“ALLAH’ım! Sana teslim oldum, ben sana inandım, sana dayandım. Yüzümü gönlümü sana çevirdim, senin yardımınla düşmanlara karşı mücâdele ettim.

ALLAH’ım! Beni saptırmandan gene sana,  senin büyüklüğüne sığınırım,  -ki senden başka ilah yoktur-. Ölmeyecek diri yalnız sensin.  Cinler ve insanoğlu ise, hep ölümlüdürler!”

(Müslim, Zikir 67