimize şefkat etmeyen bizden değildir (Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi Prof Dr İbrahim Canan 2 cilt Akçağ Yayınları Ankara s506) ” diyerek çocuklara gösterilen şefkatin önemini belirtmiştir

Peygamber Efendimizin eşleri müminlerin anneleridir:

Peygamber Efendimizin eşleri tüm müminlerin anneleri tüm Müslüman kadınlara örnek takva sahibi müminlerdir Kuran’da hadis-i şeriflerde ve Peygamber Efendimizin hayatı hakkındaki rivayetlerde Hz Muhammed (sav)’in eşlerinin huyları imanları Peygamberimiz (sav)’e nasıl yardımcı oldukları yaptıkları tebliğ ve güzel ahlakları hakkında birçok bilgi verilmektedir

Kuran’da Peygamber Efendimizin eşleri hakkında verilen bilgilerden biri onların tüm müminlerin annesi olduğudur:

Peygamber müminler için kendi nefislerinden daha evladır ve onun zevceleri de onların anneleridir (Ahzab Suresi 6)

Bir başka ayette ise Allah müminlere Peygamberimiz (sav)’den sonra onun eşlerini nikahlamalarını yasaklamıştır Bu ayet şöyledir:

Allah’ın Resûlüne eziyet vermeniz ve ondan sonra eşlerini nikahlamanız size ebedi olarak (helal) olmaz Çünkü böyle yapmanız Allah katında çok büyük (bir günah)tır (Ahzab Suresi 53)

Kuran’ın bazı ayetlerinde ise Peygamberimiz (sav)’in hanımlarının diğer kadınlar gibi olmadıkları belirtilmiş ve onların nasıl bir tavır içinde olmaları gerektiği haber verilmiştir Ayetlerde şöyle buyrulur:

Ey peygamberin kadınları siz kadınlardan herhangi biri (gibi) değilsiniz; eğer sakınıyorsanız artık sözü çekicilikle söylemeyin ki sonra kalbinde hastalık bulunan kimse tamah eder Sözü maruf bir tarzda söyleyin Evlerinizde vakarla-oturun (evlerinizi karargah edinin) ilk cahiliye (kadınları)nın süslerini açığa vurması gibi siz de süslerinizi açığa vurmayın; namazı dosdoğru kılın zekatı verin Allah’a ve elçisine itaat edin Ey Ehl-i Beyt gerçekten Allah sizden kiri (günah ve çirkinliği) gidermek ve sizi tertemiz kılmak ister Evlerinizde okunmakta olan Allah’ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın Şüphesiz Allah latiftir haberdar olandır (Ahzab Suresi 32-34)

Peygamberimizin takva sahibi eşlerinin ayetlerde bildirilen tutumları yani sözü maruf akla ve vicdana uygun bir şekilde söylemeleri vakarlı tavırları sakınmaları ibadetlerde ve Peygamber Efendimize itaatteki titizlikleri Kuran’ı ve Peygamberimiz (sav)’in sünnetini çok iyi biliyor olmaları tüm mümin kadınlara örnektir

Allah ayetlerinde Peygamberimiz (sav)’in hanımlarının ecirlerinin iki kat verileceğini şöyle bildirmiştir:

Ey peygamberin kadınları sizden kim açık bir çirkin-utanmazlıkta bulunursa onun azabı iki kat olarak arttırılır Bu da Allah’a göre pek kolaydır Ama sizden kim Allah’a ve Resûlü’ne gönülden -itaat eder ve salih bir amelde bulunursa ona ecrini iki kat veririz Ve Biz ona üstün bir rızık da hazırlamışızdır (Ahzab Suresi 30-31)

Peygamber Efendimizin mübarek eşlerinden ilki Hz Hatice (ra)’dir Hz Hatice aynı zamanda ilk Müslümanlardandır Peygamberimiz (sav) ilk vahyi aldığında hemen kendisine söylemiştir Aklı feraseti basireti ve hikmeti ile tanınan Hz Hatice hemen iman etmiş ve o günden sonra Peygamberimiz (sav)’e büyük destek olmuş Kuran ahlakının yayılmasında maddi ve manevi olarak büyük bir çaba göstermiştir

Peygamberimiz (sav)’in Hazreti Sûde Hazreti Aişe Hazreti Hafsa Hazreti Zeyneb Hazreti Ümmü Seleme Hazreti Cuveyriye Hazreti Ümmü Habibe Hazreti Safiye Hazreti Meymune gibi isimleri zikredilen diğer hanımları da fedakarlıkları sabırları ve Peygamber Efendimize olan bağlılıkları ile sahabelere örnek olmuşlardır

Peygamberimiz (sav) hem hanımları hem de çocukları ile çok yakından ilgilenmiş onların imanlarını sağlıklarını neşelerini ve ilimlerini artırmalarına vesile olmuştur Rivayetlerde Peygamberimiz (sav)’in hanımları ile oyunlar oynadığı koşu yarışları yaptığı da belirtilir Sahabeler “Peygamber (sav) hanımlarıyla en fazla şakalaşan kişiydi (Hasan B Süfyan Müsnedi’nde aktarılmıştır; Huccetü’l İslam İmam Gazali İhya’u Ulum’id-din 2 cilt Çeviri: Dr Sıtkı Gülle Huzur Yayınevi İstanbul 1998 s105) ” diyerek Peygamber Efendimizin eşlerine olan ilgisini belirtmiştir

Ayrıca Hz Aişe (ra)’den rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz “Hanımlarına karşı insanların en yumuşağı en kerimi güler yüzlüsü ve mütebessim olanı idi (GAhmed Ziyaüddin Ramuz El Hadis 2 cilt Gonca Yayınevi İstanbul 1997 531/7) ”

Peygamber Efendimizin bilinen bir başka özelliği ise hanımları arasında son derece adaletli olmasıdır Hatta rivayetlerde eşlerini ziyaretlerini eşit olarak taksim ettiği belirtilir Bu konuda Hz Aişe (ra) şöyle der:

“Resulullah (sav) gece taksiminde adalete riayet eder ve derdi ki: “Ey Allah’ım Bu taksim benim iktidarımda olanda yaptığım bir taksimdir Senin muktedir olup benim muktedir olmadığım şeyden dolayı beni levmetme (Ebu Davudnikah 39 (21347); Tirmizi Nikah 42 (11407); Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi Prof Dr İbrahim Canan 16 cilt Akçağ Yayınları Ankara s 66) “211

Hz Enes (ra) anlatıyor:

“Resulullah (sav)’ın yanında dokuz hanımı vardı Hanımlara uğrama işini sıraya koyuyordu Birinci hanımına ikinci uğrayışı dokuz gün sonra oluyordu Hanımları her akşam Resullulah’ın o gün geleceği odada toplanıyordu (Müslim Rada 46 (1462); Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi Prof Dr İbrahim Canan 16 cilt Akçağ Yayınları Ankara s 68) “212

Peygamber Efendimiz birçok sözünde de mümin kadınların ne kadar değerli varlıklar olduklarını belirtmiştir Örneğin bir sözünde “Dünya bir metaıdır Dünya metaının en hayırlısı saliha kadındır (Müslim Rada 64 (1467); Nesai Nikah 15 (669); Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi Prof Dr İbrahim Canan 15 cilt Akçağ Yayınları Ankara s 514) “213 dediği belirtilir

Peygamber Efendimiz ashabına da eşlerine karşı nasıl bir tutum içinde olmaları gerektiğini anlatmıştır:

“En olgun imana sahip mümin huyu en güzel ve ailesine karşı en nazik lütufkar olanıdır (Nesai Tirmizi ve Hakim’in de yaklaşık anlamda rivayetleri vardır; Huccetü’l İslam İmam Gazali İhya’u Ulum’id-din 2 cilt Çeviri: Dr Sıtkı Gülle Huzur Yayınevi İstanbul 1998 s105) “214

“En hayırlınız hanımlarına en hayırlı olanınızdır Ben hanımlarına karşı sizlerin en iyisiyim (Tirmizi; Huccetü’l İslam İmam Gazali İhya’u Ulum’id-din 2 cilt Çeviri: Dr Sıtkı Gülle Huzur Yayınevi İstanbul 1998 s10) “215

Peygamberimizn Geleceğe Dair Verdiği Haberler

Her insanın her toplumun ve her ülkenin bir kaderi vardır Dünya üzerinde henüz hiçbir insan yaratılmamışken her insanın gelecekte neler yaşayacağı bir ülkenin hangi olaylara şahit olacağı bir toplumun geçireceği evreler ve bu gibi her olay Allah katında tüm detayları ile belirlenmiştir Ancak insanlar önceden belirlenmiş Allah’ın katında yaşanmış ve hatta bitmiş olan bu olayların hiçbirinden haberdar olmazlar Bunları ancak yaşadıkça görür ve bilirlerDolayısıyla gelecek insanlar için gaybtır yani bilinmezdir

Ancak Allah bazı kullarına gayba dair bazı bilgiler verdiğini Kuran’da bildirmiştir Bu kişilerden biri de Hz Yusuf’tur Hz Yusuf zindanda iken Allah’ın varlığının delillerini anlattığı iki arkadaşına şöyle demiştir:

Dedi ki: “Size rızıklanacağınız bir yemek gelecek olsa ben mutlaka size daha gelmeden önce onun ne olduğunu haber veririm Bu Rabbimin bana öğrettiklerindendir Doğrusu ben Allah’a iman etmeyen ahireti de tanımayanların ta kendileri olan bir topluluğun dinini terk ettim” (Yusuf Suresi 37)

Ayette de bildirildiği gibi Hz Yusuf gayb olan bir haberi bildiğini söylemektedir Bu Allah’ın Hz Yusuf’a verdiği bir ilim ve mucizedir Allah Hz Yusuf’a ayrıca rüyaları yorumlama ilmini de vermiştir Hz Yusuf -Allah’ın dilemesi ile- gelecekte olacak bazı olayları görebilmektedir

Hz Yusuf’a verilen ilmin bir benzeri başka peygamberlere de verilmiştir Allah ayetlerde elçilerinden seçtiği kimselere gayb haberlerini açıklayacağını şöyle bildirmiştir:

O gaybı bilendir Kendi gaybını (görülmez bilgi hazinesini) kimseye açık tutmaz (ona muttali kılmaz) Ancak elçileri (peygamberleri) içinde razı olduğu (seçtikleri kimseler) başka Çünkü O bunun önüne ve arkasına izleyici (gözetleyici)ler dizer (Cin Suresi 26-27)

Elbette Rabbimiz Peygamber Efendimize de gayba dair pek çok haber vermiştir Peygamberimiz (sav) hem geçmişte meydana gelen ve kimsenin bilmediği olayları hem de gelecekte gerçekleşecek olan birçok olayı Allah’ın bildirmesiyle öğrenmiştir Bir ayette Allah bu gerçeği şöyle haber verir:

Bu sana (ey Muhammed) vahyettiğimiz gayb haberlerindendir Yoksa onlar (Yusuf’un kardeşleri) o hileli-düzeni kurarlarken yapacakları işe topluca karar verdikleri zaman sen yanlarında değildin (Yusuf Suresi 102)

Bu bölümde Allah’ın Peygamber Efendimize hem Kuran aracılığı ile hem de kendisine özel olarak bildirdiği ve Peygamberimiz (sav)’in hadisleri aracılığı ile bize ulaşan bu gayb haberlerinden birkaçına yer verilecektir (Detaylı bilgi için Harun Yahya Kuran Mucizeleri Global Yayıncılık)

Bu haberlerin pek çoğu gerçekleşmiştir ve insanlar da bu mucizeye şahit olmuşlardır Bu hem Peygamber Efendimizin Allah’ın elçisi olduğunun hem de Kuran’ın Allah’ın sözü olduğunun delillerinden biridir

Peygamberimiz (sav)’e Kuran ile verilen gayb

haberlerinden bazıları

Elif Lam Mim Rum (orduları) yenilgiye uğradı “Dünyanın en alçak yerinde” Ama onlar yenilgilerinden sonra yeneceklerdir Üç ile dokuz yıl içinde Bundan önce de sonra da emir Allah’ındır Ve o gün müminler sevineceklerdir (Rum Suresi 1-4)

Peygamber Efendimize Kuran aracılığı ile gelecek hakkında verilen haberlerden biri Rum Suresi’nin hemen başındaki ayetlerde yer alır Bu ayetlerde Bizans İmparatorluğu’nun bir yenilgiye uğradığı ama çok kısa bir zaman sonra tekrar galip geleceği bildirilmiştir

Bu ayetler Hıristiyan olan Bizanslıların putperest bir toplum olan Persler karşısında çok ağır bir yenilgiye uğramasından yaklaşık 7 sene sonra MS 620 civarında indirilmişti Ve ayetlerde Bizans’ın çok yakında galip geleceği haber veriliyordu Oysa o sırada Bizans o kadar büyük kayıplara uğramıştı ki değil tekrar galip gelmesi ayakta kalması bile imkansız görülüyordu Yalnız Persler değil Avarlar Slavlar ve Lombardlar da Bizans devletine karşı büyük tehdit oluşturmaktaydı Avarlar İstanbul önlerine kadar gelmişlerdi Bizans Kralı Heraklius ordunun masraflarını karşılayabilmek için kiliselerdeki altın ve gümüş süs eşyalarının eritilip paraya çevrilmesini emretmişti Hatta bunlar da yetmeyince bronzdan heykeller bile para yapımı için eritilmeye başlanmıştı Pek çok vali Kral Heraklius’a isyan etmiş imparatorluk parçalanma noktasına gelmişti Önceden Bizans toprağı olan Mezopotamya Kilikya Suriye Filistin Mısır ve Ermenistan putperest Perslerin işgali altına girmişti

Kısacası herkes Bizans’ın yok olmasını bekliyordu Ama tam bu dönemde Rum Suresi’nin ilk ayetleri vahyedildi ve Bizans’ın dokuz yıl geçmeden yeniden galip geleceği haber verildi Bu galibiyet öylesine imkansız gözüküyordu ki Arap müşrikleri Kuran’da haber verilen bu zaferin asla gerçekleşmeyeceğini düşünüyorlardı

Fakat Kuran’ın tüm haberleri gibi bu da hiç kuşkusuz gerçekti Rum Suresi’nin ilk ayetlerinin indirilmesinden yaklaşık 7 yıl sonra MS 627 yılının Aralık ayında Bizans ve Pers İmparatorlukları arasında Ninova harabeleri yakınında büyük bir savaş daha oldu Ve bu kez Bizans ordusu Persleri yenilgiye uğrattı Birkaç ay sonra da Persler işgal ettikleri yerleri Bizans’a geri veren bir anlaşma imzalamak zorunda kaldılar Böylece Allah’ın Kuran ile Peygamber Efendimize bildirdiği

“Rum’un zaferi” mucizevi bir şekilde gerçek oldu

Bir kısım ayetlerimizi kendisine göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren O (Allah) yücedir Gerçekten O işitendir görendir (İsra Suresi 1)

Bu ayetlerde yer alan bir başka mucize de o dönemde kimsenin tespit etmesinin mümkün olmadığı coğrafi bir gerçeğin haber verilmesidir

Rum Suresi’nin 3 ayetinde Rumların “Dünyanın en alçak yerinde” yenildikleri belirtilir Arapçası “Edna el ard” olan bu ifade bazı meallerde “yakın bir yer” olarak da tercüme edilir Ancak bu tercüme orijinal ifadenin tam karşılığı değil mecazi bir yorumudur “Edna” kelimesi Arapçada “alçak” demek olan “deni” kelimesinden türemiştir ve “en alçak” anlamına gelir “Ard” ise yeryüzü demektir Dolayısıyla “Edna el ard” ifadesi de “yeryüzünün en alçak yeri” manasına gelmektedir

Bizans İmparatorluğu ile Persler arasındaki savaş yeryüzünün gerçekten en alçak noktasında gerçekleşmiştir Söz konusu savaşın yeri Suriye Filistin ve şimdiki Ürdün topraklarının kesiştiği bölgede yer alan Lut Gölü havzasıdır Ve bilindiği gibi deniz seviyesinden 395 metre aşağıda olan Lut Gölü çevresi yeryüzünün “en alçak” bölgesidir Yani Rumlar tam ayette belirtildiği gibi “yeryüzünün en alçak yeri”nde yenilmişlerdir

Burada dikkat edilmesi gereken nokta Lut Gölü’nün rakımının ancak modern çağdaki ölçümlerle tespit edilebilmiş olmasıdır Daha önce hiç kimsenin Lut Gölü’nün dünyanın en alçak bölgesi olduğunu bilmesi mümkün değildir Ama bu bölge Kuran’da “yeryüzünün en alçak yeri” olarak tanımlanmıştır Bu Kuran’ın İlahi bir söz olduğunun ve Peygamberimiz (sav)’in Allah’ın Resulü olduğunun delillerinden birini oluşturmaktadır

Bu ayette Allah Peygamber Efendimizi bir gece Mescid-i Aksa’ya götürdüğünü ve orayı gösterdiğini bildirmektedir Bu çok büyük bir mucizedir Bilindiği gibi Mescid-i Haram Mekke’de Mescid-i Aksa ise Kudüs’tedir Ve Peygamber Efendimiz bu olay gerçekleştiğinde Mekke’de bulunmaktadır O dönemin koşullarında ise bir gece içinde Mekke’den Kudüs’e gitmek imkansızdır Ayrıca şunu da belirtmeliyiz ki Peygamber Efendimiz Kudüs’ü ve Mescid’i Aksa’yı daha önce hiç görmemiştir

Ertesi gün bu büyük mucizeyi çevresindekilere anlattığında Mekke’li müşriklerin ona inanmadıkları ve delil göstermesini istedikleri rivayet edilir Kureyşlilerin içinde Mescid-i Aksa’yı görmüş olanlar vardır ve Peygamber Efendimiz Mescid-i Aksa’yı tarif etmesini istemişler kendisine bununla ilgili sorular sormuşlardır

Peygamber Efendimiz Mescid-i Aksa’yı doğru olarak anlatınca müşrikler Peygamberimiz (sav)’in Mescid-i Aksa’yı tanımlamada isabet buyurduğunu söylemişler sonra da o yoldan gelmekte olan kervanlar ile karşılaşıp karşılaşmadığını sormuşlardır

Peygamberimiz (sav) bu soru üzerine “Evet onun kervanlarıyla karşılaştım Revhâ’da idi Bir deve kaybetmişler arıyorlardı Yüklerinde bir su kadehi vardı Susadım onu alıp su içtim ve yine eskiden olduğu gibi yerine koydumGeldiklerinde sorun bakalım kadehte suyu bulmuşlar mı?” buyurdu Kureyşliler “Bu da diğer bir alâmettir” dedikten sonra Peygamber Efendimize kervanla ilgili detaylar sormaya devam etmişlerdir Peygamberimiz (sav) ise sorduklarının hepsine cevap vermiş ve şöyle demiştir: “İçlerinde şu kişi önde boz renkte bir deve üzerinde dikilmiş iki harar olduğu halde şu gün güneşin doğması ile beraber gelirler” Bunun üzerine: “Bu da diğer bir âyettir” diyerek o gün hızla Seniyye’ye doğru yola çıkarak güneşin doğuşunu bekledikleri rivayet edilmektedir Gerçekten de güneşin doğması ile söz konusu kervan da görünmüştür Kervanın önünde ise aynı Peygamber Efendimizin tarif ettiği gibi bir boz deve de bulunmaktadır

Andolsun Allah elçisinin gördüğü rüyanın hak olduğunu doğruladı Eğer Allah dilerse mutlaka siz Mescid-i Haram’a güven içinde saçlarınızı tıraş etmiş (kiminiz de) kısaltmış olarak (ve) korkusuzca gireceksiniz Fakat Allah sizin bilmediğinizi bildi böylece bundan önce size yakın bir fetih (nasib) kıldı (Fetih Suresi 27)

Allah’ın Peygamberimiz (sav)’e hayatı boyunca hiç görmediği bir mekanı oraya gitmeden göstermesi çok önemli bir mucizedir O dönemde Mekke’den Kudüs’e bir gecede ulaşmanın imkansız olması ise bu mucizeyi daha açık ve görülür hale getirmektedir

Peygamber Efendimiz Medine’de iken rüyasında müminlerin güven içinde Mescid-i Haram’a girdiklerini ve Kabe’yi tavaf ettiklerini görmüş ve müminleri bu haberle müjdelemiştir Çünkü Mekke’den Medine’ye hicret eden müminler o zamandan beri Mekke’ye girememektedirler Peygamber Efendimiz (sav)’in bu rüyasını açıklaması üzerine rivayetlere göre müminler Mekke’ye umre niyetiyle gitmişler ancak müşrikler onların Mekke’ye girmelerine izin vermemişlerdir Münafıklar ise fitne çıkarmak için bunu fırsat bilmişler ne Kabe’ye gidebildiklerini ne de saçlarını tıraş edebildiklerini söyleyerek Peygamberimiz (sav)’in gördüğü rüyayı yalanlamaya çalışmışlardır

Allah Peygamberimiz (sav)’e katından bir yardım ve destek olarak Fetih Suresi’nin 27 ayetini vahyetmiş ve rüyasının doğru olduğunu Allah eğer dilerse müminlerin Mekke’ye girebileceklerini bildirmiştir Gerçekten de bir süre sonra önce Hudeybiye barışı ve ardından gelen Mekke’nin fethi ile Müslümanlar aynı ayette bildirildiği gibi güven içinde Mescid-i Haram’a girmişlerdir Böylece Allah Peygamber Efendimizin önceden haber verdiği müjdenin gerçek olduğunu göstermiştir

Burada önemli olan bir başka nokta ise şudur: Peygamber Efendimiz müminlere bu müjdeyi verdiğinde ortada hiç böyle bir durum bulunmamaktadır Hatta koşullar tam aksini göstermekte müşrikler müminleri kesinlikle Mekke’ye sokmamakta kararlı görünmektedirler Bu ise kalbinde hastalık olanların Peygamber Efendimizin söylediklerine şüphe ile bakmalarına neden olmaktadır Ancak Peygamberimiz (sav) Allah’a güvenerek insanların ne diyeceklerini hiç önemsemeden Allah’ın kendisine bildirdiğine iman etmiş ve bunu insanlara açıklamıştır Söylediklerinin Kuran ayetleri ile teyid edilmesi ve yakın bir gelecekte söylediklerinin gerçekleşmesi ise Peygamberimiz (sav)’in ve Kuran’ın önemli bir mucizesidir

Kitapta İsrailoğulları’na şu hükmü verdik: “Muhakkak siz yer(yüzün) de iki defa bozgunculuk çıkaracaksınız ve muhakkak büyük bir kibirleniş-yükselişle kibirlenecek-yükseleceksiniz Nitekim o ikiden ilk-vaid geldiği zaman oldukça zorlu olan kullarımızı üzerinize gönderdik de (sizi) evlerin aralarına kadar girip araştırdılar Bu yerine getirilmesi gereken bir sözdü Sonra onlara karşı size tekrar ‘güç ve kuvvet verdik’ size mallar ve çocuklarla yardım ettik ve topluluk olarak sizi sayıca çok kıldık” (İsra Suresi 4-6)

İsra Suresi’ndeki bu ayetlerde bildirildiği gibi İsrailoğulları yeryüzünde iki kez bozgunculuk çıkaracaklardır Bunlardan ilk “bozgun ve kibirli yükseliş”lerinin ardından Allah onların üzerine güçlü bir ordu gönderdiğini bildirmektedirGerçekten de İsrailoğulları Hz Yahya’yı öldürdükleri ve Hz İsa’yı öldürmek için tuzak kurdukları dönemin yani kibirli yükselişlerinin ve bozgunculuklarının hemen ardından MS 70 yılında Romalılar tarafından Kudüs’ten sürülmüşlerdir Kudüs’teki Hz Süleyman tapınağı ise darmadağın edilmiştir

MS 70 yılında Filistin’den sürülmelerinin ardından Yahudiler tüm dünyaya yayılmışlardır Hz İsa’nın katilleri olarak görüldükleri için de Avrupa’da bulundukları ülkelerde genellikle küçük görülmüş zor koşullar altında yaşamışlar hatta çoğu zaman dinlerini gizlemek zorunda kalmışlardır Peygamber Efendimize bu ayet vahyedildiği zaman da Yahudiler bu zor koşullar altında yaşamaktaydılar ve bir devletleri dahi bulunmamaktaydı Ancak Allah ayetlerde İsrailoğullarına tekrar güç vereceğini haber vermiştir

Peygamber Efendimizin hayatta olduğu dönemde oldukça uzak ve zor bir ihtimal olarak görünen bu olay daha sonra tam olarak gerçekleşti Yahudiler Filistin’e geri döndüler ve 1948 yılında İsrail Devleti’ni kurdular İsrail’in günümüzdeki siyasi ve askeri gücü ve etkisi ise bilinen bir gerçektir

Hani Peygamber eşlerinden bazılarına gizli bir söz söylemişti Derken o (eşlerinden biri) bunu haber verip Allah da ona bunu açığa vurunca o da (Peygamber) bir kısmını açıklamış bir kısmını (söylemekten) vazgeçmişti Sonunda haberi verince (eşi) demişti ki: “Bunu sana kim haber verdi?” O da: “Bana bilen (herşeyden) haberdar olan (Allah) haber verdi” demişti (Tahrim Suresi 3)

İsrailoğulları ile ilgili olan bu ayette ve diğer ayetlerde önemli olan noktalardan biri o dönemde imkansız görünen ve olmasına dair hiçbir gelişme veya ipucu bulunmayan olayların ileride gerçekleşeceğinin haber verilmesidir Elbette tüm bunlar Kuran’ın bir mucizesidir

Bu ayette bildirildiği üzere Peygamber Efendimiz hanımlarından bazılarına bir sır vermiştir Ancak onlar bu sırrı tutmayarak birbirlerine aktarmışlardır Allah Peygamber Efendimize onların bu tavrını bildirmiş ve aralarındaki gizli konuşmaları onlara haber vermiştir Bunun üzerine Peygamber Efendimiz hanımlarına aralarındaki gizli konuşmayı bildiğini söylemiştir

 Peygamberimizin Güzel Ahlakıyla İlgili Hadis Ve Ayet Örnekleri Nelerdir?

En yüce ahlâka sahip olduğunda; yüzyıllar boyunca, dost ve düşman, herkesin üzerinde birleştiği tek bir insan vardır: Peygamberimiz Hz Muhammed Aleyhissalâtü Vesselam

HzMuhammed (sav) alemlere rahmet olarak gönderilmi ş olan en son peygamber ve bütün insanlık için en güzel ahlak örneğidir Yüce Mevla’mız Kuranı Kerimde onun için şöyle buyurmaktadır

“ Şüphesiz sen yüce bir ahlak üzeresin” Kalem Suresi 4

Zaten o, yeryüzünde bulunu ş maksadını, ” Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim ” buyurarak net olarak ifade ediyordu

“Andolsun size bir Peygamber geldi ki sizin s ıkıntıya uğramanız onu incitir ve üzer Çünkü o size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir” Tevbe Suresi 128

“ Rasulüm biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik” Enbiya Suresi 107

“ Andolsun ki Rasulullah sizin için, Allah’a ve ah ıret gününe kavuşmayı umanlar için ve Allah’ı çok zikredenler için güzel bir örnektir” Ahzab Suresi 21

Alemlere rahmet olarak gönderilen o Yüce Rasul güzel ahlak konusunda şöyle buyurmuştur:

“ Ben güzel ahlak ı tamamlamak için gönderildim”

“ Sizin en hay ırlınız ahlakça en güzel olanınızdır”

“ Ki şi güzel ahlakı ile geceleri ibadetle gündüzleri oruçla geçirenin derecesine yükselir”

“ Su buzu eritti ği gibi, güzel ahlakta günahları eritir (yok eder); sirke balı bozduğu gibi kötü ahlakta ameli bozar”

“ Allah’ ım beni güzelleştirdiğin gibi ahlakı mı da güzelleştir”

Hz Ai şe Validemize HzPeygamber (sav)’in ahlakı sorulduğu zaman “Siz hiç Kuran okumuyor musunuz Onun ahlakı kurandı” cevabını vermiştir

Kuran ahlak ı; Yüce Mevla’mızın Kuranı Kerimde bize bildirdiği, Hz Peygamber (sav)’inde bizzat yaşayarak örnek olduğu ahlaktır

HZ MUHAMMED (SAV)’İN AHLAKI VASIFLARI

Ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler ve İslâm büyüklerinin mübârek sözlerinin ışığında, Yüce Rasûlullah (sas)’ın ahlâkî vasıflarını özetlemeye çalışalım :

* Rasulullah (sas) güler yüzlü, tatl ı sözlüydü,

* Kimseye fena söylemez, kimsenin sözünü kesmezdi,

* Sert de ğildi, yumuşak idi,

* Edep ve hayâ âbidesiydi,

* İnsan severdi, Dosttu,

* Çok mütevâzi idi Vâkurdu

* Bo ş ve lüzumsuz konuşmazdı

* Kar şısındakini candan dinlerdi

* Çocuklar ı çok sever ve okşardı Bir hadisi şeriflerinde şöyle buyururlar : “Büyüklerimize hürmet etmeyen, küçüklerimize merhamet etmeyen bizden (kâmil ümmetimizden) değildir”[1]

* Fazilet sahiplerine sayg ı gösterirdi

* Akrabas ını ve komşusunu hatırdan çıkarmaz, onlara ikrâmdâ bulunurdu Fakat onları kendilerinden üstün, faziletli olanlara tercih etmezdi

* Cömertti, şefkatliydi,

* Sözünde mutlaka dururdu

* Dinlemesini, söylemekten fazla severdi,

* Nefsine hâkimdi,

* Beyaz giymeyi tavsiye ederlerdi,

* Namaz ı noksansız kıldıranların en hafif kıldıranıydı

* Gülece ği zaman mübarek elini, mübarek ağzının üzerine koyardı

* Kahkaha ile gülmez, fakat daima mütebessim bulunurdu

* Verilen müjdeler şükrederdi,

* Uyurken mübârek sa ğ elini, mübârek yanağının altına koyardı

* Herkesin iste ğini mümkün olan ölçüde, yerine getirirdi

* Eli çok aç ıktı, cömertliği deryadan farksızdı,

* İlim, hikmet çağlayanı, sabır timsaliydi,

* At ılgandı, tehlikeden korkmazdı, heybetliydi

* Gelmi ş ve gelecek insanların en cesur ve en kahramanı, en kuvvetlisiydi

* Han ımlarına karşı insanların en yumuşağı ve ikrâmlısıydı Onlara karşı daima tebessümlüydü,

* Ne yer, ne içerse hizmetçisine de ayn ısını verirdi, Vefat ederken son anlarında dahi “Elinizin altındakilere (hizmetçi ve işçilere) iyi davranmamızı, onların haklarını gözetmemizi ve namaza dikkat etmemizi” tavsiye buyurmuştu[2]

* Sofradan daima doymadan, yar ı aç kalkardı

* Temizli ğe son derece ehemmiyet verir ve riâyet ederdi,

* Özel i şlerini kendisi yapardı Döşeği içi hurma lifi dolu deridendi

* Dünya mal ına asla rağbet göstermezdi, Bir gün yanında dünyalıktan bahsettiler, Buyurdu ki : “İşitmiyor musunuz? Sâde hayat imandandır”‘

* Ekseri yedi ği arpa ekmeği ve hurmaydı, Allah’ın huzuruna kavuştuğu vakit, evinde az bir arpadan başka yiyecek maddesi bulunmamıştı[3]

* Kimsenin ay ıbını yüzüne vurmazdı,

* Çok adildi

* Sosyal adaleti ve karde şlik hukukunu en güzel o uyguladı

* Çal ışmaya, ilim ve irfana, icad ve keşiflere teşvik etmiştir

* Daima Hakk’ ın ve haklının yılmaz savunucusuydu

* Zulüm ve sömürünün amans ız düşmanıydı

* İnsanların faydası için, kendi rahatını terk ederdi,

* İnsanlara madde ve mevkisine göre değil, takvâ ve ahlâkına göre değer verirdi

* İlim-irfan âdab-erkân şiârıydı

* Hayat ı iman ve cihad olarak görmüştür,

* Cahil bir toplumu, dünyan ın en insâni, en müreffeh devleti haline getirmiştir, O’nun tebliğ ettiği İslam Nizamı’nı hayatlarına gerçek mânasıyla tatbik eden cemiyetler, yine aynışekilde dünyanın ve insanlığın efendisi olurlar,

* Modern medeniyetin öncüsü ve insanl ığın manevi mimarıdır

* İlk defa insan haklarını tam manâsıyla o açıklamış ve bunu tatbik etmiştir

Rasulullah (sas) her yönden örnek al ınacak en mükemmel insandır, Her müslümanın O’nu en güzel şekilde öğrenip tanıması; Onun yüce ahlâkını yaşamaya ve yaşatmaya çalışması lazımdır, Çünkü O’nun ahlâkı, Kur’ân ahlâkı idi HzÂişe (r,anha) Validemize, Sahabeler Rasulullah’ın (sas) ahlâkını sordular Buyurdu ki : “Siz Kur’ân okumuyor musunuz Allah Rasulü (sas)’nün ahlak-ı Kur’an idi”

Ş air Nabi şöyle diyor :

“Çal ış, ehl-i kemâl ol, uyma her nâdân-ı gümraha,

Ba ş eğ, el bağla, sonra gel Huzüru Hazreti Şâh’a”

Rasulullah (sas) Efendimizin çok yapm ış olduğu dualarından biri şudur :

“Allah’ ım: Fayda vermeyen ilimden, kabul olmayan amelden, müstecâb olmayan duadan sana sığınırım” (250 Hadis, H, No: 95)

Bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur: “Ey mü’min, sende şu dört şey bulunursa dünyada kaybettiğin (elde edemediğin) şeylere üzülme: Doğruluk ve sadakat, emanetlere riayet, güzel huy ve yüksek ahlâk, meşru çalışıp helalden kazanmak”

 

OKUDUYSANIZ yada IZLEDIYSENIZ PAYLAŞIN LÜTFEN HERKES OKUSUN ve IZLESIN.

Bu habere de bakabilirisiniz

hadisler

Herhangi bir işi için bir adam gönderse

Ebü Müsa (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Resülullah (aleyhissalâtü vesselâm) herhangi bir işi için bir adam gönderse şu tembihte bulunurdu: “Sevindirin, nefret ettirmeyin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

CLOSE
CLOSE