Koşmak, süratli yürümek anlamına gelen Sa’y, Safâ ile Merve içinde usulüne gore meydana gelen gidiş geliştir.

Terim olarak, hac ve umrede Kâbe’nin doğu tarafındaki Safâ’dan başlayarak Merve’ye dört gidiş, Merve’den Safa’ya üç dönüş olmak suretiyle bu iki mevki arasındaki gidiş-gelişe denir. Sa’y esnasında Safâ ile Merve arasındaki mesafenin iki yeşil ışık içinde bulunan bölümünde daha canlı ve süratli yürümeye ise “Hervele” denilmektedir.

Sa’y meydana getirecek şahıs, Hacer-i Esved’i istilam ederek Safâ tepesine yönelir.

“Allahım! Senin rızan için umre sa’yini yapmak isterim. Bunu kolaylaştır ve kabul eyle” diye niyet eder, Kâbe’ye döner, tekbir, tehlil, salâvat okur ve içtenlikle yakarma eder. Sonrasında Merve tepesine doğru yürüyerek sa’yin ilk şavtına tekbir, tehlil ve dualarla adım atar. Yukarıda da belirtildiği suretiyle bunların okun-ması mecburi değildir. Mühim olan içtenlikle ALLAH’a yöneliş ve duadır.

Yeşil ışıklı direklerin içinde, erkekler koşar adımlarla yürür (Hervele).

Merve’ye varınca bir şavt tamamlanmış olur. Burada da gene Kâbe’ye önem vererek tekbir, tehlil ve salâvat-ı şerife okunması mümkün, yakarma edilir. Sonrasında Merve’den Safâ’ya doğru yürünür. Safâ’ya varınca ikinci şavt tamamlanmış olur. Öteki şavtlar da aynı şekilde yapılır. Yedinci şavt tamamlandıktan sonrasında Merve’de Kâbe’ye karşı dönerek yakarma edilir ve sa’y tamamlanmış olur.

Kaynak: Dr.Ekrem Keleş, Umre Rehberi, Diyanet İşleri Başkanlığı