ALLAH’ın izniyle şifa bulmak yada kötülüklerden korunmak amacıyla meydana getirilen “rukye” câiz midir?

Rukye hastalık ve kötülüklerden korunmak yada kurtulmak amacıyla Kur’an yada yakarma okuyup üfleme anlamında bir terimdir. (İbnü’l-Esîr, en-Nihâye, “rky” md.; İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, “rky” md.)

RUKYE CAİZ MİDİR?

Bazı İslam âlimleri rukyenin caiz olmadığı görüşünde ise de mezhep imamlarının da içinde bulunmuş olduğu âlimlerin çoğunluğu, mevzu ile ilgili bazı hadisleri kanıt göstererek, şirke ve istismara götürmemek şartıyla, yarar ve zararın rukyeden değil de ALLAH’tan olduğuna inanılarak meydana getirilen rukyede bir sakınca bulunmadığını belirtmişlerdir. (İbn Hacer, Feth, X, 206; İbnü’l-Kayyım, et-Tıbbü’n-Nebevî, s. 137-144; el-Fetâva’l-Hindiyye, V, 354-356)

RUKYE NEDİR, NASIL YAPILIR?

Şöyleki ki Hz. Peygamber, hem kendisine hem ziyaret etmiş olduğu bazı hastalara okuyup üflemiş, kimi zaman de Hz. Ayşe ona okuyup üflemiş ve eliyle meshetmiştir. (Buhârî, Tıb, 32, 33, 39; Müslim, Selâm, 46-51,52; İbn Mâce, Tıb, 35-36)

Ek olarak Hz. Peygamber, torunları Hasan ve Hüseyin için şeytandan, zehirli haşerattan, kem gözlerden korunmaları için yakarma etmiş (Buhârî, Enbiyâ, 10; İbn Mâce, Tıb, 36; Tirmizî, Tıb, 18), nazara, yılan ve akrep sokmasına karşı rukye yapılmasına izin vermiştir. (Buhârî, Tıb, 17, 33, 37; Müslim, Selâm, 55-60; Ebû Dâvûd, Tıb, 17-18)

Gene Hz. Peygamberin hastalar için,

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِى لاَ شَافِىَ إِلاَّ أَنْتَ ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا

“Ey sıkıntıları gideren ALLAH, şifa ver! Ey şâfî! Senden başka şifa veren yoktur, hiçbir hastalık kalmayacak şekilde şifa ver) diye yakarma etmiş olduğu bilinmektedir.” (Buhârî, Tıb, 38; İbn Mâce, Tıb, 36; Ebû Dâvûd, Tıb, 17)

Mevzuyla ilgili rivayetler değerlendirildiğinde, ALLAH’ın izniyle şifa bulmak yada kötülüklerden korunmak amacıyla meydana getirilen rukyelerin câiz, bunun haricinde kalanların haram olduğu anlaşılmaktadır. (Elmalılı, Hak Dini, IX, 6388)

Kaynak: Diyanet Fetva Kurulu

RUKYE NEDİR, HELAL MİDİR?

RUKYE NEDİR?